of 59221 LinkedIn

Opinie

 • Feestje

  Als partner van een promovendus weet ik: in een complex en langdurig proces moet je elke mijlpaal vieren. Zo is er dus al heel wat gebak uitgedeeld en klinkend getoast aan onze keukentafel; het houdt de moed erin. Dat weet ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die meer dan eens twitterde over een fuif met haar Omgevingswetteam, wanneer weer een hobbel was genomen.

 • Loket gemakkelijke oplossingen is dicht

  De vermeende ontwrichtende impact van webwinkels op ons winkellandschap is door het recente boek, met de slim gekozen titel, #watnoueindewinkels teruggebracht tot normale proporties. Bestuurders zullen het vanaf nu wel uit hun hoofd laten de leegstand in binnensteden en wijkcentra lekker makkelijk toe te schrijven aan het web. De crisis is gelukkig ook voorbij, dus dat kan ook geen makkelijk excuus meer zijn.

 • Integratie Onteigeningswet in Omgevingswet: een gewaagde keuze (2)

  Het is 2020 en je neemt een sabbatical. Na drie maanden in het buitenland te zijn verbleven keer je huiswaarts. Bij terugkomst tref je tot je grote schrik een brief aan van de gemeente. Je woning wordt onteigend voor de aanleg van een nieuwe weg. De termijn van zes weken om een zienswijze in te dienen is verstreken, je procedurekansen als sneeuw voor de zon verdwenen. Een nachtmerrie of de toekomst?

 • Een leuk pensioenfonds

  In de tijd dat ik nog een dienstverband had bij een groot bedrijf met een fatsoenlijke pensioenregeling, interesseerden pensioenen me totaal niet. Het pensioen werd goed geregeld en ik heb nooit een vergadering bezocht. Dat werd anders toen ik ‘zelfstandig’ werd. Toen moest ik gaan nadenken en met mezelf overleggen wat te doen. 

 • Duurzaamheid moet je zien

  Artikel 1.3 van onze toekomstige Omgevingswet bevat maatschappelijke doelen. Op grond daarvan moeten alle besluiten en handelingen waarop de wet betrekking heeft, worden bezien met het oog op duurzame ontwikkeling. Dat is nogal wat voor de huidige generatie sceptici die zich vooral verschuilen achter ‘duurzaamheid is een containerbegrip’ of achter een gebrek aan juridische afdwingbaarheid of verdienmodel. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu