of 59232 LinkedIn

Geen beleid, geen geld? Er is een alternatief

Thomas Hoogeveen Reageer

Dat steden 'geen beleid' en 'geen geld' hebben voor elektrisch rijden, hoeft geen bottleneck voor gemeenten te zijn om elektrisch vervoer mogelijk te maken. Alternatieven genoeg, stelt Thomas Hoogeveen van Allego.

Met interesse heb ik het artikel `Grootste gemeenten missen ambities elektrisch rijden´ gelezen. Als aanbieder van laadoplossingen voor elektrisch vervoer zien wij bij Allego veel herkenbare conclusies uit het onderzoek van bureau Kwink terug in de markt. Toch zijn er verschillende oplossingen voor gemeenten om op korte termijn al aan de slag te gaan met elektrisch vervoer. 

 

Op dit moment zijn er veel gemeenten die niet zelf initiatiefnemer, eigenaar en beheerder van laadpalen willen zijn, maar wel (onder bepaalde voorwaarden) hun medewerking willen verlenen aan verzoeken vanuit de markt om oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte te realiseren. De VNG heeft daarom enkele beleidsregels opgesteld die eenvoudig door deze gemeenten gebruikt kunnen worden. Op basis van deze beleidsregels hoeven gemeenten alleen maar aan te geven onder welke voorwaarden ze willen meewerken bij verzoeken uit de markt. Tal van zowel grote als kleine gemeenten zoals bijvoorbeeld Leiden, Helmond en Nunspeet, maken gebruik van deze beleidsregels en hoeven hierdoor niet zelf grote investeringen te doen.

 

De beleidsregels die op zijn opgesteld maken gebruik van een open markt model. Iedere partij kan hierdoor laadpalen plaatsen zolang ze zich aan de beleidsregels van de desbetreffende gemeente houden. De locatie van de laadpalen wordt daarom altijd in samenspraak met de gemeente en de e-rijder bepaald. Sommige gemeenten bepalen de laadpaal locaties op het moment dat een e-rijder zich meldt en anderen hebben vooraf specifieke (toekomstige) laadlocaties aangewezen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Alphen aan de Rijn. Op deze manier hebben gemeenten de maximale grip op de uiteindelijke locatie van de laadpalen. Daarnaast is het ook mogelijk voor gemeenten om inspraak te hebben in het uiterlijk van de laadpaal, zoals bijvoorbeeld de kleur. In Dordrecht is bijvoorbeeld het beleid dat iedere laadpaal dezelfde kleur grijs moet zijn als de parkeerautomaat. Op deze manier kunnen gemeenten zelf kiezen welke invulling ze aan hun Elektrisch Vervoer-beleid willen geven en houden ze zich primair bezig met het vaststellen en toetsten van de juiste beleidskaders.

 

Deze faciliterende rol van de overheid is een trend bij steeds meer gemeenten. Natuurlijk hebben gemeenten en overheden duurzame ambities, maar dat betekent niet dat ze automatisch moeten investeren in laadpalen om elektrisch vervoer te stimuleren. Bovendien investeren gemeenten ook niet in benzine pompen voor conventionele auto’s. Het is dan ook een volstrekt normale gedachte dat laadpalen door marktpartijen gerealiseerd en geëxploiteerd worden.

 

De marktwerking die dit model met zich meebrengt zal niet alleen zorgen voor voldoende laadpalen,

maar ook voor een competitieve prijs om de elektrische auto op te laden. Bovendien zullen marktpartijen meer gestimuleerd worden om met innovatie ideeën te komen waardoor er meer passende laadoplossingen en dienstverlening zal komen voor de e-rijder. Als er dan toch gekeken wordt door de overheid om elektrisch vervoer aanvullend te stimuleren, dan ligt het meer voor de hand om te kijken naar de grotere kostenposten, zoals bijvoorbeeld de kosten van de netaansluiting en de energiebelasting, deze vormen namelijk een aanzienlijk deel van de prijs voor het opladen van een auto. Deze vormen van stimuleren kunnen nog steeds plaatsvinden volgens de principes van een open markt model en gemeenten hoeven hiervoor niet individueel budget vrij te maken.

 

Op het moment dat gemeenten echt alles zelf willen bepalen dan is er meestal sprake van een aanbesteding of concessie. Hierbij is het dan ook vaak noodzakelijk dat de overheid een eigen bijdrage moet leveren om de laadpalen te realiseren. Echter, is dit een keuze en niet een noodzakelijkheid zoals door sommige partijen wordt gesuggereerd. We zien dan ook dat steeds meer gemeenten kiezen voor het marktmodel als ze beseffen dat ze die keuze hebben. Bureau Kwink gaf aan te werken aan een vervolgonderzoek die de uitrol van elektrisch rijden kan versnellen. Wij werken graag mee aan dit onderzoek om ze te voorzien van input en voorbeelden uit de praktijk.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.