of 59167 LinkedIn

Yvonne Jansen

Recente Artikelen

 • Op verzoek van de Eerste Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken deed de Rob samen met de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) onderzoek naar de betekenis van de decentralisaties in het sociaal domein voor het functioneren van de lokale democratie en de kwaliteit van het openbaar bestuur.

  Adviesraad: te vroeg voor oordeel over decentralisaties

  5 reacties

  Raadsleden zijn bijna ‘collectief zoekende’ naar hun verantwoordelijkheid en rol bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. ‘Ze worstelen met de vragen die ze moeten stellen en naar instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’, zegt Albertine van Vliet, lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). 

 • Met de omgekeerde toets wordt beoordeeld wat het beoogde effect is, wat de uitwerking is op persoon, gezin en omgeving en of het besluit overeenkomt met de grondwaarde (bedoeling) van de wet. Verder of het voornemen ethisch verantwoord is. Pas als laatste stap wordt gekeken of een voornemen indruist tegen de wet.

  ‘Omgekeerde toets’ geeft net dat kleine zetje

  4 reacties

  ‘De omgekeerde toets’, een methodiek voor het sociale domein, traint ambtenaren om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. De essentie: kijken wat nodig is en als laatste stap beoordelen of past binnen de geest van wet- en regelgeving.

 • Gemeenten en jeugdzorgaanbieders weten vaak niet wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie.

  Vage afspraken maken jeugdzorg bureaucratisch en duur

  3 reacties

  Gemeenten en jeugdzorgaanbieders weten vaak niet wat ze aan elkaar hebben. Onvoldoende uitgewerkte afspraken leiden dan tot uiteenlopende verwachtingen, soms tot verschillen van inzicht over (geleverde) zorg en vrijwel altijd tot meer bureaucratie.

 • Het kost de Veilig Thuis regio’s nog steeds veel moeite om binnen de wettelijk beoogde periode een onderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de samenwerkende Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  Nog steeds zorgen over Veilig Thuis

  4 reacties

  Het kost de Veilig Thuis regio’s nog steeds veel moeite om binnen de wettelijk beoogde periode een onderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de samenwerkende Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Maatwerk leveren zonder willekeur, en recht doen aan de geest van wet- en regelgeving. Dat is wat ‘De omgekeerde toets’ beoogt, een methodiek voor professionals in het sociale domein.

  ‘Omgekeerde toets’ kijkt naar doel van wet

  Reageer

  Maatwerk leveren zonder willekeur, en recht doen aan de geest van wet- en regelgeving. Dat is wat ‘De omgekeerde toets’ beoogt, een methodiek voor professionals in het sociale domein.

 • Na vijf jaar komt er een eind aan het preventief financieel toezicht waaronder de provincie Gelderland Apeldoorn geplaatst had. Dat is jaren eerder dan verwacht. Ook voor de Gelderse gemeente Beuningen wordt het preventieve toezicht opgeheven.

  Apeldoorn en Beuningen niet meer onder curatele

  2 reacties

  Na vijf jaar komt er een eind aan het preventief financieel toezicht waaronder de provincie Gelderland Apeldoorn geplaatst had. Dat is jaren eerder dan verwacht. Ook voor de Gelderse gemeente Beuningen wordt het preventieve toezicht opgeheven.

 • Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland.

  Werkdruk sociale wijkteams 'aanvliegend hoog’

  13 reacties

  Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland. De werkdruk in de sociale wijkteams - die nu 'aanvliegend hoog' is, kan daarmee omlaag.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Sociale wijkteams zijn de spil van de veranderingen in het sociale domein. Maar ze komen om in het werk. En dan houdt de bureaucratie hen ook nog eens van het werk.

  Wijkteams overbelast

  Reageer

  Sociale wijkteams zijn de spil van de veranderingen in het sociale domein. Maar ze komen om in het werk. En dan houdt de bureaucratie hen ook nog eens van het werk.

 • Een groeiend aantal gemeenten stimuleert medewerkers om, al dan niet tijdelijk, iets anders te gaan doen. Bijvoorbeeld omdat hun oude werk ophoudt te bestaan, er andersoortige functies ontstaan of er op projectbasis behoefte is aan capaciteit. Volgens de Personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten 2015 wordt ruim 40 procent van de vacatures gevuld met interne kandidaten.

  Stoelendans brengt swing

  Reageer

  Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. In tijden van bezuinigingen en krimpende formaties voelen medewerkers weinig voor verandering. Interne mobiliteit helpt de gemeentelijke arbeidsmarkt weer op gang.

 • Waar de overheid terugtreedt, stappen bewoners naar voren om te doen wat zij nodig achten in hun wijk. Een serie over burgerinitiatieven. De week: Groenbeheer in Oldebroek.

  Budget van gemeente naar dorp

  Reageer

  Voor wat hoort wat. Twee dorpen in Oldebroek beschikken over hun eigen portie van het lokale budget voor groenbeheer. Met wat overschiet, verfraaien ze hun dorp. Een geslaagde deal. Tot nu toe. Het eerste deel van een serie over burgerinitiatieven.

 • In de dertien gemeenten van de Veenkoloniën varieert het percentage laaggeletterdheid tussen de 12 en 19 procent. Naar schatting 2.750 inwoners op een totaal van bijna 26 duizend kunnen in Borger-Odoorn niet goed lezen en schrijven.

  Sociale teams spits op taal

  Reageer

  Laaggeletterdheid gaat vrijwel altijd samen met andere problemen. In Borger-Odoorn sporen sociale teams het probleem op. Decentralisaties vormen een uitgelezen moment voor de aanpak van laaggeletterdheid.

 • In het eerste jaar van lokale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg daalde het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Te vroeg om conclusies te trekken, zegt Annette Roeters van de Raad voor de Kinderbescherming. De vier grote steden gaan voorop in de daling.

  Minder jeugd in bescherming

  Reageer

  In het eerste jaar van lokale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg daalde het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Te vroeg om conclusies te trekken, zegt Annette Roeters van de Raad voor de Kinderbescherming. De vier grote steden gaan voorop in de daling.

 • Gemeenten betalen zich blauw aan bijzondere bijstand. Oorzaak: de explosie van het aantal inwoners met schulden dat onder beschermingsbewind wordt geplaatst.

  Kosten schuldhulp rijzen de pan uit

  Reageer

  Gemeenten betalen zich blauw aan bijzondere bijstand. Oorzaak: de explosie van het aantal inwoners met schulden dat onder beschermingsbewind wordt geplaatst. Bewindvoerders ontvangen ze met open armen.

 • Uit vrees voor budgetoverschrijdingen gaven gemeenten aan het begin van 2015 de jeugdzorgaanbieders in hun gebied een bedrag waarmee ze moesten uitkomen. Meestal gebaseerd op historische gebruik (het aantal cliënten in voorgaande jaren), met daarop een korting. Een sprong in het diepe vaak, want zou daarmee de verplichte continuïteit van zorg gegarandeerd zijn? En, de nachtmerrie van veel wethouders, zouden ze aan het eind van het jaar niet alsnog een nabrander krijgen voor de kosten van jeugdzorg?

  Jeugdzorg binnen budget

  Reageer

  Wethouders liggen wakker van eventuele budgetoverschrijdingen op de jeugdzorg. Maar in de Regio Noord-Veluwe was het financiële plaatje van het eerste transitiejaar 2015 snel duidelijk en zijn ze al ‘in control’ voor dit jaar.

 • Sommige gemeenten kijken verder dan alleen de eerste noodopvang: ze helpen statushouders zo snel mogelijk aan werk of zetten ze boven de boeken.

  Help vluchteling meteen aan werk

  Reageer

  Gemeenten hebben hun handen vol aan het regelen van (nood)opvang en huis­vesting voor asielzoekers en vluchtelingen. Sommige gemeenten kijken al verder: ze helpen statushouders zo snel mogelijk aan werk of zetten ze boven de boeken.

 • Op schrift staat het er stoer. ‘In tien jaar tijd 25.000 banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaan we als overheidswerkgevers voor elkaar krijgen.’ Was getekend: Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken; Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-Raad, en Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

  Overheid levert banen niet

  1 reactie

  De overheid realiseert te weinig werkplekken voor arbeidsgehandicapten. We roeien tegen macrotrends in, aldus banenambassadeur Hans Spigt.

 • Gemeenten die hun inkoopvoorwaarden in het sociale domein dicht spijkeren, bewijzen zichzelf, zorgaanbieders, maar vooral zorgvragers een slechte dienst. Aanbestedingsjurist en advocaat Tim Robbe: ‘Inkoop maakt soms meer kapot dan je lief is.’

  ‘Keuze cliënt leidend’

  Reageer

  Gemeenten die hun inkoopvoorwaarden in het sociale domein dicht spijkeren, bewijzen zichzelf, zorgaanbieders, maar vooral zorgvragers een slechte dienst. Aanbestedingsjurist en advocaat Tim Robbe: ‘Inkoop maakt soms meer kapot dan je lief is.’

 • In de hoop tekorten te verminderen trekt een deel van de gemeenten de stekker uit gezamenlijke sociale werkbedrijven. Of ‘ieder voor zich’ een oplossing is voor de problemen in de sector, wordt aan vele kanten betwijfeld.

  De SW-puzzel

  Reageer

  In de hoop tekorten te verminderen trekt een deel van de gemeenten de stekker uit gezamenlijke sociale werkbedrijven. Of ‘ieder voor zich’ een oplossing is voor de problemen in de sector, wordt aan vele kanten betwijfeld.

 • Ondersteuning van mantelzorgers is volgens de Wmo 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij moeten oog hebben voor de positie van mantelzorgers en (helpen) voorkomen dat die door de hoeven zakken.

  Oog voor de mantelzorger

  Reageer

  Mantelzorgers belonen met een financieel ‘compliment’ volstaat niet. De samenleving als geheel moet meer oog krijgen voor hun positie. Niet als het water hen al aan de lippen staat, maar in het dagelijks leven.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  Liever instemmen dan procederen

  Reageer

  De decentralisaties hebben nauwelijks geleid tot rechtszaken over aanbestedingen. Stilte voor de storm. Vanaf volgend jaar zullen buiten de boot gevallen zorgaanbieders alsnog hun recht willen halen. 

 • Hulpverleners nemen afstand van de woorden ‘helpen’, ‘wij’ en ‘samen’. De cliënt moet zelf aan de bak. Zelfsturing is het nieuwe toverwoord.

  Kappen met helpen, ja!

  Reageer

  Hulpverleners nemen afstand van de woorden ‘helpen’, ‘wij’ en ‘samen’. De cliënt moet zelf aan de bak. Daarbij hoort een ander idioom. Welkom in de wereld van de zelfsturing en de vangrail.

 • Het sociale domein zoekt een nieuw evenwicht. Dat kan niet zonder verwarring, angst en groeipijn, zegt de Rotterdamse transitieprofessor Derk Loorbach.

  Groeipijn in het sociale domein

  Reageer

  Het sociale domein zoekt een nieuw evenwicht. Dat kan niet zonder verwarring, angst en groeipijn, zegt de Rotterdamse transitieprofessor Derk Loorbach.

 • Sociale wijkteams moeten in de meeste gemeenten de wonderolie van de decentralisaties worden. Het gevaar is dat de verwachtingen te groot zijn. In het merendeel van de gemeenten moet de verbouwing van de verzorgingsstaat plaatsvinden in de wijken, met de sociale (wijk-)teams in de voorhoede. Maar wat behelst een sociaal wijkteam, en wat doet het precies?

  Iedereen z’n eigen wonderolie

  Reageer

  Sociale wijkteams moeten in de meeste gemeenten het smeermiddel worden van de decentralisaties. Maar over hoe ze moeten worden ingericht, lopen de meningen per gemeente sterk uiteen.

 • De hedendaagse manager bakt er weinig van, betoogt de Nijmeegse filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos. En trainingen om dat leiderschap te stimuleren zijn doorgaans zinloos.

  Iedereen weigerambtenaar

  Reageer

  De hedendaagse manager bakt er weinig van, betoogt de Nijmeegse filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos. En trainingen om dat leiderschap te stimuleren zijn doorgaans zinloos. De strijd tegen bureau­cratie kan beter van onderop beginnen. ‘Rapporteer niet meer, stop met controleren.’

 • De trend van opschaling is onstuitbaar, stelt Hans Disch, interim-directeur van OLON. Alleen in groter verband – OLON heeft een ‘verzorgingsgebied’ van tussen 100.000 en 500.000 inwoners voor ogen – kunnen de lokale omroepen hun bedrijfsvoering professionaliseren, de (journalistieke) inhoud van programma’s en berichtgeving verbeteren en multichannel werken.

  Te gezellige waakhond

  1 reactie

  Veel lokale publieke omroepen ontstijgen amper het niveau van de plaatselijke etherpiraat. Koepel-organisatie OLON en de VNG pleiten voor schaal­vergroting. ‘Het is niet de bedoeling om met overheids­geld plaatjes te draaien voor tante Mien.’

 • Serie over ambtenaren die als taak hebben al te onbezonnen gedrag van burgers in het publiek domein binnen de perken te houden.

  ‘Meer opvoeden dan handhaven’

  Reageer

  Kwaku Summer Festival staat, na de Uitmarkt en vóór de Gay Parade, in de top drie van de Amsterdamse feestkalender. Een tropische braderie met vertier, verdeeld over vijf weekeinden. Voor handhavers een tour de force.

 • Gemeenten zijn druk met de lokale vertaling van de Participatiewet, waarin de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de bijstand en een groot deel van de Wajong worden samengevoegd. Om gehandicapten en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, is afgesproken dat er zogenoemde garantiebanen komen voor uitkeringsgerechtigden die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

  Op zoek naar wil en winst

  Reageer

  Al ver voor Den Haag hadden Stedendriehoek en Noord-Veluwe een sociaal akkoord. Zo gaan ambtenaren en ondernemers als buddy’s de boer op om werkgevers warm te maken voor garantiebanen.

 • Ontwikkelingen als decentralisatie, bezuinigingen, taken afstoten, kerntakendiscussies, organisatieverandering en versplintering van het politieke landschap hebben volgens Geuijen grote gevolgen voor hoe lokale ambtenaren in de gemeentelijke organisatie en daarbuiten functioneren. Volgens haar moeten ze zich een nieuw vakmanschap eigen maken.

  Luisteren en loslaten

  Reageer

  De nieuwe gemeenteambtenaar moet omgevings­sensitief zijn. Verder liefst ook presterend, verbindend, strategisch en flexibel. ‘Het nieuwe vakmanschap is een grote zoektocht.’

 • Onterecht, vinden onder ander Bart Eigeman en Jan Pieter Lokker.

  Koester de kracht van leken

  Reageer

  De spoeling wordt dunner en de kwaliteit van raadsleden holt achteruit, klagen bestuurders en ambtenaren. Of schuilt in gebrek aan deskundigheid de mogelijke kracht van de raad? 

 • Waarom zijn de effecten van beleid zo lastig te voorspellen en doorgronden? Menno Fenger grijpt graag naar de complexiteitswetenschap, die spreekt van complexe adaptieve systemen (CAS) en die in kaart bracht dat systemen zich meestal onverwacht gedragen.

  ‘Denk in mensen, niet in systemen’

  Reageer

  Of het nu om verkeersveiligheid gaat of om uitkeringen: beleid pakt zelden uit zoals het bedoeld is. Laat de gedachte aan beheersing los en sluit aan bij menselijk gedrag, bepleit Menno Fenger, bestuurskundige en handhavingsspecialist.

 • Overheidsopvattingen ten aanzien van de rechten en plichten die horen bij burgerschap zijn vooral het laatste decennium stapsgewijs flink zijn opgeschoven: van zoveel mogelijk individualisme en autonomie naar zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar.

  Schoffelen én ­zeggenschap

  1 reactie

  Burgers moeten beter voor elkaar zorgen, vindt de overheid. Maar opgelegde vrijwilligheid is een contradictie, stelt socioloog Imrat Verhoeven. ‘Mensen helpen als ze door iemand anders worden gevraagd, niet als de overheid dat doet.’ Tenzij vrijwilligers ook invloed op het beleid krijgen.

 • ‘Mensen voelen zich in toenemende mate eigenaar van de buurt’, zegt René Kreeft, voorzitter van de bewonerscommissie Stroinkslanden. ‘Je kunt wel op elke straathoek een agent zetten, maar dat is niet waar je naar streeft. Zet burgers zelf aan het stuur.’

  Burger speelt agent

  Reageer

  Enschede neemt met z’n jongerenaanpak een voorschot op de decentralisaties. In ‘omgevingsbeheergroepen’ helpen bewoners mee om de overlast in probleemwijk ‘Zuid’ op te lossen. ‘De sociale veiligheid is er 80 procent op vooruitgegaan.’

 • Rotterdam en de zorgverzekeraars Achmea en VGZ tekenden een overeenkomst die moet leiden tot verbetering van de gezondheid van Rotterdammers en het terugdringen van zorgkosten.

  Van stopwatch naar schakel

  Reageer

  Gemeenten en zorgverzekeraars worden de belangrijkste financiers van de zorg. Vooruitlopend op de overheveling van veel AWBZ-taken zoeken ze elkaar  op. Met resultaat, zoals in Rotterdam en Utrecht. ‘Zonder interventie waren de kosten 7,5 ton hoger.’

 • De werkloosheid loopt op. Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. Ieder doet dat op zijn eigen manier. In een serie artikelen houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht

  Pareltjes zoeken

  Reageer

  Aart van der Gaag, directeur van ABU, branchevereniging van vooral de grote uitzendondernemingen, haalt een uitspraak aan van oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Albeda: ‘Ze worden met duizenden tegelijk werkloos, maar je moet ze één voor één terugbrengen.’ 

 • Gemeenten hebben nog een kleine twee jaar voordat de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een feit is (per 1-1-2015). Gemeenten wachten niet langer en starten gewoon.

  Vliegende start Jeugdzorg 2.0

  Reageer

  Alle jeugdzorg gaat naar de gemeenten met ingang van 2015. De tijd dringt, al ligt er nog geen wet. Gemeenten wachten niet langer. ‘Gewoon starten en zien wat er gebeurt.’ Ondervinding blijkt een goede leermeester.

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  In de asbest telt een krasje niet

  3 reacties

  Bijna tachtig Haagse werklozen zijn in 2012 opgeleid tot  astbestsaneerder. Meer dan vijftig daarvan hebben nu betaald werk. Geen dwang, maar het aantrekkelijke aanbod trok hen over de streep. ‘Bij het binnenkomen schat ik vaak al in: dit wordt er een.’

 • Overijssel telt 65 formele samenwerkingsverbanden, van stadsbank en sociale werkplaats tot waterschap. Tweederde is op publiekrechtelijke basis, de rest privaatrechtelijk.

  Eén Twente

  Reageer

  Het WGR Plus verband Regio Twente wordt opgeheven. Volgens de voorzitter van het openbaar lichaam, Peter den Oudsten, zal dat de regio Twente niet doen verbrokkelen. De burgemeester van Enschede denkt dat de steden juist naar elkaar toe groeien. ‘Één gemeente van 360.000 inwoners maakt echt het verschil.’

 • Wat doet een jonge ambtenaar die wat wil, maar op weerstand stuit?

  Miesjes & Matthijsjes

  Reageer

  Vier generaties tegelijk op de werkvloer, dat kan botsen of juist zorgen voor vernieuwing. Intelligente managers spelen in op de onderlinge verschillen en benutten die.

 • Einde subsidie, einde dienstverband

  Reageer

  Met de Wet werken naar vermogen sneuvelt (voorlopig) ook een landelijk experiment met loondispensatie. Het zoveelste instrument dat moet bevorderen dat mensen met een beperking aan de slag komen. ‘Leg het gewoon op, met een quotum,’ zeggen ambtenaren in Smallingerland.

 • Niet remmen, maar gassen

  Reageer

  De opvolger van de geschrapte Wet werken naar vermogen zal veel trekken hebben van het wetsvoorstel dat er lag. ‘Ook als de wet plaats maakt voor iets anders, zijn het dezelfde ambtenaren die schrijven,’ constateert Divosa-voorzitter René Paas. 

 • ‘De onderkant is hartstikke nodig’

  Reageer

  In het magazine Binnenlands Bestuur een gesprek met Iris van Bennekom, voorzitter van Cedris, brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening. Dit interview is afgenomen vóór de val van het kabinet-Rutte. 

 • Rampsite

  Reageer

  Twitter en Faceboek zijn niet te verslaan, maar tijdens een calamiteit is de gemeentelijke website een baken in de informatievoorziening. Mits deze een piekbelasting aankan. 

 • Stadhuis vol alleskunners

  2 reacties

  De gemeente Den Haag schrapt voor 2014 ruim duizend formatieplaatsen. Outplacement en opleiding zijn de smeerolie van de operatie. ‘Niet scholen is achteruit fietsen.’ 

 • Apeldoorn moet effe dimmen

  2 reacties

  Apeldoorn staat financieel onder curatele van de provincie Gelderland. De stad zet alles op alles om niet de artikel 12-status te krijgen. ‘Maar er zijn grenzen aan het zelfoplossend vermogen.’

 • Bij modeketen Piet Zoomers werkt vast personeel prima samen met mensen met een beperking. Ook andere werkgevers tonen interesse. De toekomst is aan het ‘werkontwikkelbedrijf’.     

  Mensen laten uitgroeien boven zichzelf

  Reageer

  Bij modeketen Piet Zoomers werkt vast personeel prima samen met mensen met een beperking. Ook andere werkgevers tonen interesse. De toekomst is aan het ‘werkontwikkelbedrijf’.   

 • Amechtig Apeldoorn zoekt nieuwe donor

  2 reacties

  Door tekorten op het grondbedrijf verandert Apeldoorn van een relatief rijke gemeente in een stad zonder een grammetje vet op de botten. ‘Een patiënt op de intensive care die alleen dankzij een zware transfusie kan overleven’