of 59167 LinkedIn

Werkbedrijf: hoe zorg je voor actief risicomanagement?

Werkbedrijf: hoe zorg je voor actief risicomanagement? Over sturen op doelen en beheersen van risico's.
Reageer

Over sturen op doelen en beheersen van risico's

Wat is daar aan de hand? Allerlei partijen werken samen in de regionale Werkbedrijven om meer mensen aan een baan te helpen. Gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV, sociale werkbedrijven, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. En elk met de eigen belangen, cultuur en werkprocessen. Tel die factoren bij elkaar op en je beheersing wordt wel erg complex. Het is dan zaak te zorgen voor actief risicomanagement. Waardoor je een incident op tijd kunt bijsturen, zonder dat je organisatie in een kramp schiet.

 

Hoe ziet dat eruit? Kijk naar het voorbeeld van Defensie. De minister kent de details van het logistieke proces niet, maar vroeg zich nu wel af: ‘hoe kon dit gebeuren?’ Het proces is tenslotte zó georganiseerd dat de diefstal al in Afghanistan blootgelegd had kunnen worden. De bestuurder van het regionaal Werkbedrijf kan zich dezelfde vraag stellen. Bijvoorbeeld als het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt. Of als het Werkbedrijf slechts een beperkt deel van de werkgevers bereikt. Hiervoor moet hij snel een bevredigende verklaring krijgen, zodat hij niet of nauwelijks hoeft bij te sturen. Met actief risicomanagement verwezenlijk je dit.

 

Hoe creëer je zulk risicomanagement?  

Door het te koppelen aan je doelen. Oftewel: als de kans bestaat dat je je doelen niet kunt realiseren, dan neem je maatregelen. Defensie had wel degelijk maatregelen verbonden aan het doel van haar militaire operatie. Om het materieel beheerd en beheerst terug te halen uit Afghanistan, was er namelijk 24/7-bewaking. Die is echter teruggeschroefd toen kosten niet meer opwogen tegen baten. Stel dat het Werkbedrijf een werkgeversservicepunt wil opzetten, waarmee het 60% van de werkgevers in de regio bereikt. Dan is het de taak van de verantwoordelijk manager om de risico’s te inventariseren en per risico te bekijken welke strategie nodig is.

 

Wat zijn de grootste gevaren?

Voor de meeste organisaties gelden zo’n drie hoofdrisico’s. Dit zijn de punten waarop de bestuurder het sterkst wil bijsturen. Bij de verscheping uit Afghanistan betrof het veiligheids- (denk aan bermbommen), operatie- (denk aan diefstal) en procesrisico’s (denk aan falende registratie). Bij het regionaal Werkbedrijf gaat het onder andere om vertrouwen (uitvoeringsinstanties delen werkgeverscontacten niet), imago (werkgeversservicepunt praat vooral óver en niet mét werkgevers) en financiën (hoge kosten, weinig plaatsingen).

 

Hoe maak je een gedegen risico-inventarisatie? Dat begint bij het nauwkeurig omschrijven van de risico’s per doel. Hiervoor gebruik je onder andere de notulen van bestuursvergaderingen. Door de hoofdrisico’s standaard op de agenda te zetten van deze vergaderingen, borg je het cyclische karakter ervan. Leg daarnaast je oor te luisteren tijdens werkbesprekingen en koffiekamergesprekken. Zo verrijk je je risico-inventarisatie aanzienlijk. Bepaal vervolgens welke risico’s aanvaardbaar zijn. Je kijkt daarbij naar kans, impact en nabijheid. Als je hoog scoort op al deze aspecten, dan komen je doelen waarschijnlijk in gevaar. De aanvaardbaarheid is dan laag en de noodzaak tot maatregelen groot.

 

Hoe bepaal je je strategie? Defensie kon vijf wegen bewandelen: het risico reduceren (door het materieel te bewaken), accepteren (door de bewaking te verminderen), elimineren (door de tenten te verkopen), delen (door opslag bij een partner) of overdragen (door het materieel te verzekeren). Welke strategie je kiest, hangt af van de aanvaardbaarheid van een risico. En die wordt vastgesteld door de eigenaar van een doel. In een regionaal Werkbedrijf is het lastig dit eigenaarschap te definiëren, omdat er zo veel partijen bij betrokken zijn. Een scherpe stakeholderanalyse helpt om de verschillende belangen helder te krijgen.

 

Dus wat is de sleutel tot succes? Actief risicomanagement behaal je alleen met duidelijk eigenaarschap en structurele agendering. (Kwaliteits)systemen en modellen ondersteunen dit, maar zijn niet voldoende. Voor het Werkbedrijf is het de kunst om de individuele doelen en bijbehorende risico’s te vertalen naar gezamenlijke sturingsinformatie. Want dat is waar het om draait bij actief risicomanagement: om sturen.

 

Getriggerd door dit onderwerp? En benieuwd hoe actief risicomanagement op de juiste manier kan landen in uw regionaal Werkbedrijf? Schroom dan niet om contact te leggen met onze adviseur Dick van Maanen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

KplusV

Westervoortsedijk 73,

6827 AV Arnhem

Postbus 60055,

6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers