of 59232 LinkedIn

Stadswarmte verdient meer credits

Pex Langenberg 3 reacties

De schadelijke uitstoot van stadswarmte is tientallen procenten lager dan verwarming met aardgas. Om dit voordeel te verzilveren en stadswarmte een échte impuls te geven, moet het gelijk aan andere duurzame maatregelen worden gewaardeerd, stelt Pex Langenberg, wethouder in Rotterdam.

Tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig nam de Deense regering een ingrijpend besluit. Ze investeerde in stadswarmte, zodat het land minder afhankelijk zou zijn van fossiele brandstoffen. Anno 2014 weten de Denen niet beter. In Kopenhagen hebben vrijwel alle gebouwen een aansluiting op stadswarmte. De voordelen: minder afhankelijk van aardgas, minder uitstoot NOx, ruimschoots voorradig, veilig en relatief goedkoop. Toch zijn we in Nederland maar moeilijk te overtuigen.

 

Een schamele drie procent van de gebouwde omgeving is op stadswarmte aangesloten. Dat is vreemd, want er is voldoende warmte beschikbaar vanuit industrieën, elektriciteitscentrales en afvalverbranders, die nu ongebruikt wordt weggegooid. Er is zelfs genoeg restwarmte om heel Nederland te verwarmen. En dan hebben we het nog niet over het potentieel aan duurzamere warmte uit bijvoorbeeld geothermie.

 

In nieuwbouw is verduurzaming door bijvoorbeeld vergaande isolatie, zonnepanelen en of de aanleg van een stadswarmtenetwerk betrekkelijk eenvoudig. Maar hoe schoon sommige nieuwbouwwijken ook zijn, ze vormen een minderheid. De grootste uitdaging zit in de bestaande bouw. Dichtbevolkte gebieden met veel appartementen en gestapelde bouw lenen zich bij uitstek voor stadswarmte. Hier is het (economisch) niet haalbaar om alleen met maatregelen aan het gebouw (denk aan isolatie) de uitstoot te stoppen.  Willen we een serieuze slag maken in minder schadelijke stoffen uit te stoten in de stad, dan moeten we het in de stadsverwarming zoeken.

 

In Rotterdam wordt sinds afgelopen maand de bestaande stadsverwarming gevoed met restwarmte uit de haven en industrie. Door de aansluitingen op de afvalverbrandingscentrale AVR (Leiding over Noord - Eneco en De Nieuwe Warmteweg (over zuid) - Warmtebedrijf Rotterdam) wordt inmiddels het gehele stadsverwarmingsnet van Rotterdam gevoed door warmte die anders weggegooid zou worden. En de gemeente Rotterdam wil haar warmtenet verder uitbreiden, onze haven produceert voldoende restwarmte om nog een stad als Rotterdam te kunnen verwarmen.

 

Rotterdam is niet uniek, maar wel uitzonderlijk. Want stadswarmte krijgt in Nederland onvoldoende steun om het echt van de grond te krijgen in de bestaande bouw. In tegenstelling tot het elektriciteit- en gasnet, wordt er bij de aanleg van warmtenetten volledig naar de markt gekeken. Dit komt onder andere door de hoge kosten (vooraf) in aanleg en de langzame groei in baten. Het net wordt pas rendabel op het moment dat er een minimaal aantal aansluitingen wordt gerealiseerd, dat vraagt dus om geduld. Daarbij laten de maatschappelijke baten van minder CO2 en NOx uitstoot, zich voor de markt niet vertalen naar inkomsten. Net als het begin van de aanleg van de eerste NUTS-netwerken, zal de overheid hier haar maatschappelijke rol moeten oppakken. 

 

Stadswarmte heeft letterlijk waardering nodig

Ondanks de bureaucratische beletsels zijn er wel steden die ruim baan maken voor stadswarmte. Voor hen is duurzaamheid een belangrijke reden, naast verbeteren lucht kwaliteit en verbeteren concurrentiepositie (onafhankelijkheid gas). Ter vergelijk:als de gemeente Rotterdam slaagt in haar ambitie om in 2035 bijna de helft van de woningvoorrrad en de helft van het overige vastgoed op het warmtenet aan te sluiten leid dit tot een CO2 reductie van 80% in de bebouwde omgeving (175 kton CO2 per jaar) en 10% NOx reductie. 

 

Uit studies van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat bijna een vijfde van de gebouwde omgeving binnen het bereik ligt van stadswarmte. De techniek is bewezen. Het maakt ons minder afhankelijk van aardgas (concurrentie versterking) en zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit. Ik wil daarom de Rijksoverheid oproepen stadswarmte de credits te geven die zij verdient en de markt beter op weg te helpen door waarde te geven aan de besparing. Dan blijven we er net als de Denen warmpjes bij zitten.

 

Pex Langenberg is wethouder Haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie in Rotterdam

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JeroenV op
Per 1 januari 2014 is de warmtewet ingegaan. Uit alles blijkt dat deze wet het mogelijk maakt voor monopolisten om warmteafnemers verder uit te zuigen. Er wordt in de warmteregeling gerekend met een veel te dure CV ketel met een te laag rendement, er worden leidingverliezen verondersteld die er niet zijn, daarnaast wordt er gesproken over een redelijke vergoeding voor een afleverset, waar de leveranciers een gemiddelde vergoeding van 180,- euro huur per jaar hanteren voor iets wat jun inkoopprijs ongeveer 4 keer zoveel kost. Verder regelt deze wet een prijsplafond (de maximumprijs voor warmte), wat meteen door alle leveranciers gehanteerd wordt. Zolang stadswarmte in de handen blijft van monopolisten en de afnemers geen keuze hebben om op een andere manier hun huis te verwarmen, zullen deze misstanden blijven bestaan. Diverse bewoner platforms in Nederland hebben op niet mis te verstane wijze, onderbouwd met gedetailleerde berekeningen alles onderuit geschoffeld. Energie Nederland, de sigarenclub van energie leveranciers durft niet inhoudelijk de discussie aan omdat ze verdomd goed weten dat hun leden helemaal fout zitten. De schade voor Nederlandse huishoudens loopt in de miljarden.
Door Reeshofwarmte (kritische warmtegebruiker) op
En weer een gemeente die over de rug van haar bewoners mensen gaat aansluiten. Eerst de huurders want die hebben toch geen keuze in de veelal gestapelde bouw en de kopers krijgen mooie sprookjes over duurzaamheid en worden daarna als een rijpe sinaasappel financieel uitgeknepen.
Zijn die netten nou wel zo duurzaam ? In een tijd van energie-efficiency nog een net bouwen met 35% transportverliezen terwijl isolatie en warmtepompen de echte duurzame keuzes zijn.
Zolang minister Kamp aan de knoppen draait en de warmte niet eerlijk wordt geprijsd ( NMDA ) en er geen keuze is ben je niet voor de burgers maar voor je eigen gewin bezig.
Stadsverwarming = stadsverarming en jezelf in een transitie vastleggen aan techniek uit de jaren 50.
Politiek wordt eens wakker en ga aan middelen werken die transitie-proof zijn !
Door Daniella Gidaly (juridischool adviseur hernieuwbare energie) op
Helemaal eens met de richting van dit artikel: meer investeren in distributienet warmte voor oude gebouwen, met een kanttekening: restwarmte van kolencentrales en afvalverbranders zal snel in hoeveelheid afnemen, dus investeren in infrastructuur voor de transport van deze restwarmte is weggegooid geld en zal kolencentrales langer in leven houden. Er is nog veel meer duurzame restwarmte. Daarvoor is omschakeling naar lagetemperatuurverwarming nodig. Dus investeren in distributienet naar oude huizen, ja! Verder meer ruimte voor e ht lokale lagetemperatuur restwarmte zoals koelwater van datacenters, supermarkten