of 59100 LinkedIn

Redactie

redactie

Recente Artikelen

 • Het verminderen van criminaliteit en overlast door het verbinden van het sociale domein met het veiligheidsdomein. Dat is het uitgangspunt van de City Deal Zorg voor Veiligheid die op 20 maart werd getekend door de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken.

  Steden tekenen City Deal Zorg voor Veiligheid

  3 reacties

  Het verminderen van criminaliteit en overlast door het verbinden van het sociale domein met het veiligheidsdomein. Dat is het uitgangspunt van de City Deal Zorg voor Veiligheid die op 20 maart werd getekend door de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken. 

 • De gemeenteraad van Amsterdam in vergadering

  Krappe meerderheid raadsleden ziet raad als baas

  5 reacties

  Slechts een krappe meerderheid van 54 procent van de gemeenteraadsleden ziet de raad als het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Dat blijkt uit een enquête die Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van Raadslid.nu, de belangenvereniging van raadsleden.

 • Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn er een stuk minder stemlokalen beschikbaar dan bij de verkiezingen in 2012. Maar liefst 110 gemeenten hebben gesneden in het aantal locaties waar burgers hun stem kunnen uitbrengen.

  Gemeenten verminderen aantal stemlokalen met 360

  Reageer

  Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn er een stuk minder stemlokalen beschikbaar dan bij de verkiezingen in 2012. Maar liefst 110 gemeenten hebben gesneden in het aantal locaties waar burgers hun stem kunnen uitbrengen.

 • Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

  Lokale overheden slaan handen ineen voor klimaat

  1 reactie

  Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

 • Verouderde bedrijventerreinen, spoorweg- en havenemplacementen. Tal van steden hebben gebieden die niet of nauwelijks worden gebruikt. Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan nu de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden.

  ‘Rijk moet meebetalen aan woningbouw verouderde terreinen’

  3 reacties

  Verouderde bedrijventerreinen, spoorweg- en havenemplacementen. Tal van steden hebben gebieden die niet of nauwelijks worden gebruikt. Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan nu de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. 

 • Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk doordat colleges van burgemeesters en wethouders te pas en te onpas stukken geheim verklaren. Een derde van de raadsleden meent zelfs dat geheimhouding wordt gebruikt om misstanden uit de openbaarheid te houden.

  Raadsleden: colleges misbruiken geheimhouding

  5 reacties

  Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk doordat colleges van burgemeesters en wethouders te pas en te onpas stukken geheim verklaren. Een derde van de raadsleden meent zelfs dat geheimhouding wordt gebruikt om misstanden uit de openbaarheid te houden.

 • De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Dat constateert de G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek door Platform31.

  Leefbaarheid in kwetsbare wijken daalt

  3 reacties

  De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Dat  constateert de G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek door Platform31.