of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Een nieuwe economie met meer gevoel voor ‘commons'

  Philips, Unilever, Ahold, Shell en Friesland Campina willen dat bedrijven, politiek en burgers zich gezamenlijk scharen achter een positiever zelfbeeld van de Nederlandse economie. Dit zou kunnen leiden tot meer economische groei. Ik roep hen op om vooral de verbinding aan te gaan met de micronationals in Nederland waardoor we echt een nieuwe economie kunnen krijgen die meer gericht is op de commons.

 • Trumpisme

  Onlangs deed ik mee met een diner van 50 bestuurders. Na binnenkomst kwam direct Donald Trump ter sprake: zijn ondemocratische aanpak, zijn oorlog met journalisten, zijn alternatieve feiten en zijn ‘neprechters’. Diverse bestuurders spraken hun afschuw en zorgen uit.

 • Een rondje schaakboksen met de Roadmap Next Economy

  De opkomst was groot bij de bijeenkomst van de #roadmapnexteconomy van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag afgelopen vrijdag. Onder leiding van Jan Rotmans werden twee belangrijke onderwerpen behandeld. Jeremy Rifkin leidde ons in full speed door zijn derde industriële revolutie en de Slowaakse Maroš Šefcovic (Vice-president EU) trapte af met een uiteenzetting waarin naar voren kwam dat de energietransitie toch echt vanuit Europa en dus Rotterdam gaat komen.

 • Van ‘swipen' naar radicaal anders denken en doen

  Afgelopen week las ik een stuk in The Guardian waarin duidelijk wordt dat een Tinder voor steden de stedelijke ontwikkeling inclusiever kan gaan maken. Nu deed ik op Binnenlands Bestuur ten tijde van het woonreferendum ook al eens een oproep om met hulp van dromen en Big Data onze collectieve wensen inzichtelijk te maken. Funda deed afgelopen week een poging door verzamelde big data (clicks en zoekresultaten) en dromen te analyseren en wat blijkt: kopers zoeken iets radicaals anders dan wat de markt op dit moment aanbiedt.

 • Woonvisie Rotterdam overtuigt niet

  Rotterdam gaat verouderde woningen slopen. Die zijn nu nog betaalbaar voor minder draagkrachtige bewoners, maar de nieuwe woningen zullen flink duurder uitvallen. Dat levert een fiks dilemma op. Nieuwbouw en renovatie dragen bij aan de ambitie om te komen tot een energieneutraal woningenbestand. Die woningen zijn dan wel minder goed betaalbaar voor de laagste inkomens. De gemeente wordt verweten kwetsbare bewoners de stad uit te jagen.

 • De omgeving van de mens is de medemens

  De omgeving van de mens is de medemens. Deze acht woorden van Jules Deelder geven prachtig weer wat onze aandacht behoeft. Ik las het gedicht op een muur aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Het gedicht hangt er sinds 1 november 2011 en is gerealiseerd door kunstproducent Mothership. Ik moest aan het gedicht denken toen ik de afgelopen dagen de hoeveelheid nieuws zag rond de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, en de flarden van nieuws over onze nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani.

 • De kunst van collectieve wijsheid

  De Dutch Design Week in Eindhoven had de Hackaton "Redesign The Netherlands in 48 hours”. KING nodigde daar kunstenaars uit om met de Nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. Helaas beperkte dit zich tot het aandragen van wat ‘challenges’ voor het digitale stelsel. Radicaler was geweest wanneer kunstenaars aan de slag konden gaan met het verbeelden van de invloed van de mens op zijn omgeving. Zoals wij hier deden, in de zomer van Rotterdam Kantelt.

 • Aanpak wereldproblemen komt uit de steden

  Ik ben er van overtuigd dat innovatiekracht in steden ontstaat en niet in politiek Den Haag. Kijk maar eens naar de gemeentelijke indeling, die heeft werkelijk niets met de stad te maken en is willekeurig. De provincie is niet in staat om onzinnige projecten van de gemeente zoals overbodige bedrijventerreinen, nieuwe kantoren en nieuwe winkelcentra tegen te houden. En Europa is cultureel en moreel failliet. De toekomst is aan de burgemeesters.

 • Stads- en dorpsgezichten in zorg nemen

  Het is bon ton in de zorg om te streven naar integrale aanpak. Je moet kijken naar het systeem rondom: het gezin, het netwerk, de buurt. In de GGZ noemen ze dat ‘systeemtherapie’ - wetenschappelijk evidence based. Een bijpassende zorgmodel heet Wrap-around care, ook evidence based (vergeef me het Engels).  Een wrap is een soort pannekoekje around eten, dat sinds jaren oprukt als alternatief voor een belegd broodje  - maar ook broodjes vouwen zich rondom het beleg, dit terzijde.

 • Burgerperspectieven en de rol van de leefomgeving daarbij

  Op 30 december verscheen het rapport Burgerperspectieven met het kwartaalthema Energietransitie van het Sociaal -en Cultureel Planbureau. Slechts 2% van de bevolking noemt spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ als gevraagd wordt naar de grootste maatschappelijke problemen. Bovenaan staat: immigratie en de manier van samenleven. Voor al deze thema’s zijn er in Rotterdam kansrijke initiatieven aan te wijzen, waar ik hier graag bij stil sta.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu