of 59221 LinkedIn

Almere heerlijk ambitieus

Thijs de la Court Reageer

Wat een heerlijke ambitie! Almere wil in 2022 'zoveel als mogelijk' energieneutraal zijn. De gemeente presenteerde daarvoor deze week een achtjarenplan: in de vier eerste jaren halen ze alles uit de kast en in de tweede vier jaar hopen ze te kunnen versnellen.

Het Almeerse programma Energie Werkt is razend ambitieus. Daar wil ik niets op afdingen; wel plaats ik enkele kanttekeningen. Wat opvalt is dat de organisatie van het programma niet sterk lijkt te berusten op sociale innovatie. En dat zou wel eens een belangrijk struikelblok kunnen zijn. Het activeren van de samenleving om de taken op te nemen, het daarmee bereiken van grote delen van de bevolking én het bedrijfsleven, is een enorme uitdaging. Bijschakelen van de maatschappelijke partners zal niet voldoende zijn. Je zult ze ook een 'eigen' rol moeten geven. De praktijk uit het veld laat zien dat de 'maakbaarheid' echt vrij beperkt is en dat je veel maatschappelijke steun moet mobilliseren om dit soort zaken te realiseren.

 

Interessant is verder hoe de warmtevraag wordt aangepakt. Almere wil de stadsverwarming verduurzamen, onder andere door biogas van snippergroen te maken, maar is daarvoor afhankelijk van medewerking van de eigenaar van het warmtenet, NUON. De discussie loopt nu over het warmtenet als nutsvoorziening. Die discussie is terecht, want je zult toch moeten zorgen voor een businesscase die op z'n minst over de economische terugverdienperiode van een dergelijke infrastructuur loopt. Tegelijkertijd moet je kijken naar duurzaamheid van de warmtebronnen. Afvalverbranden (denk aan Nijmegen) is op termijn niet houdbaar en de vraag naar houtige biomassa is sterk concurerend terwijl we weten dat de papierindustrie en plaatindustrie een toenemende vraag naar die producten heeft (en hun gebruik is qua CO2 een stuk duurzamer).

 

Maatschappelijke ESCo

Ten slotte mis ik in de plannen een innovatief beheerssystemen, zoals een maatschappelijke ESCo (Energy Service Company). Want hoe gaan de rendementen 'teruggeploegd' worden in structurele verduurzaming en hoe zit de governancestructuur daarvan in elkaar? Dat is nog niet goed helder, terwijl daar veel risico's in zitten. Er zit nu veel technische 'maakbaarheid' in de plannen, terwijl we weten dat dit slechts een deel van het verhaal is. 

 

De Almeerse plannen zijn kortom ambitieus, maar niet allemaal even consistent en duurzaam. Het is heel sterk een aanpak waarbij overheid 'los gaat' op duurzaamheid. Het is goed dat ze het maatschappelijk debat daarvoor kiezen en dat een aantal opties nog worden uitgediept en doorgerekend. En natuurlijk, dat ze in de samenleving energie los maken. Díe energie zal een voorwaarde zijn om de doelen te behalen, maar daar zie ik eigenlijk het minste van terug. Het lijkt me een aanvulling die absoluut noodzakelijk is.

 

Ik wil niet met een 'maar' beginnen. Dat is veel te makkelijk. Ik hoop alleen dat de betrokken wethouder en het stevig aangezette projectteam de ruimte nemen om aan de proceskant veel te leren en vorm te geven en vooral ruimte bieden aan anderen om synergie te bouwen.  

 

Thijs de la Court is adviseur duurzame ontwikkeling en circulaire economie, partner in het Klimaatverbond

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.