of 59232 LinkedIn

Zandwinning langs Nederrijn afgeblazen

De zandwinning langs de Nederrijn bij de Huissensche Waarden gaat niet door. De grondprijzen zijn te veel gedaald om dit financieel haalbaar te maken.
2 reacties

Een plan om in de Huissensche Waarden langs de Nederrijn zand en klei te gaan winnen, gaat niet door. De zandwinner denkt dat het plan onvoldoende geld oplevert en zal daarom geen gebruikmaken van de al verleende vergunningen. Langs de oever van de Nederrijn zou door de zandwinning een waterplas van ongeveer 90 hectare ontstaan met een verbinding met de rivier.

Nieuw plan bedenken
Het was de bedoeling dat het winnen van zand en klei voldoende geld zou opleveren om hoogwatermaatregelen voor de Nederrijn te betalen. Die maatregelen zijn opgenomen in het landelijke plan Ruimte voor de Rivier, dat ervoor moet zorgen dat de grote rivieren in Nederland veel meer water kunnen afvoeren bij extreem hoge waterstanden. Maar de gemeente, de provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten een nieuw plan bedenken, zo besloot de Raad van State woensdag.

Prijzen gedaald
Volgens de zandwinner zijn de prijzen voor zand en grind de laatste jaren sterk gedaald, omdat er veel van deze grondstoffen op de markt komen. Dat komt vooral door andere projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, die zandwinning ook gebruiken als middel om rivierverruimende maatregelen te financieren. Nog meer zand op de markt zou de prijsdaling alleen maar versnellen. Bovendien hebben ook zandwinners te lijden onder de economische crisis.

Gemeenteraad op vingers getikt
De zandwinner stapte samen met een aantal omwonenden en een milieu-organisatie naar de hoogste bestuursrechter om het plan van tafel te krijgen. Die tikte de gemeenteraad op de vingers, want die had in een eerder stadium moeten inzien dat hun plan niet voldoende geld zou opleveren binnen tien jaar. De overheden hebben erkend dat er niet zorgvuldig is gehandeld.

Rijn bij Heteren
Eerder werden ook al de plannen voor zandwinning langs de Rijn bij Heteren op de lange baan geschoven. Hier was het probleem dat in 
het oorspronkelijke plan onvoldoende berekend was wat de gevolgen van grootschalige zandwinning zijn voor de omliggende natuur. (ANP)
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door R. vd Rivier (ambtenaar) op
@ Piet: De RvS heeft zich ook niet bemoeid met de hoogte van inschrijving. De schrijver van dit stukje heeft de zaak gewoon niet goed begrepen.
De strekking dat zandwinprojecten sneuvelen door ontwikkelingen in de markt klopt echter wel.
Door Piet van Noort (Kustcriticus) op
Onbegrijpelijk dat de Raad van State zich bemoeit met de hoogte van inschrijvingen. Ik dacht dat natuur en milieu een belangrijker onderwerp waren bij hun oordelen. Bij kustverdediging heeft deze Raad van State ook geen uitspraak gedaan over kapitaalvernietiging bij onnodige zandsuppleties maar namen een besluit op de grote van een aangedragen mossel. Waar deze mossel vandaan kwam interesseerde de Raad niet ze gingen af op de blauwe ogen van de Landsadvocaat.