of 59232 LinkedIn

Gemeenten duurzaam? De meerderheid staat in sluimerstand

Harry Sterk en Sjoerd Bosman 1 reactie

Gemeenten kunnen geld verdienen aan duurzaamheid. Diverse gemeenten die volop werk maken van verduurzaming kwamen aan het woord in Binnenlands Bestuur nummer 12. Laat echter niet de indruk ontstaan dat alle gemeenten daarmee bezig zijn. Integendeel, de meerderheid staat nog in de “sluimerstand”. Tijd voor een wake-up call.

Het artikel “Verdienen aan verduurzaming” roemt terecht een aantal gemeenten die momenteel echt werk maken van verduurzaming. Hierbij blijkt dat het duurzaamheidsdenken een stevige impuls geeft om goed te kijken naar de impact van verschillende beslissingen  rondom publieke investeringen. Dan blijkt dat duurzaamheid eveneens significante kosten voordelen met zich mee kan brengen.

 

Uit de voorbeelden komt dan ook terecht een positief beeld naar voren dat deze gemeenten hier goed mee bezig zijn. Dit rooskleurige beeld is echter geen gemeengoed. Concrete aanpakken blijven namelijk doorgaans nog ver achter bij de ambities van de diverse colleges in het land. Dit blijkt ook uit de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van de VNG. De Barometer laat zien dat gemeenten moeite hebben harde klimaatdoelen te halen. De schaalsprong die nodig is om de doelen uit het energieakkoord te halen zal een flinke uitdaging blijken te zijn.

 

Uit de Barometer blijkt verder dat meer dan de helft van de gemeenten aangeeft dat het hen ontbreekt aan financiële middelen om te kunnen verduurzamen. Dit is opvallend omdat de inzet van eigen kapitaal lang niet altijd per se noodzakelijk is om verduurzaming te bewerkstelligen.

 

Om de goede geluiden om te zetten naar grote slagen, hoeft het wiel niet twee keer uitgevonden te worden. Er zijn al vele routes voorhanden die bruikbaar zijn voor nieuwe initiatieven. Er zijn al leidraden, standaardcontracten en aanbestedingsdocumenten ontwikkeld, dus maak daar gebruik van. Door kennisuitwisseling en informatievoorziening over samenwerking tussen publieke en private partijen, anders financieren, focussen op kerntaken en werken op basis van langjarige prestatiecontracten kunnen vastgoedportefeuilles structureel beter, sneller en goedkoper verduurzaamd worden.

 

Hulde dus aan de genoemde gemeenten. Andere gemeenten: grijp die kans!

 

Harry Sterk is directeur van ESCoNetwerk Nederland

Sjoerd Bosman is directeur van PPSsupport

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door goed op
Onze bejubelde socialist Frans Timmermans kruipt voor oliemannetjes in SA.