of 59221 LinkedIn

Slechts 1% meer vrouwen in de Staten

Foto D66 Utrecht
Foto D66 Utrecht

Het schiet niet erg op met de emancipatie in de provinciale politiek. Was het vrouwelijke aandeel na de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 nog gemiddeld 34 procent, nu is dat nog slechts verhoogd naar 35 procent. Ook bij de waterschappen slechts een minieme trend. Het percentage gekozen vrouwen is 26%: een toename van 2% ten opzichte van 2008.

Doel niet gehaald
Atria, het kennisinstituut voor emancipatie, is teleurgesteld in de cijfers. ‘De overheid heeft jarenlang streefcijfers gehanteerd voor het percentage vrouwen in politieke functies,’ zegt Corine van Egten, senior onderzoeker bij Atria. ‘Bijvoorbeeld in het Meerjarenbeleidplan Emancipatie 2006-2010, van kabinet Balkenende II. Daar is een van de subdoelstellingen “Het vergroten van het aandeel van vrouwen in politieke posities tot minimaal 45% in 2010.“ Dit is duidelijk niet gehaald.’


Geen streefcijfers in politiek
Van Egten vertelt dat dergelijke streefcijfers voor politieke functies niet meer gehanteerd worden. ‘Overigens zijn er wel streefcijfers voor het percentage vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van grote bedrijven,’ aldus Van Egten, ‘en voor vrouwen in de hogere functieniveaus bij de Rijksoverheid: beide 30%. 

 
Gemeenteraad niet beter 

De vrouwelijke volksvertegenwoordiging in de provincie en bij de waterschappen verschilt niet veel van de gemeenten. ProDemos becijferde vorig jaar dat vrouwen in de gemeenteraad nog flink in de minderheid zijn. Van alle raadsleden die in maart 2014 werden gekozen is 28,3 procent vrouw. Vier jaar daarvoor was dat 26 procent en in 1994 was dat 22 procent. Een zeer flauwe lijn omhoog dus.

 
Combinatie gezin 

De oorzaak van de ondervertegenwoordiging bij gemeenteraden gaat Atria onderzoeken. Er zijn al wel enkele vermoedens. Van Egten: ‘We denken dat vrouwen de combinatie politiek en gezin lastig vinden. Alhoewel er ook weer vrouwen zijn die ’s avonds prima kunnen vergaderen omdat hun partner dan voor de kinderen zorgt’

Vrouwen wachten af
Minder duidelijk zijn de ‘cultuur bepaalde verschillen’ tussen mannen en vrouwen. Maar die spelen mogelijk een grote rol. ‘Mannen stellen zichzelf bijvoorbeeld eerder kandidaat dan vrouwen. Die wachten over het algemeen rustig af totdat ze gevraagd worden,’ legt van Egten uit. ‘Ook is er misschien een verschil in de formele en informele vergadercultuur. Vaak wordt er bij de borrel na de vergadering belangrijke zaken besproken waar vrouwelijke leden niet bij zijn. Dit soort aspecten gaan we onderzoeken zodat partijen daar op kunnen anticiperen en er bij de volgende verkiezingen hopelijk 40% vrouw is.’

Revolutie
Als de emancipatie in de politiek in dit tempo doorgaat, duurt het nog een halve eeuw voordat er net zoveel vrouwen als mannen in de politiek zitten. Toch is er recent al wel een paar grote stappen gezet. Zo kreeg Staphorst de allereerste vrouwelijke lijsttrekker ooit in de geschiedenis. En ook binnen de SGP voltrok zich vorig jaar een revolutie. In Vlissingen werd het allereerste vrouwelijke raadslid ooit geïnstalleerd; Lilian Jansse.

Verstuur dit artikel naar Google+