of 59250 LinkedIn

Brian van der Bol

Recente Artikelen

 • Volgens Hans Boutelier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, leven we in een postideologische en pragmatische maatschappij. ‘Dat is problematisch, want we geloven er niet echt in – althans niet zoals in bijvoorbeeld een religie of het communisme. De passie en de richting moet tegenwoordig echt uit het onszelf komen.’ En dat vraagt volgens hem om een nieuw type bestuurder en ambtenaar, zeker bij de lokale overheid.

  Toekomst is aan de 3.0 ambtenaar

  9 reacties

  Het beeld dat de overheid zich kan terugtrekken is te ver doorgeschoten. Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet, vindt Hans Boutellier. Dat vraagt echter wel om 3.0 ambtenaren.

 • Als mensen vaker van functie wisselen is dat niet alleen goed voor de ontwikkeling van de ambtenaren zelf, maar ook voor de hele organisatie, zo is de gedachte. De kennis van iemand blijft dan immers niet beperkt tot de eigen afdeling, maar verspreidt zich over de hele gemeente.

  Flex-hoofdstad Amsterdam

  Reageer

  De gemeente Amsterdam telt 3.600 flexwerkers, werkzaam op meerdere afdelingen. De gemiddelde ‘flexambtenaar’ werkt elke week op zo’n twee tot drie verschillende afdelingen binnen de gemeente.

 • Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon donderdag compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover.

  Bestuurlijke crisis Hollands Kroon compleet

  27 reacties

  Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon donderdag compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover.

 • De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Dijkwerkers-pool tegen de uitstroom

  Reageer

  De komende jaren moet 1.100 kilometer dijk worden versterkt en daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Voor die enorme opgave zijn veel mensen nodig. Bij een speciale pool kunnen medewerkers van Rijkswaterstaat en waterschappen zich aanmelden voor opdrachten buiten de eigen organisatie.

 • De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Utrechtse ambtenaren als vliegende kiep

  Reageer

  In vergelijking tot werknemers in het bedrijfsleven zijn gemeenteambtenaren honkvast. Daar moet verandering in komen. Tien gemeenten in de regio Utrecht wisselen daarom onderling personeel uit.

 • DIt verhaal is het laatste onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.

  Hollands Kroon toe aan adempauze

  6 reacties

  Alles moest anders in Hollands Kroon. Burgemeester Jaap Nawijn en gemeentesecretaris Arthur Cremers blikken terug op de bereikte resultaten van vijf jaar pionieren. En op de kritiek. ‘Het is tijd voor een adempauze.’


  DIt verhaal is het laatste onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   

 • De Noord-Hollandse fusiegemeente gelooft in grote vrijheid en verantwoordelijkheden voor de medewerkers en streeft naar zo min mogelijk hiërarchie in de organisatie; onder de driekoppige directie is in theorie iedere medewerker gelijk. Zonder ‘gelaagdheid’ ook geen bureaucratie, zo is de gedachte.

  Team verdeelt onderling salarisbudget

  8 reacties

  In 2021 moeten de ruim dertig ‘zelfsturende teams’ van de gemeente Hollands Kroon zelf verantwoordelijk zijn voor de verdeling van hun salarisbudget. Twee jaar eerder, vanaf 2019, moet elk team al een extra ‘flexibel budget’ bovenop het reguliere salaris krijgen. Het is de bedoeling dat het bedrag onderling wordt verdeeld en dat de mensen die goed presteren meer krijgen dan hun collega’s.


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   

 • De ambities van de gemeente in de kop van Noord-Holland zijn groot. Hollands Kroon wil niet alleen de slimste en meeste innovatieve gemeente van het land worden, ook moet het afgelopen zijn met de bureaucratie. Medewerkers en inwoners krijgen steeds meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vraagt de gemeente meer zelfredzaamheid van de inwoners. En misschien wel de belangrijkste doelstelling: medewerkers moeten ‘keien in dienstverlening’ worden.

  Hollands Kroon sluit gemeenteloketten in 2019

  17 reacties

  Hollands Kroon ziet burgers als klanten en wil ze als zodanig ook benaderen. Klantgericht dus. Het paspoort wordt bijvoorbeeld gewoon thuis bezorgd, de geboorteaangifte kan digitaal. Gevolg: de gemeentelijke lokketten kunnen over twee jaar dicht.


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   

 • Hollands Kroon gelooft erg in het stimuleren van eigen initiatief van inwoners. Met het ‘kernbeheer’ wil de gemeente mensen de kans geven om ‘zelf invloed op de openbare ruimte uit te oefenen’. De directie van Hollands Kroon is ervan overtuigd dat de positie van de politiek ten opzichte van de samenleving ‘fundamenteel’ gaat veranderen.

  Burger aan zet in Hollands Kroon

  6 reacties

  Bewoners die zelf een speeltuin inrichten en het gemeentelijk groen vervangen zonder dat daar een gemeenteraad of wethouder aan te pas komt: het kan met steun van Hollands Kroon. ‘Het gaat ons om het creëren van saamhorigheid in de buurt.’


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   


 • De vernieuwing in de gemeente Hollands Kroon vindt vooral binnen de ambtelijke organisatie en (nog) niet binnen de politiek.

  Dromen in Hollands Kroon: afschaffen gemeenteraad

  14 reacties

  Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd. Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’ 


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   


 • Hollands Kroon, in 2012 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, gelooft in grote vrijheid voor de ambtenaren. Pardon: medewerkers – ambtenaren, dat klinkt zo ouderwets. Met de nieuwe en zeker in overheidsland revolutionaire manier van werken weet de gemeente de afgelopen jaren regelmatig de aandacht van andere overheden te trekken en de landelijke pers te halen.

  Hollands Kroon: Weg met de managers

  18 reacties

  Jaarlijks melden zich honderden sollicitanten die bij Hollands Kroon willen werken. De Noord-Hollandse gemeente opereert zonder managers en geeft ambtenaren volop vrijheid. In een serie artikelen zoomt Binnenlands Bestuur op de pioniers in. ‘Mensen die graag structuur willen, vallen af.’


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   


 • Vandaag (woensdag) deed de RvS uitspraak in een zaak tussen Bromet en drie gemeenten: Loon op Zand, Zutphen en Doetinchem. De twee Arubanen geven volgens de uitspraak blijk van ‘kwade trouw’ en hebben ‘misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid’. De RvS vernietigt met de uitspraak eerdere vonnissen van de rechtbank Gelderland en Zeeland-West-Brabant. Die laatste oordeelde een jaar geleden ‘ten onrechte’ dat er onvoldoende aanknopingspunten aanwezig waren om misbruik van procesrecht aan te tonen.

  Raad van State: Arubanen zijn uit op proceskosten

  11 reacties

  De Arubaanse ‘veel-Wob’er’ John Bromet en zijn juridisch adviseur Malcolm Lennox Hassell zijn erop uit om proceskosten ten laste van de overheid te incasseren. Dat concludeert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS).

 • Nederlandse overheidsorganisaties zijn de afgelopen jaren bestookt met honderden verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) uit het buitenland. Ze komen onder andere vanuit Aruba en de Filippijnen.

  Buitenlandse Wob-regen in Nederland

  Reageer

  Nederlandse overheidsorganisaties zijn de afgelopen jaren bestookt met honderden verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) uit het buitenland. Ze komen onder andere vanuit Aruba en de Filippijnen.

 • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is al langer doelwit van misbruikers, ook uit het buitenland. Zij vragen grote hoeveelheden informatie op bij overheidsorganisaties en als die niet op tijd alle gegevens leveren of een Wob-verzoek buiten behandeling stellen, eisen de indieners een dwangsom of proberen zij een bewaarschrift een proceskostenvergoeding af te dwingen.

  Arubaanse Wob-regen treft Nederland

  22 reacties

  Zeker vier Arubanen hebben Nederlandse overheidsorganisaties de afgelopen jaren bestookt met honderden Wob-verzoeken. Zij worden allemaal bijgestaan door dezelfde juridisch adviseur, Malcolm Lennox Hassell van Consultorio San Nicolas.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Parttime vliegende kiep

  Reageer


  In vergelijking tot werknemers in het bedrijfsleven zijn gemeenteambtenaren honkvast. Daar moet verandering in komen. Tien gemeenten in de regio Utrecht wisselen daarom onderling personeel uit. Eerste deel van een serie over de flex-ambtenaar.

 • Alles moest anders in Hollands Kroon. In het slotdeel van een serie over de pionierdrift van de Noord-Hollandse gemeente reageren burgemeester Jaap Nawijn en gemeentesecretaris Arthur Cremers op de bereikte resultaten. En op de kritiek. ‘Het is tijd voor een adempauze.’ 

  ‘We laten niemand aan z’n lot over’

  Reageer


  Alles moest anders in Hollands Kroon. In het slotdeel van een serie over de pionierdrift van de Noord-Hollandse gemeente reageren burgemeester Jaap Nawijn en gemeentesecretaris Arthur Cremers op de bereikte resultaten. En op de kritiek. ‘Het is tijd voor een adempauze.’ 

 • Wie is de baas in een zelfsturend team zonder leidinggevende? Degene met de grootste mond? Hollands Kroon erkent dat er binnen sommige teams waarin in principe iedereen gelijk is toch hiërarchie ontstaat. ‘Sommige mensen beschikken over natuurlijk leiderschap.’

  Zo min mogelijk hiërarchie

  Reageer

  Wie is de baas in een zelfsturend team zonder leidinggevende? Degene met de grootste mond? Hollands Kroon erkent dat er binnen sommige teams waarin in principe iedereen gelijk is toch hiërarchie ontstaat. ‘Sommige mensen beschikken over natuurlijk leiderschap.’

 • Hollands Kroon ziet burgers als klanten en wil ze als zodanig ook benaderen. Klantgericht dus. Het paspoort wordt bijvoorbeeld gewoon thuis bezorgd, de geboorteaangifte kan digitaal. Dat betekent dat de gemeentelijke loketten over twee jaar gewoon dicht kunnen.

  Keien in dienstverlening

  Reageer

  Hollands Kroon ziet burgers als klanten en wil ze als zodanig ook benaderen. Klantgericht dus. Het paspoort wordt bijvoorbeeld gewoon thuis bezorgd, de geboorteaangifte kan digitaal. Dat betekent dat de gemeentelijke loketten over twee jaar gewoon dicht kunnen.

 • Bewoners die zelf een speeltuin inrichten en het gemeentelijk groen vervangen zonder dat daar een gemeenteraad of wethouder aan te pas komt: het kan met steun van Hollands Kroon. ‘Het gaat ons om het creëren van saamhorigheid in de buurt.’

  De burger aan zet

  Reageer

  Bewoners die zelf een speeltuin inrichten en het gemeentelijk groen vervangen zonder dat daar een gemeenteraad of wethouder aan te pas komt: het kan met steun van Hollands Kroon. ‘Het gaat ons om het creëren van saamhorigheid in de buurt.’

 • Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd. Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’

  Klassiek en modern tegelijk

  Reageer

  Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd. Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’

 • In Hollands Kroon doen ze het helemaal anders: er zijn geen managers, geen vaste werktijden en iedereen mag zo lang op vakantie als hij wil. Mits het werk gedaan wordt. Binnenlands Bestuur doet verslag.

  Weg met de managers

  Reageer

  Jaarlijks melden zich honderden sollicitanten die bij Hollands Kroon willen werken. De Noord-Hollandse gemeente opereert zonder managers en geeft ambtenaren volop vrijheid. In een serie artikelen zoomt Binnenlands Bestuur op de pioniers in. ‘Mensen die graag structuur willen, vallen af.’ 

 • Zeker vier Arubanen bestoken Nederlandse gemeenten, provincies en ministeries met talloze Wob-verzoeken. Zij laten zich daarbij vertegenwoordigen door adviesbureau Consultorio San Nicolas van Malcolm Lennox Hassell.

  Wobben vanaf een tropisch eiland

  1 reactie

  Vier Arubanen uit San Nicolas hebben Nederlandse overheidsorganisaties de afgelopen jaren bestookt met honderden Wob-verzoeken. Zij worden allemaal bijgestaan door dezelfde juridisch adviseur.

 • Zestig jaar geleden was er voor het laatst een schilderij van Vermeer te zien in Delft. Het straatje van Vermeer keert na 320 jaar terug naar de stad waar het werk rond 1658 werd geschilderd. Vanaf deze week is het schilderij te bezichtigen in Museum Prinsenhof tijdens de tentoonstelling Vermeer komt Thuis.

  Vermeer keert terug naar Delft

  Reageer

  Eindelijk komt er weer een echte Johannes Vermeer naar Delft, de stad waar de 17e-eeuwse schilder zijn leven lang woonde en werkte. ‘Dit is sinds mensenheugenis een diepgewortelde wens van de stad’, zegt Ferrie Förster, wethouder namens STIP (Studenten Techniek In Politiek).

 • © Henriëtte Guest

  De opknap van de Haagse Markt

  Reageer

  De renovatie de Haagse Markt, een van de grootste openluchtmarkten van Europa, is dé perfecte leerschool voor een bestuurder. Dat zegt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD).

 • Overheidsorganisaties moeten niet meer als ‘piramidale eenheidsworst’ worden ingericht. Het werken via schijven zoals managementteams, stuurgroepen, klankbordgroepen en diverse leidinggevenden, ‘dient slechts het doel van orde en voorspelbaarheid’. Dat stelt organisatieadviseur en expertiseconsultant Jirtsin Beenhakker van Expertisecentrum Plato te Hoogeveen in zijn essay

  Nieuwe leider leidt niet meer

  Reageer

  Ondergeschikten niet opjutten maar op relaxte wijze uitstralen dat het wel goed komt. De nieuwe taken van gemeenten vragen een nieuwe wijze van leidinggeven, stelt organisatieadviseur Jirtsin Beenhakker. ‘Niet de manager moet beslissen, maar de groep.’

 • Goed voor ambtenaren, slecht voor overheidswerkgevers. Dat is de uitwerking van de wet die ambtenaren juridisch gezien gelijkstelt aan ‘normale’ werknemers, concludeert Marien Korevaar van Capra Advocaten.

  Gemeente bloedt, ambtenaar blij

  Reageer

  De wet die de rechtspositie van de ambtenaar gelijkstelt aan die van de ‘normale’ werknemer leidt tot een hogere ontslagvergoeding voor ambtenaren. Gemeenten moeten veel meer geld reserveren voor bovenwettelijke uitkeringen.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  WOB-lichter weerstaat wet

  Reageer

  Dankzij een nieuwe wet hoeven gemeenten binnenkort niet langer een dwangsom te betalen als zij te laat op een Wob-verzoek reageren. Onnodig, vinden deskundigen. ‘Alle Nederlandse gemeenten krijgen samen net zoveel Wob-verzoeken als de stad Birmingham.’ 

 • Een grote groep ouderen verlaat de komende jaren de ambtelijke organisatie. Hoe kan worden voorkomen dat unieke kennis bij de overheid verloren gaat?

  Train je jonge collega

  Reageer

  Een grote groep ouderen verlaat de komende jaren de ambtelijke organisatie. Hoe kan worden voorkomen dat unieke kennis bij de overheid verloren gaat? Koppel elke oude meester aan een jonge gezel.

 • Serie over ambtenaren die als taak hebben al te onbezonnen gedrag van burgers in het publiek domein binnen de perken te houden.

  Zero tolerance op familiefeest

  Reageer

  Kermissen zijn van oudsher de plek om los te gaan. Tijdelijke drooglegging en strikte handhaving moeten zware ontsporingen voorkomen. Bij overtredingen dient met verstand te worden opgetreden. ‘Je moet hier als hand­haver geen conflicten uitlokken.’

 • ‘De gemeente heeft erg veel belang bij zelfredzame burgers’, zegt Marja van Bijsterveldt. ‘Van het invullen van een formulier tot het vinden van een baan en het stoppen van een uitkering; dat kan alleen als mensen goed kunnen lezen en schrijven. Als je ze daarbij niet helpt blijf je die mensen terugzien aan je loketten.'

  ‘Alles begint bij taal’

  Reageer

  Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Volgens Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, moeten gemeenten een veel grotere rol spelen bij de aanpak van taalproblemen. ‘Als de economie straks aantrekt, hebben we alle mensen die nu aan de kant zitten hartstikke hard nodig.’

 • De crisis en de daarmee samenhangende bezuinigingen bij de overheid laten zich voelen op de gemeentelijke arbeidsmarkt.

  Kom van die stoel af

  Reageer

  Medewerkerspools, snuffelstages en mobiliteitsnetwerken moeten de gemeentelijke arbeidsmarkt weer in beweging krijgen. Hard nodig. ‘Ambtenaren denken: voor mij wordt wel gezorgd.’

 • De VNG heeft een ‘strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur’ opgericht om bestuurders meer met elkaar en met de VNG in contact te brengen.

  Lokale denkers verenigd

  Reageer

  Een rapporteur van de lokale ontwikkeling. Dat moet de nieuwe, onafhankelijke denktank van de VNG worden. ‘We willen de kloof dichten tussen bestuurspraktijk en wetenschap.’

 • Met de decentralisaties worden ‘nieuwe dingen’ van ambtenaren en medewerkers van de gemeente gevraagd.

  Regisseren en verbinden

  Reageer

  De decentralisaties brengen tal van nieuwe taken voor gemeenten voor zich mee. Hoe moet het personeel daar inhoudelijk op worden voorbereid? ’Er is een nieuw soort ambtenaar nodig.’

 • Bevolkingsdaling en vergrijzing bepalen in combinatie met de crisis de komende jaren steeds meer de beleidsagenda. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

  Samen in bad

  Reageer

  In krimpgebieden wordt weinig gesport. Vergrijzing en ontgroening zetten de lokale voorzieningen verder onder druk. De provincie Groningen keerde de trend met zes succesvolle Sportdorpen. ‘Het  ledenaantal van sportclubs is flink gestegen.’

 • Ondanks de forse investeringen die worden verlangd, zijn het de gemeenten die stichtingen als de RKF en de JCF benaderen met het verzoek om de veldjes aan te leggen. En niet andersom.

  Verweesde sportveldjes

  Reageer

  Achterstandsjeugd moet sporten. Alleen de aanleg van dure courts en playgrounds blijkt weggegooid geld. De jubilerende foundations van Cruyff en Krajicek kennen de oplossing: buurtsport­coaches. ‘De gemeente is gek zo’n aanbod te weigeren.’

 • Vanwege bezuinigingen, fusies en vacaturestops krimpt het openbaar bestuur in. Toch wordt voor sommige functies gestreden om personeel.

  Samenwerken tegen de ontgroening

  4 reacties

  Hoe houd je als gemeente het schaarse jonge talent vast? Samenwerkingsverbanden met andere publieke werkgevers en het bedrijfsleven zijn hard nodig. ‘Gemeenten moeten zich klaar maken voor de war on talent’.

 • Regionale kranten hebben het door dalende oplages en krimpende
advertentiebudgetten al jaren moeilijk. Dat leidt onder meer tot een teruggang in de traditionele raadsverslaggeving; bij vele commissie- en raadsvergaderingen blijven de perstribunes leeg. Gemeenten constateren in een drie jaar geleden gepubliceerd onderzoek naar de toekomst van de geschreven pers in Nederland, uitgevoerd door de commissie-Brinkman, een afname in de aanwezigheid van journalisten én in de kwaliteit van de berichtgeving.

  Waakhond verliest z’n tanden

  1 reactie

  Steeds minder journalisten coveren het nieuws in de regio. De lokale democratie dreigt zo haar traditionele waakhond te verliezen. Temeer daar tegelijkertijd ook de focus op het bestuur verdwijnt. ‘We zijn nog maar met z’n drieën. Er blijft veel liggen’

 • ‘Echte’ mensen aan de lijn

  Reageer

  Mag je geamputeerde ledematen begraven in je tuin? En heb je aanspraak op leerlingenvervoer als het stageadres zich buiten de grens van 6 kilometer bevindt? Jaarlijks krijgt het VNG-Informatiecentrum. tienduizenden vragen. Een reportage.

 • Gids gezocht

  Reageer

  Ondanks ambitieuze uitvoeringsprogramma’s gaat de digitale dienstverlening van gemeenten slechts tergend langzaam vooruit. Hoogleraar informatiesamenleving Jan van Dijk: ‘Men weet niet waar het naartoe moet.’