of 59232 LinkedIn

Zuid-Holland passeert Korendijk om windmolens

De provincie Zuid-Holland “overrulet” de gemeente Korendijk met een inpassingsplan voor windmolens in die gemeente. Volgens de provincie weigert Korendijk mee te werken aan het plaatsen van windturbines op een specifieke locatie.

De provincie Zuid-Holland “overrulet” de gemeente Korendijk met een inpassingsplan voor windmolens in die gemeente. Volgens de provincie weigert Korendijk mee te werken aan het plaatsen van windturbines op een specifieke locatie. Wethouder Gerard den Boer bestrijdt dat.

Drie tot vijf molens

Gedeputeerde Staten besloten een inpassingsplan voor Korendijk op te stellen op verzoek van een partij die hier met windenergie aan de slag wil, meldt Zuid-Holland in een verklaring. De provincie moet in 2020 ten minste 735,5 megawatt (MW) aan windenergie bijdragen aan de totale opgave voor Nederland. Korendijk moet daarvan 15 MW leveren, circa drie à vijf molens, afhankelijk van hun capaciteit. “Andere gemeenten werken wel samen met de provincie om de opwekking van windenergie mogelijk te maken op een aantal aangewezen locaties”, aldus Zuid-Holland. De provincie noemt de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Katwijk, Strijen en Zwijndrecht.


Korendijk wel slagvaardig

Wethouder Den Boer reageert onthutst. Hij geeft toe dat Korendijk in het verleden niet enthousiast was over windenergie, maar sinds hij in april aantrad is de gemeente slagvaardig aan het werk gegaan, zegt hij. De raad heeft zich uitgesproken vóór medewerking aan een plan voor windmolens, onder voorwaarde dat de locatie zorgvuldig wordt gekozen. ‘In dat proces zitten we nu. Uit een quick scan zijn zes locaties naar voren gekomen, waarvoor een brede mer (milieueffectrapportage)  is opgesteld. In maart 2015 hebben we daarvan de uitkomst en kan er een raadsbesluit worden genomen. De gedeputeerde is daarvan ook op de hoogte.’

 

Draagvlak van belang

Den Boer begrijpt niet waarom de provincie het proces van democratische besluitvorming niet afwacht. ‘Voor ons is van het grootste belang dat het plan draagvlak heeft onder onze inwoners, vooral omdat de eerste plannen tot nogal wat ophef leidden. Als we dit niet zorgvuldig doen, zitten we straks met eindeloze bezwaarprocedures.’ Een petitie tegen windmolens op de plek die de provincie aanwijst is door ruim negenhonderd mensen ondertekend. De locatie langs het Spui bij het dorp Piershil in de Hoekse Waard, is een van de zes die Korendijk nu onder de loep neemt. De naastgelegen gemeenten Bernisse en Spijkenisse grenzen aan de bewuste polder, Korendijk betrekt hen daarom bij het overleg. De wethouder vindt het besluit van de provincie “niet constructief” en bekijkt met zijn staf en de gemeenteraad wat de gemeente nu te doen staat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter Dijke op
Schande!
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Windmolens leveren passen goed op de plekken die Korendijk in gedachte heft.
Ik vind dat de provincie de gemeente wat tijd moet gunnen om zelf een beter besluit te nemen, dan wat de provincie doet, in opdracht van een ondernemer.

Al had de gemeente Korendijk dit proces ook ergens in de afgelopen 3 jaar kunnen doorlopen.

Een belangrijk argument is dat niet die ene ondernemer van de provincie, maar de inwoners van Korendijk eigenaar moeten kunnen worden.
Dat kan de gemeente ook vragen aan de ondernemer van de provincie.

Het belang voor de gemeente en haar inwoners is dat het voor burgers goedkoper is, om zelf een stukje windpark te kopen, dan de subsidie te betalen.
Als burgers een windpark kopen, voor eigen gebruik, is er geen SDE subsidie nodig.

De bouwnormen voor windmolens zijn al zo streng, dat ze geen overlast geven noch compensatie nodig maken.
Verkeer maakt meer geluid dan een paar windmolens
En de duizenden straatlantaarns zijn meer horizon vervuiling dan 5 windmolens.
Maar inwoners moten wel de kans krijgen dat het HUN windmolens worden.
Wat dat betreft misdraagt de provincie ZH zich net zo erg als het ministerie van EZ en VROM, die vooral tweedracht zaaien en windenergie eerder afremmen dan vooruit helpen.
Door de Haan op
Terecht! We moeten allemaal ons steentje bijdragen. Mensen die schade ondervinden moeten afdoende gecompenseerd worden. Maar dat we naar een duurzame manier van energieopwekking moeten is evident. En dat moet nu! We hebben al veel te lang gedraald.
Door Ivo op
Het beste is nu om met een beroep op het verdrag van Arhus de bewezen milieutechnische noodzaak op te vragen waarna de bestuursrechter zal moeten concluderen dat de milieuwinst ten opzichte van de schade onvoldoende is.