of 59221 LinkedIn

Martin Hendriksma

Martin Hendriksma is sinds 2010 als freelance eindredacteur betrokken bij Binnenlands Bestuur. Vanaf 8 mei 2017 treedt hij bij Binnenlands Bestuur in dienst als eindredacteur/redacteur Ruimte en Milieu.
 

Contactgegevens

E-mailadres:
mhendriksma@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 -573 3660
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Martin Hendriksma
Twitter:
Twitter profiel van Martin Hendriksma

Recente Artikelen

 • De opgave voor een gemeente om ‘klimaatbestendig’ te worden is zo fors en wijdvertakt, dat die het beste kan worden opgepakt door de nieuwe functie te creëren van ‘lokale deltacommissaris’ of ‘klimaatregisseur’. Dat stelt (nationaal) deltacommissaris Wim Kuijken als aanvulling op het eerder deze week door hem gepresenteerde Deltaprogramma 2018.

  'Elke gemeente een eigen deltacommissaris’

  Reageer

  De opgave voor een gemeente om ‘klimaatbestendig’ te worden is zo fors en wijdvertakt, dat die het beste kan worden opgepakt door de nieuwe functie te creëren van ‘lokale deltacommissaris’ of ‘klimaatregisseur’. Dat stelt (nationaal) deltacommissaris Wim Kuijken als aanvulling op het eerder deze week door hem gepresenteerde Deltaprogramma 2018.

 • Deze week promoveerde Dóci aan de Vrije Universiteit op dit onderwerp door de succesvolle Duitse energiepraktijk naast de haperende Nederlandse te leggen. Het grote verschil tussen beide landen zit volgens Dóci in de wijze waarop de risico's van coöperatiedeelnemers worden afgedekt.

  Hoe energie-coöperaties wel renderen

  Reageer

  Zonder sterke toename van energiecoöperaties komt de transitie van fossiele naar duurzame energie niet van de grond, stelt onderzoekster Gabriella Dóci. Maar welke door burgers opgezette coöperaties zijn succesvol en welke niet? En hoe kunnen ze door overheden en andere partijen beter worden gefaciliteerd?

 • Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet worden verbrand.

  Inzamelen plastic helpt milieu amper vooruit

  2 reacties

  Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet worden verbrand.

 • Het rijk zal niet treuzelen om in te grijpen als nieuwbouwplannen van gemeenten te traag van de grond komen. Dat stelde topambtenaar Chris Kuijpers, geciteerd in Cobouw, eerder deze week op een woningmarktdebat georganiseerd door de NVB Bouw. Volgens hem neemt het rijk in het nieuwe regeerakkoord de regie weer meer in handen.

  ‘Rijk gaat ingrijpen bij met bouw treuzelende gemeenten’

  3 reacties

  Het rijk zal niet treuzelen om in te grijpen als nieuwbouwplannen van gemeenten te traag van de grond komen. Dat stelde topambtenaar Chris Kuijpers, geciteerd in Cobouw, eerder deze week op een woningmarktdebat georganiseerd door de NVB Bouw. Volgens hem neemt het rijk in het nieuwe regeerakkoord de regie weer meer in handen.  

 • ‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg (IPO) in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent.’

  Koepels: Wachten op nieuw kabinet

  Reageer

  ‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg (IPO) in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent.’

 • Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen.

  Waterstresstest voor alle gemeenten

  Reageer

  Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen.

 • De verzamelde waterschappen legden vorig jaar 2,7 miljard euro aan heffingen op, zo’n 60 miljoen euro meer dan in 2015. Dat betekent een stijging van 2,3 procent. De waterschappen verwachten in 2017 nog eens 26 miljoen extra te innen.

  Waterschappen inden 60 miljoen meer

  Reageer

  De verzamelde waterschappen legden vorig jaar 2,7 miljard euro aan heffingen op, zo’n 60 miljoen euro meer dan in 2015. Dat betekent een stijging van 2,3 procent. De waterschappen verwachten in 2017 nog eens 26 miljoen extra te innen.

 • Gemeenten staan er op vrijwel alle fronten veel beter voor dan in 2008. De nadelige effecten van de economische dip zijn overwonnen en de thema’s klimaat en duurzaamheid worden energiek ter hand genomen. Maar op het gebied van werkloosheid, sociale zekerheid en minima blijven de scores achter.

  Gemeenten nu bijna echt uit de crisis

  2 reacties

  Gemeenten staan er op vrijwel alle fronten veel beter voor dan in 2008. De nadelige effecten van de economische dip zijn overwonnen en de thema’s klimaat en duurzaamheid worden energiek ter hand genomen. Maar op het gebied van werkloosheid, sociale zekerheid en minima blijven de scores achter.

 • De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is op een zorgelijk laag pitje komen te staan. Provincies missen daarvoor de doorzettingsmacht. Wel komt de regionale samenwerking inmiddels beter op gang en vormen ook de genomen energiemaatregelen een lichtpunt.

  Bedrijventerreinen in het slop

  3 reacties

  De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is op een zorgelijk laag pitje komen te staan. Provincies missen daarvoor de doorzettingsmacht. Wel komt de regionale samenwerking inmiddels beter op gang en vormen ook de genomen energiemaatregelen een lichtpunt.

 • Afvaardigingen van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen mochten vandaag aanschuiven aan de Haagse formatietafel. Voornaamste onderwerp van gesprek was de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ waarmee de drie koepels de energietransitie willen versnellen.

  Koepels wijzen formatie op duurzame investeringsagenda

  Reageer

  Afvaardigingen van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen mochten vandaag aanschuiven aan de Haagse formatietafel. Voornaamste onderwerp van gesprek was de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ waarmee de drie koepels de energietransitie willen versnellen.

 • Met de Maatschappelijk Vastgoed Scan hoopt BNG Bank gemeenten meer inzicht te geven in de mogelijkheden tot verduurzaming van hun vastgoed. Via de online tool kan onder meer een energielabel per gebouw worden vastgesteld. Ook komen maatregelen om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen beter in beeld.

  Scan voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  Reageer

  Met de Maatschappelijk Vastgoed Scan hoopt BNG Bank gemeenten meer inzicht te geven in de mogelijkheden tot verduurzaming van hun vastgoed. Via de online tool kan onder meer een energielabel per gebouw worden vastgesteld. Ook komen maatregelen om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen beter in beeld.

 • Het college van Hellendoorn met midden (met rood jasje) burgemeester Raven en rechts (zittend) wethouder Walder.

  'Wethouder schoffeert hardwerkende ambtenaren'

  19 reacties

  Wethouder Thomas Walder van Hellendoorn is door burgemeester Anneke Raven van die gemeente ter verantwoording geroepen voor zijn uitlatingen in Binnenlands Bestuur. Hij gaat volgens haar te ver in zijn kritiek op een deel van zijn ambtenarenkorps. Eerder al had Hellendoorns teamleider communicatie zich op Facebook over de uitspraken opgewonden.

 • Brabantse plattelandsgemeenten controleren onvoldoende bij veehouderijen en treden niet adequaat op tegen overtredingen, zo leert een door de provincie uitgevoerde steekproef. In twaalf van de vijftien gemeenten waren veehouderijen in overtreding.

  Amper gemeentelijk toezicht op Brabantse veehouders

  3 reacties

  Brabantse plattelandsgemeenten controleren onvoldoende bij veehouderijen en treden niet adequaat op tegen overtredingen, zo leert een door de provincie uitgevoerde steekproef.  In twaalf van de vijftien gemeenten waren veehouderijen in overtreding.

 • Deels leegstaande en verloederende vakantieparken vormen een makkelijke voedingsbodem voor criminaliteit. Acht gemeenten in de regio Noord-Veluwe binden er de strijd mee aan. Zij komen nu met de onder de vlag van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) uitgebrachte ‘Handreiking voor veilige vakantieparken’.

  Criminaliteit op vakantiepark te lijf

  6 reacties

  Deels leegstaande en verloederende vakantieparken vormen een makkelijke voedingsbodem voor criminaliteit. Acht gemeenten in de regio Noord-Veluwe binden er de strijd mee aan. Zij komen nu met de onder de vlag van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) uitgebrachte ‘Handreiking voor veilige vakantieparken’.

 • De vervuilende dieselbussen van Utrechts buslijn 1 worden deze week vervangen door tien volledig elektrische. De gemeente claimt dat binnen haar grenzen nu de eerste ‘volledig elektrische buslijn van Nederland’ van start gaat.

  Utrechtse elektrische bus schoner en goedkoper

  4 reacties

  De vervuilende dieselbussen van Utrechts buslijn 1 worden deze week vervangen door tien volledig elektrische. De gemeente claimt dat binnen haar grenzen nu de eerste ‘volledig elektrische buslijn van Nederland’ van start gaat.

 • Het college van Hellendoorn, met rechts zittend Thomas Walder.

  Het kan: wethouder namens vier partijen

  9 reacties

  Samen met zijn collega Anja van den Dolder (werk en inkomen) is Thomas Walder wethouder namens vier partijen (VVD, PvdA, ChristenUnie, D66) Een antwoord op de versplintering van de Hellendoornse gemeenteraad, waar de 25 leden over tien fracties zijn verdeeld. Hoe houdt Walder zijn uiteenlopende achterban te vriend? 

 • Amsterdam zoekt zo’n zestig designers en developers voor de Hackathon Omgevingswet, die zal plaatsvinden op 22 en 23 september.

  Hackaton zet DSO kracht bij

  1 reactie

  Amsterdam zoekt zo’n zestig designers en developers voor de Hackathon Omgevingswet, die zal plaatsvinden op 22 en 23 september. Het doel is om binnen 36 uur slimme digitale oplossingen te verzinnen en zo de Amsterdamse burger van betere informatie te voorzien rond zijn plannen in de openbare ruimte.

 • Het ingrijpend gerenoveerde winkelcentrum van Nijverdal trok te weinig klanten en liep leeg. Het vertrouwen van de ondernemers in het lokaal bestuur zakte tot op het nulpunt. Totdat de ondernemers en bewoners van college en raad carte blanche kregen om hun eigen masterplan te maken.

  Burgers redden ‘onvriendelijk dorp’

  7 reacties

  Het ingrijpend gerenoveerde winkelcentrum van Nijverdal trok te weinig klanten en liep leeg. Het vertrouwen van de ondernemers in het lokaal bestuur zakte tot op het nulpunt. Totdat de ondernemers en bewoners van college en raad carte blanche kregen om hun eigen masterplan te maken. 

 • De aanpak om scheefwoners door middel van inkomensafhankelijke huurverhogingen te laten doorstromen naar de vrijehuursector blijkt niet te werken. Scheefwoners zijn relatief ongevoelig voor financiële prikkels, leert door Kantar TNS in opdracht van ING uitgevoerd onderzoek. Bovendien hebben ze weinig alternatieven.

  Scheefwoner moeilijk weg te krijgen

  13 reacties

  De aanpak om scheefwoners door middel van inkomensafhankelijke huurverhogingen te laten doorstromen naar de vrijehuursector blijkt niet te werken. Scheefwoners zijn relatief ongevoelig voor financiële prikkels, leert door Kantar TNS in opdracht van ING uitgevoerd onderzoek. Bovendien hebben ze weinig alternatieven.  

 • Schiphol wil het maximumaantal jaarlijkse vliegbewegingen verder uitbreiden van 500.000 tot 600.000. In het Groene Hart voelen ze de bui al hangen. Wethouders van een aantal daar gelegen gemeenten begonnen gisteren een ludiek protest: met het opzetten van koptelefoons startten ze de actie ‘ik stem voor stilte’.

  Ludiek protest tegen groeiplannen Schiphol

  4 reacties

  Schiphol wil het maximumaantal jaarlijkse vliegbewegingen verder uitbreiden van 500.000 tot 600.000. In het Groene Hart voelen ze de bui al hangen. Wethouders van een aantal daar gelegen gemeenten begonnen gisteren een ludiek protest: met het opzetten van koptelefoons startten ze de actie ‘ik stem voor stilte’. 

 • Met de dreigende verkoop van energieleverancier Eneco verspelen de gemeenten een grote kans om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Zijn advies: ‘Doe het niet of doe het gefaseerd.’

  ‘Verkoop Eneco bedreigt klimaatafspraken Parijs’

  4 reacties

  Met de dreigende verkoop van energieleverancier Eneco verspelen de gemeenten een grote kans om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Zijn advies: ‘Doe het niet of doe het gefaseerd.’

 • Het aantal vierkante meters leegstaande winkelvloer in Nederland is afgelopen jaar met bijna 300.000 gedaald. Ook zijn er vijfhonderd leegstaande winkels minder. Dat blijkt uit onderzoek van Locatus op verzoek van de Detailhandelsvereniging Nederland. Het percentage leegstand daalde tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 van 8,3 naar 7,4 procent.

  Monitor detailhandel: leegstand daalt

  3 reacties

  Het aantal vierkante meters leegstaande winkelvloer in Nederland is afgelopen jaar met bijna 300.000 gedaald. Ook zijn er vijfhonderd leegstaande winkels minder. Dat blijkt uit onderzoek van Locatus op verzoek van de Detailhandelsvereniging Nederland. Het percentage leegstand daalde tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 van 8,3 naar 7,4 procent. 

 • De stichting Greencrowd wil energieleverancier Eneco in publieke handen houden. Een afgelopen vrijdag gestarte crowdfundingsactie leverde inmiddels al 8,5 miljoen euro aan toezeggingen op. ‘Het gaat als een dolle’, zegt Greencrowd-oprichter Jan Willem Zwang. Rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hoopt de stichting 250 miljoen euro te hebben opgehaald.

  Crowdfunding Eneco ‘gaat als een dolle’

  2 reacties

  De stichting Greencrowd wil energieleverancier Eneco in publieke handen houden. Een afgelopen vrijdag gestarte crowdfundingsactie leverde inmiddels al 8,5 miljoen euro aan toezeggingen op. ‘Het gaat als een dolle’, zegt Greencrowd-oprichter Jan Willem Zwang. Rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hoopt de stichting 250 miljoen euro te hebben opgehaald. 

 • Om investeringen in nog niet volwassen deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren, stelt het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) tijdelijk een bedrag van 100 miljoen euro aan risicodragend ­vermogen beschikbaar.

  Geld voor nieuwe energie

  Reageer

  Om investeringen in nog niet volwassen deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren, stelt het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) tijdelijk een bedrag van 100 miljoen euro aan risicodragend ­vermogen beschikbaar. 

 • Al vijftig gemeenten sloten zich aan bij Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. Nodig in de strijd tegen wateroverlast en zomerhitte. Helpt het genoeg, of is het wachten op een tegeltaks via de rioolheffing? Bericht uit versteend Katwijk.

  Katwijk is klaar met de klinkers

  3 reacties

  Al vijftig gemeenten sloten zich aan bij Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. Nodig in de strijd tegen wateroverlast en zomerhitte. Helpt het genoeg, of is het wachten op een tegeltaks via de rioolheffing? Bericht uit versteend Katwijk. 

 • De provincie Groningen moet zich opnieuw buigen over de vraag of zij tot nu toe geheime stukken over de emissiegegegens van de kolencentrale RWE (Essent) gaat openbaren. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zich al jaren voortslepende zaak tussen de provincie en Greenpeace.

  ‘Geheime stukken’ opnieuw onder de loep

  Reageer

  De provincie Groningen moet zich opnieuw buigen over de vraag of zij tot nu toe geheime stukken over de kolencentrale RWE (Essent) openbaar maakt. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zich al jaren voortslepende zaak tussen de provincie en Greenpeace.

 • Het gaat moeizaam met het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bij woongebouwen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op vragen van de D66-Kamerleden Van Eijs en Bergkamp. Veel gemeenten zijn terughoudend met het beschikbaar stellen van grond voor bijzondere particuliere woonvormen. Ze vrezen de complexe procedures en de lagere grondopbrengst.

  'Bijzondere woonvormen leveren gemeente meer op'

  2 reacties

  Het gaat moeizaam met het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bij woongebouwen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op vragen van de D66-Kamerleden Van Eijs en Bergkamp. Veel gemeenten zijn terughoudend met het beschikbaar stellen van grond voor bijzondere particuliere woonvormen. Ze vrezen de complexe procedures en de lagere grondopbrengst.

 • In ons land rijden inmiddels ruim tienduizend extra snelle elektrische fietsen die een trapondersteuning hebben tot 45 kilometer per uur, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor deze zogenaamde speed-pedelecs is een bromfietskenteken verplicht. Zij moeten sinds 1 juli van dit jaar op de rijbaan rijden, en mogen niet langer op het fietspad.

  Utrecht fietst supersnel, Limburg nog niet

  Reageer

  In ons land rijden inmiddels ruim tienduizend extra snelle elektrische fietsen die een trapondersteuning hebben tot 45 kilometer per uur, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor deze zogenaamde speed-pedelecs is een bromfietskenteken verplicht. Zij moeten sinds 1 juli van dit jaar op de rijbaan rijden, en mogen niet langer op het fietspad.

 • De auto domineert nog steeds het vervoersbeleid van de twintig grootste gemeenten. Meer dan de helft van de ruimte op straat (53 procent) is voor auto’s gereserveerd. Voor voetgangers is een derde weggelegd (33 procent) en voor fietsers 12 procent.

  Grote gemeenten geven auto nog ruim baan

  3 reacties

  De auto domineert nog steeds het vervoersbeleid van de twintig grootste gemeenten. Meer dan de helft van de ruimte op straat (53 procent) is voor auto’s gereserveerd. Voor voetgangers is een derde weggelegd (33 procent) en voor fietsers 12 procent. 

 • Gemeenten en zorgverzekeraars werken intensief samen, vooral rond de thema’s ‘ouderen’ en ‘effectief samenwerken in de wijk’. Maar omdat deze samenwerking zich vaak nog in de ontwikkelfase bevindt en doorgaans een sterk lokaal karakter heeft, is het moeilijk er lessen uit te trekken die ook voor andere gemeenten relevant zijn. Ook opschalen komt weinig voor.

  Gemeenten en zorgverzekeraars pionieren lokaal

  3 reacties

  Gemeenten en zorgverzekeraars werken intensief samen, vooral rond de thema’s ‘ouderen’ en ‘effectief samenwerken in de wijk’. Maar omdat deze samenwerking zich vaak nog in de ontwikkelfase bevindt en doorgaans een sterk lokaal karakter heeft, is het moeilijk er lessen uit te trekken die ook voor andere gemeenten relevant zijn. Ook opschalen komt weinig voor.

 • Vanmorgen werd in Utrecht de grootste fietsenstalling van Nederland geopend. In de ondergrondse stalling aan de Jaarbeurskant van het Centraal Station is plek voor ruim zesduizend fietsen. Een aantal dat eind 2018, als de fietsenkelder klaar is, moet zijn opgelopen tot 12.500. Toch dreigt alweer schaarste aan parkeerplekken.

  Grootste fietsenstalling al bijna weer te klein

  2 reacties

  Vanmorgen werd in Utrecht de grootste fietsenstalling van Nederland geopend. In de ondergrondse stalling aan de Jaarbeurskant van het Centraal Station is plek voor ruim zesduizend fietsen. Een aantal dat eind 2018, als de fietsenkelder klaar is, moet zijn opgelopen tot 12.500. Toch dreigt alweer schaarste aan parkeerplekken.

 • Het COC wil dat de verplichte geslachtsregistratie in paspoorten verdwijnt of wordt aangepast. In dat laatste geval zou naast de opties ‘M’ en ‘V’ ook een keuze ‘X’ voor genderneutrale personen moeten worden toegevoegd. Dat schrijven COC-voorzitter Tanja Ineke en Philip Tijsma van de COC-werkgroep politiek dit weekend in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

  COC: pas geslachtsregistratie paspoorten aan

  Reageer

  Het COC wil dat de verplichte geslachtsregistratie in paspoorten verdwijnt of wordt aangepast. In dat laatste geval zou naast de opties ‘M’ en ‘V’ ook een keuze ‘X’ voor genderneutrale personen moeten worden toegevoegd. Dat schrijven COC-voorzitter Tanja Ineke en Philip Tijsma van de COC-werkgroep politiek dit weekend in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

 • De markt van nieuwbouwwoningen raakt steeds verder op slot. In het eerste kwartaal van 2017 werden er nog geen 7.700 nieuwe woningen verkocht, een daling van 18 procent ten opzichte van het voorliggende kwartaal (en met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016). Door het ontbreken van aanbod is de druk op een nieuwbouwwoning sinds 2005 niet zo groot geweest.

  Gebrek aan nieuwbouw stagneert woningmarkt

  2 reacties

  De markt van nieuwbouwwoningen raakt steeds verder op slot. In het eerste kwartaal van 2017 werden er nog geen 7.700 nieuwe woningen verkocht, een daling van 18 procent ten opzichte van het voorliggende kwartaal (en met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016). Door het ontbreken van aanbod is de druk op een nieuwbouwwoning sinds 2005 niet zo groot geweest.

 • De kustgemeenten scoren het slechtst in de nieuwe groenindex van Nederlandse gemeenten, samengesteld door de Universiteit Wageningen. Gemeenten in het noorden komen er het beste vanaf. Bellingwedde is groene koploper, het Westland sluit als nummer 388 de rij.

  Kustgemeenten minst groen, noorden scoort best

  1 reactie

  De kustgemeenten scoren het slechtst in de nieuwe groenindex van Nederlandse gemeenten, samengesteld door de Universiteit Wageningen. Gemeenten in het noorden komen er het beste vanaf. Bellingwedde is groene koploper, het Westland sluit als nummer 388 de rij.

 • Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard ziet zich gedwongen al binnen een week haar net betrokken huurwoning in kasteel Doornenburg te verlaten. Samen met haar echtgenoot zou zij buiten openingstijden toezicht houden op het kasteel. Op haar Facebookpagina schrijft Schuurmans dat het bestemmingsplan niet toestaat dat dit toezicht wordt uitgeoefend vanuit de kasteelwoning.

  Burgemeester moet weg uit kasteel

  2 reacties

  Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard ziet zich gedwongen al binnen een week haar net betrokken huurwoning in kasteel Doornenburg te verlaten. Samen met haar echtgenoot zou zij buiten openingstijden toezicht houden op het kasteel. Op haar Facebookpagina schrijft Schuurmans dat het bestemmingsplan niet toestaat dat dit toezicht wordt uitgeoefend vanuit de kasteelwoning.

 • Tientallen gemeenten overwegen maatregelen te nemen om 'genderneutraler' te worden. Dat bericht de NOS op basis van een enquête waaraan 150 gemeenten meewerkten. Een klein deel van hen paste het beleid al aan, door genderneutrale toiletten te plaatsen, bijvoorbeeld, of in formulieren niet meer naar het geslacht te vragen.

  Gemeenten willen genderneutraler worden

  11 reacties

  Tientallen gemeenten overwegen maatregelen te nemen om 'genderneutraler' te worden. Dat bericht de NOS op basis van een enquête waaraan 150 gemeenten meewerkten. Een klein deel van hen paste het beleid al aan. Door genderneutrale toiletten te plaatsen, bijvoorbeeld, of in formulieren niet meer naar het geslacht te vragen.

 • De energietransitie zal het Nederlandse landschap de komende twintig jaar misschien wel ingrijpender dan ooit veranderen. In de ‘position paper’ De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap verkennen Wageningen University Research (WUR) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de gevolgen. ‘Laat de techniek niet leidend, maar dienstbaar zijn’, zegt Wagenings hoogleraar landschapsarchitectuur Adri van den Brink.

  Energietransitie kan landschap verrijken

  9 reacties

  De energietransitie zal het Nederlandse landschap de komende twintig jaar misschien wel ingrijpender dan ooit veranderen. In het ‘position paper’ De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap verkennen Wageningen University Research (WUR) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de gevolgen. ‘Laat de techniek niet leidend, maar dienstbaar zijn’, zegt Wagenings hoogleraar landschapsarchitectuur Adri van den Brink.

 • Leegstaand vastgoed is in Overijssel een hardnekkig probleem. ‘Door demografische, economische en technologische veranderingen staan traditionele centrumfuncties onder druk. In vrijwel elke gemeente staat het behoud van de aantrekkelijkheid van de stads- of dorpskern hoog op de publieke agenda’, aldus hoogleraar bestuurskunde Bas Denters van de Universiteit Twente.

  Online tool tegen leegstand

  Reageer

  De provincie Overijssel heeft een online handreiking gepresenteerd om de transformatie van leegstaand vastgoed te stimuleren. Op de website www.woonkeukenoverijssel. nl worden lokale politici ideeën aangereikt die ze kunnen gebruiken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 • De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. ‘Daar komt een verschuiving in’, zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu, VVD) onomwonden. Wordt het één jaar uitstel, twee wellicht? Daarover doet Schultz geen uitspraak.

  Schultz: ‘Latere invoeringsdatum Omgevingswet’

  10 reacties

  De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. ‘Daar komt een verschuiving in’, zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu, VVD) onomwonden. Wordt het één jaar uitstel, twee wellicht? Daarover doet Schultz geen uitspraak.

 • Het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) naar oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam is niet onzorgvuldig uitgevoerd. Verver heeft niet voldoende kunnen onderbouwen waarom het onderzoek naar haar integriteit en geloofwaardigheid niet goed is uitgevoerd, oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag.

  Rechtbank: Verver niet in goede naam aangetast

  14 reacties

  Het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) naar oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam is niet onzorgvuldig uitgevoerd. Verver heeft niet voldoende kunnen onderbouwen waarom het onderzoek naar haar integriteit en geloofwaardigheid niet goed is uitgevoerd, oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag.

 • Geen megamoskee in Gouda, wel een megakerk in Yerseke. De gemeenteraad van Reimerswaal stemde gisteravond met een krappe meerderheid in met de bouw van de kerk die plaats moest gaan bieden aan tweeduizend gelovigen. De kerk is omstreden omdat het gebouw komt te staan aan de rand van een natuurgebied. Ook vrezen omwonenden verkeersoverlast.

  Reimerswaal akkoord met omstreden megakerk

  11 reacties

  Geen megamoskee in Gouda, wel een megakerk in Yerseke. De gemeenteraad van Reimerswaal stemde gisteravond met een krappe meerderheid in met de bouw van de kerk die plaats moest gaan bieden aan tweeduizend gelovigen. De kerk is omstreden omdat het gebouw komt te staan aan de rand van een natuurgebied. Ook vrezen omwonenden verkeersoverlast. 

 • Van alle Nederlandse studentensteden heeft Delft het beste woonbeleid voor studenten. Tot dat oordeel komt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na een vergelijkend onderzoek naar studentenhuisvesting. Kritisch is de LSVb vooral over Utrecht en Rotterdam.

  Delft aan kop met woonbeleid studenten

  Reageer

  Van alle Nederlandse studentensteden heeft Delft het beste woonbeleid voor studenten. Tot dat oordeel komt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na een vergelijkend onderzoek naar studentenhuisvesting. Kritisch is de LSVb vooral over Utrecht en Rotterdam.

 • Om het Rivierengebied veilig te houden, moet de komende tien jaar in totaal 400 kilometer dijk worden versterkt. Vaak met drastische gevolgen voor dijkbewoners en rivierdorpen. Waterschap Rivierenland pioniert met een nieuwe methode: dijkbewoners nemen het voortouw bij versterking.

  Dijkbewoners baas over eigen dijk

  1 reactie

  Om het Rivierengebied veilig te houden, moet de komende tien jaar in totaal 400 kilometer dijk worden versterkt. Vaak met drastische gevolgen voor dijkbewoners en rivierdorpen. Waterschap Rivierenland pioniert met een nieuwe methode: dijkbewoners nemen het voortouw bij versterking.

 • De extra inzet van politie en het Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad in het zuiden van Nederland levert te weinig op. Dat vinden ruim veertig door de NOS ondervraagde burgemeesters uit Noord-Brabant en Limburg. Het ontbreekt volgens hen nog steeds aan mankracht om de problemen structureel aan te pakken.

  Extra mankracht deert Brabantse crimineel niet

  1 reactie

  De extra inzet van politie en Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad in het zuiden van Nederland levert te weinig op. Dat vinden ruim veertig door de NOS ondervraagde burgemeesters uit Noord-Brabant en Limburg. Het ontbreekt volgens hen nog steeds aan mankracht om de problemen structureel aan te pakken.

 • Bevestigen wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020.

  Omgevingswet weer later

  1 reactie

  Bevestigen wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020.

 • De Ladder is onderdeel van het Besluit ruimtelijke ordening en moet leegstand en overcapaciteit in ruimtelijke plannen tegengaan. In de oude versie moesten gemeenten bij plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aantonen dat daar ook behoefte aan was. Mogelijkheden van transformatie en herstructurering binnen de grenzen van het stedelijk gebied dienden eerst te zijn bekeken, voordat er in het buitengebied mocht worden gebouwd.

  Ladder zonder treden

  Reageer

  Na jarenlange kritiek van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars is per 1 juli een nieuwe, aangepaste Ladder voor duurzame verstedelijking van kracht geworden. Veel gebruikers vonden de oude, in 2012 ingevoerde Ladder nodeloos ingewikkeld. Bovendien leidde die volgens hen tot extra onderzoekslasten. 

 • Alle Nederlandse bodemgegevens zijn vanaf deze week als open data gratis beschikbaar voor verder gebruik. De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bodemmonsters tot een diepte van ongeveer anderhalve meter.

  Nederlandse bodem als open data beschikbaar

  Reageer

  Alle Nederlandse bodemgegevens zijn vanaf deze week als open data gratis beschikbaar voor verder gebruik. De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bodemmonsters tot een diepte van ongeveer anderhalve meter.

 • De ambtelijke fusie tussen Houten en Wijk bij Duurstede is van de baan. Na tweeëneenhalf jaar onderzoek bleek dat beide gemeenten niet konden voldoen aan de voorwaarden die de beide gemeenteraden aan de vervlechting van het ambtelijk apparaat hadden gesteld.

  Toch geen ambtelijke fusie Houten met Wijk bij Duurstede

  Reageer

  De ambtelijke fusie tussen Houten en Wijk bij Duurstede is van de baan. Na tweeëneenhalf jaar onderzoek bleek dat beide gemeenten niet konden voldoen aan de voorwaarden die de beide gemeenteraden aan de vervlechting van het ambtelijk apparaat hadden gesteld.

   

 • De wet Kwaliteitsborging bouw ‘rammelt en zit onlogisch elkaar’. Daarom pleit de G32 ervoor niet langer te streven naar een afzondelijk wetstraject, maar kwaliteitsborging op te nemen in de Omgevingswet.

  G32: schuif kwaliteitsborging in Omgevingswet

  Reageer

  De wet Kwaliteitsborging bouw ‘rammelt en zit onlogisch elkaar’. Daarom pleit de G32 ervoor niet langer te streven naar een afzondelijk wetstraject, maar kwaliteitsborging op te nemen in de Omgevingswet.

 • VNG, IPO en Unie van Waterschappen willen jaarlijks 220 miljoen euro van het rijk ten behoeve van een transitiefonds om onrendabele investeringen in duurzame energie te kunnen bekostigen. Ook wilen ze jaarlijks 55 miljoen euro ‘procesgeld’ voor regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling op gebied van duurzaamheid. Dat staat in een veertien actiepunten tellende petitie die de drie koepels vandaag aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

  Bijna 300 miljoen euro nodig voor energietransitie

  2 reacties

  VNG, IPO en Unie van Waterschappen willen jaarlijks 220 miljoen euro van het rijk ten behoeve van  een transitiefonds om onrendabele investeringen in duurzame energie in de regio's te kunnen bekostigen. Ook wilen ze jaarlijks 55 miljoen euro ‘procesgeld’ voor regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling op gebied van duurzaamheid. Dat staat in een veertien actiepunten tellende petitie die de drie koepels vandaag aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

 • Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben een brandbrief naar de Eerste Kamer om de voorgenomen privatisering van het bouwtoezicht te verwerpen. De G4 vreest dat het toezicht verslechtert als een private aanbieder de controle van de gemeenten gaat overnemen.

  Brandbrief G4 over privatiseren bouwtoezicht

  5 reacties

  Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben een brandbrief naar de Eerste Kamer om de voorgenomen privatisering van het bouwtoezicht te verwerpen. De G4 vreest dat het toezicht verslechtert als een private aanbieder de controle van de gemeenten gaat overnemen.

 • Provincies maken flinke stappen in hun retailbeleid. Ze voelen nu de urgentie dat menig centrum compacter en vitaler moet worden en oplossingen juist buiten de retailsector liggen. Dat concuderen Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur.

  Provincies daadkrachtiger bij aanpakken winkelleegstand

  1 reactie

  Provincies maken flinke stappen in hun retailbeleid. Ze voelen nu de urgentie dat menig centrum compacter en vitaler moet worden en oplossingen juist buiten de retailsector liggen. Dat concuderen Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. 

 • Natuurorganisaties en bedrijfsleven stonden bij de ontwikkeling van de Eemsdelta lijnrecht tegenover elkaar. Met stilstand in de kwetsbare krimpregio als gevolg. Dankzij de nieuwe structuurvisie met cumulatieve milieunormen kwam de zaak in beweging.

  Flexibele milieunormen redden Eemsdelta

  Reageer

  Natuurorganisaties en bedrijfsleven stonden bij de ontwikkeling van de Eemsdelta lijnrecht tegenover elkaar. Met stilstand in de kwetsbare krimpregio als gevolg. Dankzij de nieuwe structuurvisie met cumulatieve milieunormen kwam de zaak in beweging. 

 • Het mogen onteigenen van in gebreke blijvende grondbezitters moet niet langer voorbehouden blijven aan overheden en zou – binnen bepaalde kaders – ook door private partijen kunnen worden toegepast. Dat is het opvallendste advies in het vandaag verschenen rapport ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

  Rli: Onteigenen ook toestaan aan private partijen

  4 reacties

  Het mogen onteigenen van in gebreke blijvende grondbezitters moet niet langer voorbehouden blijven aan overheden en zou – binnen bepaalde kaders – ook door private partijen kunnen worden toegepast. Dat is het opvallendste advies in het vandaag verschenen rapport ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). 

 • Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde ‘civic crowdfunding’ spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen.

  Sterke groei civic crowdfunding

  Reageer

  Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde ‘civic crowdfunding’ spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen.

 • De aanleg van warmtenetten blijft achter bij de duurzame ambities. Gemeenten hebben te weinig wettelijke armslag om de ontwikkeling af te dwingen en warmtebedrijven krijgen de exploitatie vaak niet rendabel. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onder tien gemeenten.

  Gemeenten terughoudend met aanleg warmtenetten

  1 reactie

  De aanleg van warmtenetten blijft achter bij de duurzame ambities. Gemeenten hebben te weinig wettelijke armslag om de ontwikkeling af te dwingen en warmtebedrijven krijgen de exploitatie vaak niet rendabel. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onder tien gemeenten.

 • De overheid moet een voortrekkersrol gaan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Mocht die niet snel genoeg van de grond komen, dan zou zij ‘verplichtende maatregelen’ aan huiseigenaren dienen voor te schrijven. Dat stelt ABN Amro voor in het rapport ‘Op duurzaamheid kun je bouwen’.

  Huiseigenaren desnoods tot verduurzamen dwingen

  9 reacties

  De overheid moet een voortrekkersrol gaan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Mocht die niet snel genoeg van de grond komen, dan zou zij ‘verplichtende maatregelen’ aan huiseigenaren dienen voor te schrijven. Dat stelt  ABN Amro voor in het rapport ‘Op duurzaamheid kun je bouwen’. 

 • Samenwerking tussen verschillende overheden in het waterdomein levert meer besparing op dan verwacht terwijl de afgesproken prestaties er overwegend niet onder lijden. Wel schort het nog aan de verwerking van wateradviezen door andere overheden. Dat blijkt uit de rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2016, ‘De staat van het water’.

  Wateraanpak nog steeds op koers

  Reageer

  Samenwerking tussen verschillende overheden in het waterdomein levert meer besparing op dan verwacht terwijl de afgesproken prestaties er overwegend niet onder lijden. Wel schort het nog aan de verwerking van wateradviezen door andere overheden. Dat blijkt uit de rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2016, ‘De staat van het water’. 

 • Meer dan een kwart van de gemeenten weigert nog altijd apothekers te vergoeden voor het door hen vrijwillig ingezamelde medicijnafval. Vooral het zuiden blijft achter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van apothekersorganisatie KNMP waarover Binnenlands Bestuur beschikt.

  Kwart gemeenten weigert kosten medicijnafval

  7 reacties

  Meer dan een kwart van de gemeenten weigert nog altijd apothekers te vergoeden voor het door hen vrijwillig ingezamelde medicijnafval. Vooral het zuiden blijft achter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van apothekersorganisatie KNMP waarover Binnenlands Bestuur beschikt. 

 • Opvallend in 2016 was de ontbrekende informatie in de toetsingen over landschap, vooral in het buitengebied. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar jaarverslag over 2016.

  Landschap mist nog vaak in mer

  Reageer

  Natuur en landschap zijn ondergeschoven kindjes in milieueffectrapportages (mer). Vaak ontbreekt ook informatie over de effecten op Natura2000-gebieden en worden alternatieve, milieuvriendelijker oplossingen niet beschreven. Opvallend in 2016 was de ontbrekende informatie in de toetsingen over landschap, vooral in het buitengebied. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar jaarverslag over 2016.

 • Meer ruimte voor voetganger en fiets en een metro naar zee. Met deze en andere plannen hoopt de gemeente Den Haag de bereikbaarheid in de komende jaar op peil te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Mobiliteitsagenda die door wethouder De Bruijn (verkeer, D66) is gepresenteerd.

  Den Haag wil een metro naar zee

  1 reactie

  Meer ruimte voor voetganger en fiets en een metro naar zee. Met deze en andere plannen hoopt de gemeente Den Haag de bereikbaarheid in de komende 25 jaar op peil te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Mobiliteitsagenda die door wethouder De Bruijn (verkeer, D66) is gepresenteerd.

 • Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet meer aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Er komen uitzonderingen of speciale bepalingen in het Bouwbesluit. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het voorstel voor het aangepaste Bouwbesluit gaat nu naar de Tweede Kamer.

  Aangepaste eisen nieuwe woonboten

  2 reacties

  Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet meer aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Er komen uitzonderingen of speciale bepalingen in het Bouwbesluit. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het voorstel voor het aangepaste Bouwbesluit gaat nu naar de Tweede Kamer.

 • Duurzaamheid en kwaliteit van de woningvoorraad vormt met 81 procent de topprioriteit in de gemeentelijke woonvisies. Wonen en zorg komt met 71 procent op plek twee. Onderwerpen als sociale voorraad, doorstroming of transformatie komen in nog geen 10 procent van de woonvisies over.

  Duurzaamheid topprioriteit in gemeentelijke woonvisies

  Reageer

  Duurzaamheid en kwaliteit van de woningvoorraad vormt met 81 procent de topprioriteit in de gemeentelijke woonvisies. Wonen en zorg komt met 71 procent op plek twee. Onderwerpen als sociale voorraad, doorstroming of transformatie komen in nog geen 10 procent van de woonvisies over.

 • De aanpak van criminaliteit is in de collegeprogramma’s en het integriteitsbeleid van alle Brabantse gemeenten verankerd. Dat leidt in het gemeentelijke buitengebied (recreatie- en vakantieparken, leegstaande gebouwen en andere kwetsbare locaties als natuurgebieden) echter zelden tot concrete daden, blijkt uit onderzoek van BMC Advies. ‘Ofwel, er gebeurt uiteindelijk niets.’

  Brabantse criminelen hebben buiten vrij spel

  1 reactie

  De aanpak van criminaliteit is in de collegeprogramma’s en het integriteitsbeleid van alle Brabantse gemeenten verankerd. Dat leidt in het gemeentelijke buitengebied (recreatie- en vakantieparken, leegstaande gebouwen en andere kwetsbare locaties als natuurgebieden) echter zelden tot concrete daden, blijkt uit onderzoek van BMC Advies. ‘Ofwel, er gebeurt uiteindelijk niets.’

 • Met sterkere handhaving, het schrappen van arbeidsintensieve regels en een grotere differentiatie kunnen de 21 stiltegebieden in Noord-Holland de noodzakelijke nieuwe impuls krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) in opdracht van de provincie.

  Noord-Holland moet stiller worden

  1 reactie

  Met sterkere handhaving, het schrappen van arbeidsintensieve regels en een grotere differentiatie kunnen de 21 stiltegebieden in Noord-Holland de noodzakelijke nieuwe impuls krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) in opdracht van de provincie.

 • Om goed te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de komende dertig jaar moeten de G32-steden ‘vergaand veranderen, slim verschillen en duurzaam verbinden’. Dat staat in de deze week verschenen, gelijknamige trendstudie die Platform 31 maakte in opdracht van de G32. Volgens de onderzoekers zijn de veranderingen in de komende dertig jaar even ingrijpend als die in de afgelopen drie eeuwen.

  Grote stad wacht ingrijpende verandering

  1 reactie

  Om goed te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de komende dertig jaar moeten de G32-steden ‘vergaand veranderen, slim verschillen en duurzaam verbinden’. Dat staat in de deze week verschenen, gelijknamige trendstudie die Platform 31 maakte in opdracht van de G32. Volgens de onderzoekers zijn de veranderingen in de komende dertig jaar even ingrijpend als die in de afgelopen drie eeuwen. 

 • Bij vrijwel alle grote steden staan bereikbaarheid en leefbaarheid voorop. Maar ze leren nauwelijks van elkaars ervaringen. Dat stelt voorzitter Steven van Eijck van de Mobiliteitsalliantie, waarin zeventien organisaties in de mobilititeitssector zich verenigen (waaronder ANWB, NS, TLN, Bovag en de Fietsersbond).

  ‘Mobiliteitsbeleid grote steden nodeloos hapsnap’

  1 reactie

  Bij vrijwel alle grote steden staan bereikbaarheid en leefbaarheid voorop. Maar ze leren nauwelijks van elkaars ervaringen. Dat stelt voorzitter Steven van Eijck van de Mobiliteitsalliantie, waarin zeventien organisaties in de mobilititeitssector zich verenigen (waaronder ANWB, NS, TLN, Bovag en de Fietsersbond). 

 • De binnenstad van Breda.

  Kanshebbers beste binnenstad bekend

  Reageer

  Arnhem, Breda, Enschede, Den Haag en Nijmegen maken kans op de titel ‘Beste Grote Binnenstad’ voor de periode 2017-2019. Bij de middelgrote gemeenten werden Almere, Den Helder, Hoofddorp, Roosendaal en Purmerend genomineerd.

 • Burgerparticipatie en de watertoets blijven hete hangijzers in de nieuwe Omgevingswet. Ook vrezen senatoren dat het maatwerk dat de nieuwe wet moet bieden voor lagere overheden in de praktijk vooral tot méér werk leidt. Dat bleek bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvBs) die uit de wet voortvloeien, gisteren in de Eerste Kamer.

  ‘Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk’

  2 reacties

  Burgerparticipatie en de watertoets blijven hete hangijzers in de nieuwe Omgevingswet. Ook vrezen senatoren dat het maatwerk dat de nieuwe wet moet bieden voor lagere overheden in de praktijk vooral tot méér werk leidt. Dat bleek bij de behandeling van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) die uit de wet voortvloeien, gisteren in de Eerste Kamer.

 • Dat concludeert Merle Zwiers in haar studie The effects of physical restructuring on the socioeconomic status of neighborhoods aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tot nu toe kwamen de meeste onderzoekers erop uit dat het investeren in achterstandsbuurten de oorspronkelijke bewoners niet helpt en dus zinloos is.

  Menging arm en rijk wel zinvol

  1 reactie

  Grootschalige sloop en nieuwbouw in achterstandswijken leidt wel degelijk tot positieve ontwikkelingen met betrekking tot het gemiddelde inkomen in die buurten. Dat concludeert Merle Zwiers in haar studie The effects of physical restructuring on the socioeconomic status of neighborhoods aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tot nu toe kwamen de meeste onderzoekers erop uit dat het investeren in achterstandsbuurten de oorspronkelijke bewoners niet helpt en dus zinloos is. 

 • De nieuwe veegwagen van Groningen

  Europese primeur voor Groningen: vegen op waterstof

  Reageer

  In Groningen rijden sinds deze week een afval- en een veegwagen van het gemeentelijk autopark op waterstof rond. Een Europese primeur, stelt de gemeente. Groningen heeft de ambitie om op termijn een groot deel van de 75 afvalwagens en 25 veegwagens op waterstof te laten rijden. De gemeente wil in 2035 volledig energieneutraal zijn. 

 • De provincie Noord-Brabant stelt zich voor maximaal 3,5 miljoen euro garant voor vijf nieuwe boringen naar aardwarmte. Eerder ondersteunden ook Overijssel en Zuid-Holland projecten om warm grondwater rond te pompen. Vooralsnog profiteren vooral bedrijven van de duurzame energiebron. Voor verwarming van nieuwbouw is aardwarmte nog te duur.

  Provincies stappen in aardwarmte

  1 reactie

  De provincie Noord-Brabant stelt zich voor maximaal 3,5 miljoen euro garant voor vijf nieuwe boringen naar aardwarmte. Eerder ondersteunden ook Overijssel en Zuid-Holland projecten om warm grondwater rond te pompen. Vooralsnog profiteren vooral bedrijven van de duurzame energiebron. Voor verwarming van nieuwbouw is aardwarmte nog te duur.

 • De VNG wil dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om bij een vergunningaanvraag te kiezen voor de uitgebreide behandelprocedure. Anders zal volgens de vereniging de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Volgende week dinsdag (30 mei) buigt de Eerste Kamer zich over de ontwerpbesluiten van de nieuwe wet.

  Inspraak bij Omgevingswet in het geding

  Reageer

  De VNG wil dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om bij een vergunningaanvraag te kiezen voor de uitgebreide behandelprocedure. Anders zal volgens de vereniging de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Volgende week dinsdag (30 mei) buigt de Eerste Kamer zich over de ontwerpbesluiten van de nieuwe wet.

 • Het stadhuis van Leeuwarden.

  Middelgrote stad moet scherper kiezen

  Reageer

  Voor een aantal middelgrote steden in Nederland is het vijf voor twaalf, constateert Platform31 in een studie naar hun toekomstperspectief. De oplossing schuilt in een scherp eigen profiel en daarmee samenhangende strategische keuzes.

 • Arnhem staat bekend als groene stad, maar het beeld van de binnenstad blijft daarbij achter. Daarom verleent de gemeente tijdelijk tot 90 procent subsidie aan projecten die het centrum vergroenen. In eerdere subsidieregelingen vergoedde Arnhem maximaal de helft.

  Arnhem vergroent centrum met menukaart

  1 reactie

  Arnhem staat bekend als groene stad, maar het beeld van de binnenstad blijft daarbij achter. Daarom verleent de gemeente tijdelijk tot 90 procent subsidie aan projecten die het centrum vergroenen. In eerdere subsidieregelingen vergoedde Arnhem maximaal de helft. 

 • De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg in de maand maart met 36 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De vergunde bouwsom kwam daarmee uit op bijna 1,5 miljard euro, het hoogste bedrag sinds de start van de reeks in 2012.

  Piek in bouwvergunningen

  1 reactie

  De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg in de maand maart met 36 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De vergunde bouwsom kwam daarmee uit op bijna 1,5 miljard euro, het hoogste gemeten bedrag ooit.  

 • ‘Waterbewust wonen’ brengst slechts geringe meerkosten van 5 tot 7 procent met zich mee. Met die extra investering is het mogelijk een woontype te ontwikkelen dat een eventuele overstroming goed doorstaat. Dat wordt bewezen met een pilot op het eiland Marken.

  Marken bestand tegen water

  2 reacties

  ‘Waterbewust wonen’ brengst slechts geringe meerkosten van 5 tot 7 procent met zich mee. Met die extra investering is het mogelijk een woontype te ontwikkelen dat een eventuele overstroming goed doorstaat. Dat wordt bewezen met een pilot op het eiland Marken. 

 • Tussen 2013 en 2015 doorgevoerde kortingen op de subsidie deden Het Valkhof bijna de das om. Ondanks dat de gemeente Nijmegen was gewaarschuwd voor de penibele situatie van het museum. Ook te grote eigen ambities en gebrek aan gemeentelijk toezicht braken Het Valkhof op, schrijft interim-directeur Jan van Laarhoven in een brief aan museumrelaties.

  Nijmegen sneed te veel in Het Valkhof

  Reageer

  Tussen 2013 en 2015 doorgevoerde kortingen op de subsidie deden Het Valkhof bijna de das om. Ondanks dat de gemeente Nijmegen was gewaarschuwd voor de penibele situatie van het museum. Ook te grote eigen ambities en gebrek aan gemeentelijk toezicht braken Het Valkhof op, schrijft interim-directeur Jan van Laarhoven in een brief aan museumrelaties.

 • Met de invoering van de Omgevingswet in 2019 is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie vast te stellen. Daarin wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving in begrijpelijke taal uiteengezet. Utrecht presenteerde deze week als eerste gemeente haar Omgevingsvisie 1.0.

  Utrecht presenteert eerste omgevingsvisie

  7 reacties

  Met de invoering van de Omgevingswet in 2019 is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie vast te stellen. Daarin wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving in begrijpelijke taal uiteengezet. Utrecht presenteerde deze week als eerste gemeente haar Omgevingsvisie 1.0. De visie wordt in juli aan de raad aangeboden ter vaststelling.  

 • Een plotselinge piek in het energieverbruik van een sporthal om één uur ’s nachts. Zomaar een merkwaardig feit dat aan het licht kwam bij een test van het monitoringsysteem dat zestien gemeenten in Zuidoost-Brabant deze week instelden. Ze laten hun stroomverbruik doorlichten door het externe bedrijf Sun Solutions.

  Energiemonitor: geen muis ontsnapt

  Reageer

  Een plotselinge piek in het energieverbruik van een sporthal om één uur ’s nachts. Zomaar een merkwaardig feit dat aan het licht kwam bij een test van het monitoringsysteem dat zestien gemeenten in Zuidoost-Brabant deze week instelden. Ze laten hun stroomverbruik doorlichten door het externe bedrijf Sun Solutions. 

 • De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen is niet in het geding. Wel is het busvervoer in de perifere gebieden in het noorden minder gebruiksvriendelijk geworden.

  Noordelijke bus biedt minder gemak

  Reageer

  De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen is niet in het geding. Wel is het busvervoer in de perifere gebieden in het noorden minder gebruiksvriendelijk geworden. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in het rapport Met de bus naar de stad, waarvoor het busvervoer in de drie noordelijke provincies in de periode 2010-2015 tegen het licht werd gehouden. 

 • Je zou op grond van die vier afleveringen kunnen veronderstellen dat het gros van de landelijke partijen ontworteld is geraakt. Ten onrechte, vindt Ron de Jong, onderzoeker van de Kiesraad. ‘Er bestaan verspreid over het land nog altijd sterke verschillen in politieke voorkeur die juist terug te voeren zijn op de regionale geschiedenis van partijen. En die verschillen zijn nog steeds van invloed op de uiteindelijke stemuitslag.’

  Kiezer tamelijk trouw aan partijroots

  Reageer

  De kiezer is op drift. Traditionele politieke achterbannen verdampen, elke stem moet worden bevochten. Het is het beeld dat media graag uitserveren, zoals het ook geregeld opdook in de Binnenlands Bestuur-serie over de regionale roots van landelijke partijen.

 • Middelburg - de voormalige Segreerstraatkerk

  Niet lezen op zondag

  5 reacties

  Deo volente haalt de Staatkundig Gereformeerde Partij volgend jaar als eerste Nederlandse politieke organisatie onder dezelfde naam de eeuwgrens. ‘Dat gaat worden gevierd’, zegt SGP-wethouder Chris Dekker. ‘En ik heb de landelijke partij voorgehouden dat ze het aan hun afkomst verplicht zijn om het dan híer te doen.’ 

 • In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de VVD, opgericht in Amsterdam.

  Makelaar tussen de rooien

  Reageer

  ‘Onze hardcore zat nou niet echt hier’, stelt oud-raadslid, wethouder en minister Frank de Grave droogjes over het Amsterdam van eind jaren veertig vast. De stad kleurde nog vuurrood. Toch werd in het plaatselijke Theater Bellevue op 24 januari 1948 zijn partij, de VVD, opgericht. ‘Ach, liberalen denken niet lang over dit soort zaken na. Misschien was dankzij een sympathiserende ondernemer een gratis zaaltje beschikbaar.’

 • Radicale extremisten zetten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de discussie over de Nederlandse democratie op scher. Wat kunnen huidige politici leren van de aanpak van toen? Een proefschrift werpt verrassend nieuw bestuurlijk licht op het interbellum.

  Leerzame cursus extremisten beteugelen

  2 reacties

  De invoering van een correctief referendum. Een kiesdrempel om versplintering van het politieke krachtenveld tegen te gaan. Een cordon sanitaire om extremistische partijen bij voorbaat van de mogelijkheid tot besturen uit te sluiten. Wie het proefschrift Democratie en gezag, extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940 van Joris Gijsenbergh leest, waant zich in plaats van in het interbellum geregeld in de huidige politieke arena.

 • In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de SP in Nijmegen.

  Nijmeegse SP-outcasts werden baasjes

  4 reacties

  Niet in Oss maar in Nijmegen ligt de bron van de SP. Van politieke outcasts met wie je niet mocht praten, groeide de partij er uit tot grootste fractie. Twee hoofdrolspelers, vader en zoon Van Hooft, blikken terug. ‘We zaten liever in de stad dan in de raad.’

 • In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de SDAP, opgericht in Zwolle.

  Revolutie in bedaagd Zwolle

  2 reacties

  In café De Atlas aan de Zwolse Ossenmarkt werd op 26 augustus 1894 de sociaaldemocratische arbeiderspartij werd opgericht, voorloper van de PvdA. Waarom ontbrandde de vlam van de revolutie in het bedaagde handelsstadje aan de IJssel?

 • Fotostudio Wierd

  Lelystadse aannemers regelen ondersteuning thuis

  1 reactie

  Vijf hoofdaannemers zijn in Lelystad verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis en de dagbesteding, met de gemeente op afstand. Het leidt tot meer slagkracht en innovatie. En een sluitende gemeentelijke begroting. 

 • Arnhem schrapte voorjaar 2014 bijna de helft van haar rekenkamerbudget. Nee, het was geen politieke afrekening na een kritisch rekenkamerrapport over ontbrekend toezicht op wooncorporaties, verzekert wethouder Martijn Leisink (financiën, D66).

  Kritische rekenkamer was ‘relatief duur’

  4 reacties

  Arnhem schrapte voorjaar 2014 bijna de helft van haar rekenkamerbudget. Volgens de een was het een politieke afrekening na een kritisch rapport, volgens de ander omdat de rekenkamer 'relatief duur' was.

 • De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer en adviseur bij PBLQ Peter Castenmiller steken de provincie een hart onder de riem.

  Geef provincies de ruimte

  3 reacties

  De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer en adviseur bij PBLQ Peter Castenmiller steken de provincie een hart onder de riem. Ze bundelden hun jarenlange ervaring bij provinciale rekenkamers tot het boek Ruimte voor provinciaal beleid.

 • De monumentale Petruskerk werd in 2005 aan de eredienst onttrokken. ‘Het bisdom Den Bosch, waar Vught onder valt, had slechte ervaringen met een andere leegstaande kerk die tot een soort partycentrum was omgebouwd’, zegt de Vughtse wethouder Wilbert Seuren (openbare ruimte, D66).

  Particulier initiatief redt Petruskerk

  3 reacties

  De monumentale Petruskerk in het hart van Vught wordt niet gesloopt maar museum en bibliotheek. Een bewonersinitiatief om vier nevengebouwen van de kerk commercieel te verhuren, bleek de uiteindelijke succesfactor. 

 • De komende vier jaar moet Utrechtse Heuvelrug gemiddeld zo’n 5 miljoen euro in haar uitgaven snijden. Maar waar? D66 wethouder Jan Willem van Dongen had eerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken positieve ervaringen opgedaan met crowdsourcen.

  Utrechtse Heuvelrug betaalt graag wat meer ozb

  3 reacties

  Gemiddeld 7 procent moet Utrechtse Heuvelrug in de komende vier jaar bezuinigen. Om de financiën sluitend te krijgen, stelde de gemeente samen met de inwoners een crowdsource-begroting op. In plaats van de verwachte acht ideeën kwamen er honderd. 

 • Gemeenten kunnen volgen terrorismebestijder Dick Schoof de NCTV onder meer van dienst zijn bij het organiseren van tegengeluid om jihadisme te ontmoedigen. ‘Een aantal gemeenten is bezig om daar conferenties over te organiseren.’

  Gemeenten klaargestoomd voor aanslag

  Reageer

  Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen tijd klaargestoomd om op te kunnen treden bij een terroristische aanslag door jihadisten. Dat zegt hoofd terrorismebestrijding Dick Schoof in een interview met Binnenlands Bestuur.  ‘We willen goed voorbereid zijn. Want een aanslag zal uiteindelijk altijd in een gemeente plaatsvinden.’

 • ‘Een groep burgers die precies uitpluist wat er binnen de gemeente is gebeurd en dat nieuws vervolgens op straat gooit’, vat Hein Albeda samen. De organisatie-adviseur nam het initiatief tot de visitatie. ‘Je moet als gemeente stevig in je schoenen staan, wil je hieraan beginnen. ’

  Burgers lichten gemeente Oude IJsselstreek door

  2 reacties

  Nieuw in Nederland: zes inwoners van Oude IJsselstreek onderzochten het gemeentelijk participatiebeleid via een burgervisitatie. Eind september presenteerden ze de resultaten.

 • Albert Meijer, sinds begin deze maand hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht, vindt dat ambtenaren te veel vanuit bestuurlijke problemen redeneren.

  'Maak drempel voor burgers zo laag mogelijk'

  1 reactie

  ‘Ambtenaren redeneren nog te vaak vanuit bestuurlijke problemen. Ze denken dat  die voor iedereen interessant zijn. De grote kwestie in het hedendaagse bestuur is: hoe verbind je de leefwereld van ambtenaren met die van de burger?’

 • Sportclubs, wijkverenigingen en andere lokale organisaties slaan bij een sportdorp de handen ineen onder leiding van een externe coördinator. Niet langer is het aanbod van de sportclubs leidend, maar de behoefte van de bewoners.

  Sportdorpen succesvol tegen krimp

  Reageer

  Het aantal sportdorpen in Nederland is sinds 2012 verdrievoudigd van 12 tot 36. Dankzij deze dorpen blijven sportvoorzieningen in krimpgebieden overeind. Finland, Portugal en Spanje hebben inmiddels ook interesse. 

 • Facebook kan gemeenten positief onder de aandacht brengen, en niet alleen in tijden van crisis.

  'Facebookrellen wake up call voor gemeenten'

  3 reacties

  De Facebookrellen van 2012 vormden voor elke Nederlandse gemeente een wake up call.  Met  gerichte posts had de gemeente Haren toen wellicht al een dempende rol kunnen spelen.’   

 • Harderwijk laat zien dat het kan: bezuinigen op cultuur en er toch gelijktijdig in investeren.

  Harderwijk bruist dankzij bezuinigingen

  Reageer

  30 procent op cultuur bezuinigen en toch investeren in het lokale kunstklimaat. Het kan, bewijst de gemeente Harderwijk. Cultureel ondernemerschap en clustering van activiteiten compenseren de aangedraaide subsidiekraan.

 • Kunst moet worden ingezet als middel om te investeren in het sociale domein; er moet juist niet op cultuur worden bezuinigd. Dat zei VNG-directeur Jantine Kriens donderdag op het gemeentelijk cultuurcongres in Rotterdam.

  'Gebruik cultuur in het sociale domein'

  1 reactie

  Niks bezuinigen op cultuur. Zet kunst in als middel om te investeren in het sociale domein. Dat zei VNG-directeur Jantine Kriens donderdag op het gemeentelijk cultuurcongres in Rotterdam.  

 • De helft van de gemeenten voorzien extra bezuinigingen op cultuur in de nieuwe collegeakkoorden, blijkt uit onderzoek van Berenschot.

  Helft gemeenten voorziet extra bezuinigingen op cultuur

  2 reacties

  De helft van de Nederlandse gemeenten voorziet in de komende collegeakkoorden extra bezuinigingen op cultuur. Wel zijn de onderlinge verschillen groot. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van belangenvereniging Kunsten ’92. De resultaten worden morgen op het gemeentelijk Cultuurcongres in Rotterdam gepresenteerd.

 • Een meerderheid van de 25 grote Nederlandse gemeenten geeft geen geld meer aan internationale noodhulp.

  Gemeenten schrappen internationale noodhulp

  9 reacties

  Een meerderheid van de 25 grote Nederlandse gemeenten geeft geen geld meer aan internationale noodhulp. Aan de recente nationale inzamelingsactie voor de Filipijnen leverde nog slechts één gemeente een financiële bijdrage: Haarlemmermeer.

 • Een affaire kan een gemeentelijk bestuurder dankzij internet nog jaren blijven achtervolgen. Weg loopbaan. Steeds meer raadsleden en wethouders slepen daarom de media voor de rechter of dreigen daarmee.

  Rechtszaak geen oplossing voor bestuurder met vlekje

  6 reacties

  Dankzij internet kan een affaire een gemeentelijk bestuurder nog jaren blijven achtervolgen. Weg loopbaan. Steeds meer raadsleden en wethouders slepen daarom de media voor de rechter of dreigen daarmee.  

 • Het gemeentehuis van Landsmeer

  Affaire Landsmeer lijkt voorbij

  2 reacties

  Burgemeester Astrid Nienhuis moest voor een andere bestuurscultuur zorgen in Landsmeer. Maar haar twee ervaren wethouders serveerden haar af. Maar ze keerde onverwacht en gesterkt terug.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Back to the roots: In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Spelen de regionale roots van landelijke partijen nog een rol in het stemgedrag van de kiezer? Wel degelijk, stelt onderzoeker Ron de Jong van de Kiesraad. ‘Brabanders zijn veel minder politiek gesocialiseerd dan noorderlingen.’ Slotstuk van een serie.

  Kiezer best trouw aan de roots

  Reageer

  Back to the roots: In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is.
  Spelen de regionale roots van landelijke partijen nog een rol in het stemgedrag van de kiezer? Wel degelijk, stelt onderzoeker Ron de Jong van de Kiesraad. ‘Brabanders zijn veel minder politiek gesocialiseerd dan noorderlingen.’ Slotstuk van een serie.

 • Back to the roots In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: Zeeland als bakermat van de SGP.

  Pragmatisch principieel

  Reageer

  Back to the roots
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: Zeeland als bakermat van de SGP.

 • Back to the roots   In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht  Binnenlands Bestuur  de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de VVD in Amsterdam.

  Makelaar tussen de rooien

  Reageer

  Back to the roots 
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de VVD in Amsterdam.

 • Radicale extremisten zetten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de discussie over de Nederlandse democratie op scherp. Wat kunnen huidige politici leren van de aanpak van toen? Een proefschrift werpt verrassend nieuw bestuurlijk licht op het interbellum. 

  Elite kampioen inkapselen extremisme

  Reageer

  Radicale extremisten zetten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw de discussie over de Nederlandse democratie op scherp. Wat kunnen huidige politici leren van de aanpak van toen? Een proefschrift werpt verrassend nieuw bestuurlijk licht op het interbellum. 

 • Back to the roots  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: De Nijmeegse ontwikkeling van de SP

  Van outcasts tot baasjes

  Reageer

  Back to the roots 
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: De Nijmeegse ontwikkeling van de SP

 • Back to the roots In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de Zwolse kiem van de SDAP

  Revolutie per trein

  Reageer

  Back to the roots
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht Binnenlands Bestuur de regionale wortels van landelijke partijen. En wat daar nog van over is. Deze week: de Zwolse kiem van de SDAP

 • Voorbij de tijd dat bibliotheken vanwege gestaag dalende aantallen uitleningen werden opgeheven. Nu veel gemeenten moeten snijden in hun dienstverlening, biedt de bibliotheek een laagdrempelig alternatief. ‘Gemeenten kunnen nog veel beter gebruikmaken van de daar aanwezige kennis en kunde.’

  Van boekenbank tot sociaal warenhuis

  Reageer

  Voorbij de tijd dat bibliotheken vanwege gestaag dalende aantallen uitleningen werden opgeheven. Nu veel gemeenten moeten snijden in hun dienstverlening, biedt de bibliotheek een laagdrempelig alternatief. ‘Gemeenten kunnen nog veel beter gebruikmaken van de daar aanwezige kennis en kunde.’

 • Vijf hoofdaannemers zijn in Lelystad verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis en de dagbesteding, met de gemeente op afstand. Het leidt tot meer slagkracht en innovatie. En een sluitende gemeentelijke begroting.

  Aannemers doen het werk

  Reageer

  Vijf hoofdaannemers zijn in Lelystad verantwoordelijk voor de ondersteuning thuis en de dagbesteding, met de gemeente op afstand. Het leidt tot meer slagkracht en innovatie. En een sluitende gemeentelijke begroting.

 • Arnhem schrapt bijna de helft van het rekenkamerbudget. Een politieke afrekening? Of had de reken kamer, zoals de wethouder zegt, ‘onvoldoende meerwaarde’ en zat die ‘ruim in zijn jas’?

  Rekenkamer op offerblok

  1 reactie

  Arnhem schrapt bijna de helft van het rekenkamerbudget. Een politieke afrekening? Of had de reken kamer, zoals de wethouder zegt, ‘onvoldoende meerwaarde’ en zat die ‘ruim in zijn jas’?

 • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015.

  Provincies de ruimte, gemeenten de zorg

  Reageer

  Gemeentelijke schaalvergroting zet provincies onder druk. Toch zien hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer en adviseur Peter Castenmiller volop mogelijkheden voor provinciaal beleid.

 • In kersttijd wijdt Binnenlands Bestuur een tweeluik aan gemeentelijk geschipper met godshuizen. In Vught krijgt de monumentale Petruskerk een nieuwe bestemming. Daarna: een cursus creatief boekhouden om moskeebouw mogelijk te maken.

  God verdween, maar Petrus bleef

  Reageer

  In kersttijd wijdt Binnenlands Bestuur een tweeluik aan gemeentelijk geschipper met godshuizen. In Vught krijgt de monumentale Petruskerk een nieuwe bestemming. Daarna: een cursus creatief boekhouden om moskeebouw mogelijk te maken.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  De ozb wat omhoog, graag

  Reageer

  Gemiddeld 7 procent moet Utrechtse Heuvelrug in de komende vier jaar bezuinigen. Om de financiën sluitend te krijgen, stelde de gemeente samen met de inwoners een crowdsource-begroting op. In plaats van de verwachte acht ideeën kwamen er honderd.

 • Steeds meer gemeenten krijgen met jihadisten te maken. Ook wordt hun rol belangrijker bij het voorkomen van radicalisme. Hoofd terrorismebestrijding Dick Schoof over het belang van tegengeluid en de juridische kritiek van burgemeesters.

  ‘We zijn niet naïef’

  Reageer

  Steeds meer gemeenten krijgen met jihadisten te maken. Ook wordt hun rol belangrijker bij het voorkomen van radicalisme. Hoofd terrorismebestrijding Dick Schoof over het belang van tegengeluid, ‘exit-faciliteiten’ en de juridische kritiek van burgemeesters. ‘We zitten nog ruim binnen de grenzen van wat verantwoord is.’ 

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  Burgers nemen gemeente de maat

  Reageer

  Zes inwoners van Oude IJsselstreek lichtten het gemeentelijk participatiebeleid door via een burgervisitatie. Eind september presenteerden ze de resultaten. ‘Je neemt een groot risico. Maar je moet het lef hebben om dat te doen.’

 • ‘Transparant’ en ‘open’, zo afficheert de gemeente Eindhoven zich graag. Dat het niet bij mooie woorden blijft, mag het nieuwe toneelstuk Waterdragers van Het Zuidelijk Toneel bewijzen dat deze week in het plaatselijke Parktheater in première gaat. De lotgevallen van de hoofdrol­spelers zijn geïnspireerd op de werkvloer van het Eindhovens gemeentehuis.

  Werkvloer op de planken

  Reageer

  Met de voorstelling Waterdragers verbeeldt Het Zuidelijk Toneel de werkvloer van het Eindhovense stadhuis. Toneelschrijver Marcel Osterop mocht  drie maanden meelopen. ‘Wie snelheid wil, moet in een dictatuur gaan wonen.’

 • Serie over ambtenaren die als taak hebben al te onbezonnen gedrag van burgers in het publiek domein binnen de perken te houden.

  Liever voorlichten dan bekeuren

  1 reactie

  Op zomerse dagen raken de meren en plassen in Nederland vol met pleziervaart. Is de aloude etiquette op het water nog steeds van kracht, of slaat de mondige burger ook hier al toe? Een dagje Gouwzee met handhavers van de politie Noord-Holland.

 • Ambtenaren maken in wisselende mate gebruik van diverse sociale media. Binnenlands Bestuur zet in een serie op een rij welke digitale platforms bij ambtenaren in zwang zijn, wat de mogelijke voor- en nadelen zijn voor zowel medewerker als organisatie.

  Make IT easy

  Reageer

  Veranderingen van onderop brengen de overheid verder, stelt de kersverse Utrechtse hoogleraar publieke innovatie Albert Meijer. ‘Als ambtenaar moet je eerst contact maken, verbinden. Pas na een tijdje kun je aandacht vragen voor bestuurlijke problemen.’

 • De 'leegloop' van het platteland stelt gemeenten voor nieuwe problemen. Scholen met te weinig leerlingen, leegstaande huizen en winkels, minder voorzieningen. Hoe gaan gemeenten daarmee om? Een terugblik na de serie van vorig jaar in Binnenlands Bestuur.

  Successtory sportdorp

  1 reactie

  Bevolkingskrimp bedreigt de leefbaarheid op het platteland. Binnenlands Bestuur wijdde najaar 2012 een artikelenreeks aan lokale initiatieven om het tij te keren. Hoe ging het verder met de sportdorpen, het knooperf en de met sluiting bedreigde kerk van Mariahout?

 • Ambtenaren maken in wisselende mate gebruik van diverse sociale media. Binnenlands Bestuur zet in een serie op een rij welke digitale platforms bij ambtenaren in zwang zijn, wat de mogelijke voor- en nadelen zijn voor zowel medewerker als organisatie.

  ‘Je moet meedoen in de discussie’

  Reageer

  De kracht van sociale media is Haren wel bekend. Na de rellen van 2012 probeert de gemeente Facebook nu als nuttige communicatietool in te zetten. Adviseur Gilbert Sewnandan: ‘Met gerichte posts had de gemeente toen een dempende rol kunnen spelen.’

 • Stadsmuseum Harderwijk

  Harderwijk bruist door bezuinigingen

  Reageer

  30 procent op cultuur bezuinigen en toch investeren in het lokale kunstklimaat. Het kan, bewijst de gemeente Harderwijk. Cultureel ondernemerschap en clustering van activiteiten compenseren de aangedraaide subsidiekraan.

 • Hoe staat het eigenlijk met de internationale solidariteit van Nederlandse gemeenten? Of houdt hun betrokkenheid, vaak mede een voortvloeisel van rond de jaren zeventig uit idealisme aangegane stedenbanden, tegenwoordig bij de gemeentegrens op? Binnenlands Bestuur besloot tot onderzoek.

  Na Haïti ging de knip dicht

  Reageer

  December is kerstpottenmaand. Hoe genereus zijn gemeenten nog in crisistijd? Binnenlands Bestuur deed onderzoek onder de 25 grootste. ‘Vanwege de precedentwerking worden er geen donaties meer gedaan.’

 • Waar vroeger daags na publicatie van een vervelend bericht de vis erin werd verpakt, daar begint een dergelijk artikel nu op internet aan een tweede, digitaal leven.

  Leven met een vlekje

  Reageer

  Dankzij internet kan een affaire een gemeentelijk bestuurder nog jaren blijven achtervolgen. Weg loopbaan. Steeds meer raadsleden en wethouders slepen daarom de media voor de rechter of dreigen daarmee. Wat zijn de overlevingskansen voor bestuurders met een vlekje?

 • Toch speelde zich uitgerekend in dit welvarende dorp in Waterland vorig najaar een geruchtmakende bestuurlijke twist af. Landsmeer haalde ineens de voorpagina’s van de kranten.

  Het wonder van Landsmeer

  Reageer

  Burgemeester Astrid Nienhuis moest voor een andere bestuurscultuur zorgen in Landsmeer. Maar haar twee ervaren wethouders serveerden haar af – tot woede van de lokale bevolking. Vierde en laatste verhaal in een serie over broeierige plekjes in Nederland.