of 59221 LinkedIn

Ook overheid moet m.e.r. marktconform kunnen laten toetsen

Robert Jan Jonker Reageer

Om de kwaliteit van de m.e.r te verbeteren, stelt het wetsvoorstel “Wet implementatie herziening m.e.r. Richtlijn” dat rapporten met behulp van ‘bekwame deskundigen’ moet worden opgesteld en getoetst. Gemeenten en provincies selecteren die deskundige voor toetsing meestal niet via marktwerking; zij zitten nog steeds vast aan een verplichte toets door de Commissie m.e.r. Dit leidt tot een onnodige verhoging van de procedurekosten.

Gedurende de maand maart kan via www.internetconsultatie.nl worden gereageerd op het concept-wetsvoorstel “Wet implementatie herziening m.e.r. Richtlijn”. Hierin zijn voorstellen opgenomen om de in 2014 gewijzigde Europese m.e.r.-richtlijn te verwerken in de Nederlandse wetgeving. De meeste voorstellen zullen nauwelijks discussie opleveren. Over één onderwerp is nadere discussie in mijn ogen echter broodnodig. De nieuwe Richtlijn stelt: voor de verbetering van de kwaliteit van de m.e.r. moet de initiatiefnemer een m.e.r. het rapport laten opstellen door “bekwame deskundigen” en het bevoegd gezag (de overheid) moet over voldoende deskundigheid te beschikken, of daar toegang tot te hebben. Ik vraag me af daar een wettelijke regeling voor nodig is. Is het inschakelen van voldoende deskundigheid niet de eigen verantwoordelijkheid van alle actoren in een planproces? Als initiatiefnemer en bevoegd gezag onvoldoende deskundigheid betrekken in het opstellen of beoordelen van een MER, dan sneuvelt het project toch bij de Raad van State?

 

Maar goed, het in de wet opnemen van de “bekwame deskundigheid” moet van Europa, dus dat doen we dan. Belangrijker is vervolgens hoe we dat invullen. Initiatiefnemers zorgen veelal zelf voor de noodzakelijke “bekwame deskundigheid” door het inhuren van een adviesbureau of zelfstandig m.e.r.adviseur. Door de marktwerking kunnen initiatiefnemers hierbij vaak een goede prijs-kwaliteitverhouding verkrijgen. Voor bevoegd gezag is de situatie anders; ook zij kunnen voor de kwaliteitstoetsing prima op de markt van adviesbureaus terecht, maar in circa 2/3 van de procedures blijft daarnaast toch een verplichte toetsing door de Commissie voor de milieu-effectrapportage gelden. En daar faalt de marktwerking.

 

De Commissie stelt haar tarieven eenzijdig en niet marktconform vast. Dit leidt in mijn ervaring tot steeds meer klachten bij met name gemeenten over de hoge kosten van deze toetsing. Zo kan het serieus laten toetsen van een rapport door een deskundig adviesbureau namelijk voor maximaal 5-10% van de kosten van het (laten) opstellen ervan. De kosten van toetsing door de Commissie voor de milieu-effectrapportage m.e.r. kunnen echter op basis van onze ervaringen en informatie van gemeenten hierover oplopen tot 50% of meer.

 

Deze verplichte toets door de Commissie m.e.r. was in het verleden verdedigbaar omdat m.e.r. als instrument nog tot ontwikkeling moest komen. De kosten werden ook door de rijksoverheid gedragen. Maar in een volwassen markt is zo’n verplichting uit de tijd, en is het een gemiste kans om die er in deze wetswijziging niet uit te halen.

 

Ik pleit voor een proefperiode waarin ook het bevoegd gezag haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen bij het uitoefenen van de wettelijke verplichting tot kwaliteitsborging. Geef gemeenten en provincies de ruimte om hun eigen afweging hierin te maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zal leiden tot een toename van het aantal procedures dat vanwege onvolkomenheden sneuvelt bij de Raad van State maar wél direct leidt tot een beperking van de procedurekosten.

  

Robert Jan Jonker is procesmanager planstudies binnen Grontmij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.