of 59100 LinkedIn

Opinie

 • Fiets ‘m erin met de woonvisie

  Maak een voertuig dat je zelf aandrijft en probeer de overkant te bereiken! De vergelijking met een oude tv-show dringt zich op bij woonvisies. Onverschillig of en hoe je het voertuig maakt: wil je meedoen, maak er een om naar de overkant te komen.

 • Implementatie Omgevingswet begint nu

  Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de Omgevingswet geaccordeerd. Dat is goed nieuws, maar het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt. De uitvoeringsregelingen moeten nog door beide kamers. Inmiddels geven de pilots omgevingsvisie en omgevingsplan al een goed beeld van de uitdagingen. Cultuurverandering en digitalisering zijn de nieuwe ‘buzzwords’, maar waar draait het nu werkelijk om bij de implementatie van de Omgevingswet?

 • Weg langs de snelweg

  Er is iets geks aan de hand langs onze snelwegen. Dit betreft niet alleen het onverklaarbare besluit dat we op steeds meer plekken met meer milieueffecten 130 mogen rijden, terwijl we net massaal in Parijs een klimaatakkoord hebben gesloten. Het lijkt erop dat het harder mogen rijden gekoppeld is aan nog meer tempo maken met nog meer glimmende perifere plannenmakerij.

 • Kostenplaatje Omgevingswet

  Waar blijft de zak met geld?

  Het is de prangende vraag die een Omgevingswetexpert uit een koplopergemeente aan de minister van Infrastructuur en Milieu zou willen stellen. Want ja, omschakelen naar de werkwijzen en instrumenten van de Omgevingswet, kost tijd en expertise en dus geld. De gemeenten die als eerste voortvarend de uitdagingen van de nieuwe wet aangingen, lopen daar inmiddels tegenaan.

 • Niet kiezen is verliezen

  “Nee, wij van groenbeheer willen die strook snippergroen helemaal niet terug. Als die ontruimd is, moeten wij het beheren en we kunnen er niet eens bij, joh.”

  “Nee, wij van handhaving hebben geen tijd voor ontruiming van grond, want daar voorziet ons beleid niet in.”

  “Als jurist die bewoners aanspreken op gebruik van gemeentegrond? Nee, ik moet eerst nog die cursus communicatie volgen. En dat is toch allang verjaard? Veel te ingewikkeld!”

  “Dus die mensen gebruiken die gemeentegrond al jaren voor niks? Ach, wat geeft dat nou…”

 • Schuld en boete

  We zaten in het gemeentehuis te praten over wat nou een ondernemende ambtenaar zou zijn. Want deze Brabantse gemeente had ambities en wilde graag méér ondernemende ambtenaren. “Dat wordt best lastig”, gaf ik aan. “Want dan moet je als ambtenaar twee tegenstrijdige naturen in je gaan verenigen.”

 • Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is

  Gemeenteraden willen graag de lokale democratie vernieuwen en de samenleving ruimte bieden om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze willen oplossingen niet van bovenaf bepalen maar in samenspraak met of nog liever op initiatief van inwoners vinden. Een belangrijke rol van de gemeenteraad daarbij is dit alles mogelijk te maken door het stellen van kaders, maar oh, wat is dat moeilijk.  

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu