of 59232 LinkedIn

Anders omgaan met vastgoed

2 reacties

Bij veel gemeenten is geen sprake van een visie op het slimmer inzetten van maatschappelijk vastgoed. Het is zoeken hoe samen te werken met zorginstellingen en woningcorporaties. Maar wie zoekt, vindt.

Maakt de interne gemeentelijke organisatie en het systeemdenken dit onmogelijk? Laten colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden kansen liggen door alleen te sturen op kostendekkende huren, in plaats van het realiseren van gemeentelijke doelstellingen? Een aantal best practices laat zien dat echte verandering ontstaat wanneer de cultuur verandert en aansluit bij de gedachte dat lokaal vastgoed bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen door de eindgebruiker eindverantwoordelijk te maken. De wethouder of ambtenaar die dit niet aandurft en op dezelfde wijze doorgaat, krijgt binnen afzienbare tijd te maken met financiële tekorten.

Lokale bestuurders zeggen en schrijven veel over de eigen kracht van de samenleving. Maar de eindgebruiker daadwerkelijk verantwoordelijk maken voor het maatschappelijk vastgoed is een brug te ver. Gelukkig is een kentering waar te nemen. In Ommen, Borger-Odoorn en Sint- Michielsgestel durfden bestuurders het aan om te investeren in maatschappelijk vastgoed en de gebruiker verantwoordelijk te maken voor de exploitatie. Ook in steden ontstaan initiatieven waarbij burgers zelf in de lead zijn. De stadsdorpen en 34 Resto VanHarte zijn daar voorbeelden van. Met de lokale overheid is de eindgebruiker verantwoordelijk en draagt bij aan realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

In sommige gemeenten is de keuze gemaakt om alleen te investeren in maatschappelijk vastgoed als de eindgebruiker verantwoordelijk is voor beheer of exploitatie. In Beerzerveld heb ik dit proces begeleid, waarbij een aantal vrijwilligersorganisaties gebruik kon maken van gemeentelijke en provinciale subsidies voor de realisatie van een dorpshuis/Kulturhus, onder de voorwaarde zelf de exploitatie te ‘doen’. Na een half jaar waren alle betrokkenen bereid om te kiezen voor het belang van de lokale gemeenschap. De culturele identiteit was sterker dan het systeem. Nu, bijna één jaar na opening, blijkt die keuze de juiste; meer activiteiten en een gezonde exploitatie.

Om dit op meer plaatsen mogelijk te maken is een cultuurverandering nodig. Een verandering die ertoe leidt dat het normaal is dat de gemeentelijke afdelingen samenleving en vastgoed gezamenlijk naar oplossingen zoeken die maatschappelijk en financieel rendement opleveren. De ‘glazen scheidingswand’ tussen beide afdelingen moet daarvoor verdwijnen. Vervolgens is een passend vastgoedmanagementsysteem belangrijk, maar niet zaligmakend. Het gaat om de cultuurverandering in het gemeentehuis en de samenleving; de gemeente mag vertrouwen hebben in de burger.

De symbolische waarde van veel maatschappelijk vastgoed als buurtwijkcentrum, bibliotheek, zwembad, en kerk kan een goed hulpmiddel zijn bij het betrekken van de eindgebruiker bij beheer en exploitatie. De vraag is of de gemeente die betrokkenheid ook durft te benutten.

Spekkoper is de wethouder of de ambtenaar die het lef heeft te kiezen voor een langetermijnproces met een niet helemaal zekere uitkomst, in plaats van voor systeemzekerheid op korte termijn. Een keuze voor meer verantwoordelijkheid voor de eindgebruiker en het doorbreken van bestaande werkwijzen. Kortom: cultuurverandering als start voor slimmer omgaan met maatschappelijk vastgoed. En op de langere duur ook een combinatie van financieel en maatschappelijk rendement en betrokken burgers.

Jan Temmink, programmaregisseur Vitale Leefomgeving JSO, kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul de Bruijn (Mede-initiatiefnemer Coehoorn Centraal) op
Helemaal eens. Gemeentelijk vastgoed is gemeenschappelijk vastgoed. Het strategisch inzetten daarvan kan grote positieve werking hebben op een buurt, anders dan alleen rendement.
De gemeente Arnhem heeft met het vrijgeven van 7 panden aan een burgerinitiatief bij het nieuwe Centraal Station deze moedige stap genomen. De effecten op de buurt zijn al na een jaar zeer bemoedigend. Meer info op coehoorncentraal.nl.
Door Marcel Doornkamp (Vastgoedadviseur) op
Het opzoeken en delen van de kennis in "het huis" en in de markt en daar gebruik van maken kan vaak tot mooie dingen leiden. Het openstaan voor die marktkennis kan m.i. Op meerdere terreinen tot kostenvoordeel leiden. Zou mooi zijn als het een tendens kan worden.