of 59142 LinkedIn

Opinie

 • Niet kiezen is verliezen

  “Nee, wij van groenbeheer willen die strook snippergroen helemaal niet terug. Als die ontruimd is, moeten wij het beheren en we kunnen er niet eens bij, joh.”

  “Nee, wij van handhaving hebben geen tijd voor ontruiming van grond, want daar voorziet ons beleid niet in.”

  “Als jurist die bewoners aanspreken op gebruik van gemeentegrond? Nee, ik moet eerst nog die cursus communicatie volgen. En dat is toch allang verjaard? Veel te ingewikkeld!”

  “Dus die mensen gebruiken die gemeentegrond al jaren voor niks? Ach, wat geeft dat nou…”

 • Schuld en boete

  We zaten in het gemeentehuis te praten over wat nou een ondernemende ambtenaar zou zijn. Want deze Brabantse gemeente had ambities en wilde graag méér ondernemende ambtenaren. “Dat wordt best lastig”, gaf ik aan. “Want dan moet je als ambtenaar twee tegenstrijdige naturen in je gaan verenigen.”

 • Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is

  Gemeenteraden willen graag de lokale democratie vernieuwen en de samenleving ruimte bieden om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze willen oplossingen niet van bovenaf bepalen maar in samenspraak met of nog liever op initiatief van inwoners vinden. Een belangrijke rol van de gemeenteraad daarbij is dit alles mogelijk te maken door het stellen van kaders, maar oh, wat is dat moeilijk.  

 • Windowdressing en lege winkels

  Assen heeft gekozen voor de periferie en laat de binnenstad op haar beloop. De toegezegde 6 miljoen euro mits outlet er komt, is water naar de zee dragen. Men mag dromen over en kiezen voor periferie en binnenstad, maar hoe lang houd je jezelf voor de gek? Als je een motie met elf lekker klinkende randvoorwaarden nodig hebt, zegt dat genoeg. Wie niet kiest, verliest.