of 59250 LinkedIn

Maarten Bakker

 .

Recente Artikelen

 • Burgemeesters willen verder de regie krijgen bij de uitwisseling van gegevens, en hun bevoegdheden bij de sluiting van panden en terreinen moeten worden verruimd. Het kabinet komt met een zogenaamde ondermijningswet, om te verhinderen dat de onderwereld nog verder binnendringt in de bovenwereld en deze daarmee ondermijnt.

  Burgemeesters eisen rol ‘crimefighter’ op

  6 reacties

  De regioburgemeesters eisen in een voorstel voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit de rol op van ‘crimefighter’ op. Ze willen dat in de wet expliciet wordt vastgelegd dat burgemeesters ook een taak hebben als criminaliteitsbestrijders.

 • Een inwoner van Bodegraven moet van de voorzieningenrechter in Den Haag de domeinnaam van de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afstaan. De ondernemer gebruikte de naam voor een website waarop hij zijn klachten over het gemeentebestuur ventileerde.

  Burgemeester krijgt gekaapte domeinnaam terug

  1 reactie

  Een inwoner van Bodegraven moet van de voorzieningenrechter in Den Haag de domeinnaam van de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afstaan. De ondernemer gebruikte de naam voor een website waarop hij zijn klachten over het gemeentebestuur ventileerde.

 • De gemeente Reeuwijk-Bodegraven eist een dertigtal domeinnamen op van een inwoner met wie ze een langslepend conflict heeft over een bestemmingsplan. De man uit Bodegraven registreerde de namen van de burgemeester, wethouders, raadsleden en van medewerkers van de gemeente als een domeinnaam.

  Reeuwijk-Bodegraven eist 30 domeinnamen op

  3 reacties

  De gemeente Reeuwijk-Bodegraven eist een dertigtal domeinnamen op van een inwoner met wie ze een langslepend conflict heeft over een bestemmingsplan. De man uit Bodegraven registreerde de namen van de burgemeester, wethouders, raadsleden en van medewerkers van de gemeente als een domeinnaam.

 • Het bedrijf Sterigenics reinigde in Zoetermeer medische apparatuur en kleding met behulp van ethyleenoxide. Vanaf 2004 tot en met 2009 zouden volgens het OM de uitstootnormen uit de milieuvergunning voor de schadelijke stof overschreden zijn. In 2009 ontstond er onrust onder omwonenden van het bedrijf, die sluiting eisten. Een onderzoekscommissie van oud-minister Frank de Grave constateerde dat bestuurders en ambtelijk apparaat gefaald hadden bij de handhaving. Het bedrijf vertrok uit Zoetermeer en de verantwoordelijke wethouder trad af.

  Zoetermeer blijft verdachte in Sterigenics-zaak

  Reageer

  De gemeente Zoetermeer blijft voorlopig verdachte in de Sterigenics-zaak over de uitstoot van teveel ethyleenoxide door het gelijknamige bedrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de gemeente omdat ze niet handhavend heeft opgetreden en omdat ze burgers niet heeft gewaarschuwd. 

 • De voorzieningenrechter oordeelt dat de Ambtenarenwet en ook de CAR geen overeenstemmingsvereiste voorschrijven voor gemeentelijke reorganisaties. Het staat gemeenten vrij om een regeling over het overeenstemmingsvereiste in een lokale verordening op te nemen, aldus de rechter.

  Rechter: overeenstemming met bonden niet vereist bij privatiseringen Delft

  Reageer

  Gemeenten zijn op grond van Ambtenarenwet niet verplicht om met ambtenarenbonden tot overeenstemming te komen als ze organisaties of diensten willen privatiseren. Tot deze uitspraak komt de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding aangespannen door FNV Overheid en CNV Overheid tegen de gemeente Delft.

 • De Metropoolregio Amsterdam vraagt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage van 150 tot 250 miljoen euro voor de uitbreiding van het OV-knooppunt Schiphol. Volgens het samenwerkingsverband van decentrale overheden barst het NS-station op de luchthaven uit haar voegen.

  Kwart miljard rijk nodig voor OV-knooppunt Schiphol

  3 reacties

  De Metropoolregio Amsterdam vraagt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) een bijdrage van 150 tot 250 miljoen euro voor de uitbreiding van het OV-knooppunt Schiphol. Volgens het samenwerkingsverband van decentrale overheden barst het NS-station op de luchthaven uit haar voegen. Als er niet snel besloten wordt tot uitbreiding van het knooppunt dreigen ‘onacceptabele risico’s’.

 • Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

  Sociaal rechercheurs: fraude loont

  31 reacties

  Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.