of 59183 LinkedIn

Opinie

 • Een voor allen, allen voor een

  Gemeenten en provincie gaan in Limburg samen bepalen waar nieuwe huizen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen komen. Dit is vastgelegd in een bestuursakkoord. Het is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, maar ook een gezamenlijke invulling van de ladder voor duurzame verstedelijking.

 • Fiets ‘m erin met de woonvisie

  Maak een voertuig dat je zelf aandrijft en probeer de overkant te bereiken! De vergelijking met een oude tv-show dringt zich op bij woonvisies. Onverschillig of en hoe je het voertuig maakt: wil je meedoen, maak er een om naar de overkant te komen.

 • Implementatie Omgevingswet begint nu

  Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de Omgevingswet geaccordeerd. Dat is goed nieuws, maar het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt. De uitvoeringsregelingen moeten nog door beide kamers. Inmiddels geven de pilots omgevingsvisie en omgevingsplan al een goed beeld van de uitdagingen. Cultuurverandering en digitalisering zijn de nieuwe ‘buzzwords’, maar waar draait het nu werkelijk om bij de implementatie van de Omgevingswet?

 • Weg langs de snelweg

  Er is iets geks aan de hand langs onze snelwegen. Dit betreft niet alleen het onverklaarbare besluit dat we op steeds meer plekken met meer milieueffecten 130 mogen rijden, terwijl we net massaal in Parijs een klimaatakkoord hebben gesloten. Het lijkt erop dat het harder mogen rijden gekoppeld is aan nog meer tempo maken met nog meer glimmende perifere plannenmakerij.

 • Kostenplaatje Omgevingswet

  Waar blijft de zak met geld?

  Het is de prangende vraag die een Omgevingswetexpert uit een koplopergemeente aan de minister van Infrastructuur en Milieu zou willen stellen. Want ja, omschakelen naar de werkwijzen en instrumenten van de Omgevingswet, kost tijd en expertise en dus geld. De gemeenten die als eerste voortvarend de uitdagingen van de nieuwe wet aangingen, lopen daar inmiddels tegenaan.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

 • De lay out van het kwartaalbericht is vernieuwd en daarnaast introduceren we een infographic,...

  Grondexploitaties

  De lay out van het kwartaalbericht is vernieuwd en daarnaast introduceren we een infographic,...

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu