of 59250 LinkedIn

Waterschap blij met aandacht voor droogte

‘Dit onderwerp bleef onderbelicht vergeleken bij de aandacht voor overlast door zwaardere buien’, stelt Loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen.

Voor waterschap Rivierenland is het maandag ondertekende bestuursakkoord over zoetwater een belangrijke erkenning van de problematiek die vooral rond de Maas speelt: toenemende droogte door klimaatveranderingen. ‘Dit onderwerp bleef onderbelicht vergeleken bij de aandacht voor overlast door zwaardere buien.’

Beekherstel en watergangen

Dat stelt Loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen, die maandag zijn handtekening zette onder een van de bestuursovereenkomsten die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met zes regio’s sloot. Daarin zijn afspraken gemaakt over zoetwatermaatregelen voor de komende vijf jaar, als onderdeel van het Deltaplan Zoetwater. De maatregelen variëren per gebied, van een flexibel waterpeil in het IJsselmeergebied, tot uitbreiden van de capaciteit van watergangen, beekherstel en experimenten met efficiëntere drainage.

 

Last van droogte

Het rivierengebied krijgt vooral te maken met de waterpeilverlaging van de Maas, als gevolg van klimaatveranderingen, zegt Gremmen. De aandacht ging bij klimaatverandering de laatste jaren echter vooral uit naar wateroverlast door zware regenval. De grote winst van de bestuursovereenkomst is volgens hem dan ook dat het probleem van droogte beter op de kaart komt. ‘Het is belangrijk dat daar nationaal aandacht aan wordt besteed, zodat gebruikers weten waar het over gaat. Boeren, de natuur, maar ook stedelingen krijgen last van de toenemende droogte.’

 

Water besparen in de landbouw

Het waterschap was de afgelopen jaren al in gesprek met de twee betrokken provincies en landbouworganisatie LTO over de gevolgen van de droogte voor boeren. Watertekort kan leiden tot een verlaging van de agrarische productie. Een van de projecten waar de regio nu mee aan de slag kan gaan, is experimenteren met innovatieve manieren om water te bespraren in de land- en tuinbouw, legt Gremmen uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om efficiënte beregening en nieuwe vormen van drainage, maar ook om boeren meer zelfvoorzienend te maken in hun waterbehoefte en minder afhankelijk van de Maas.

 

Water vasthouden

Voor dat project zijn nu vooral de boeren en LTO aan zet. Het waterschap richt zich op een andere uitdaging. Gremmen: ‘Wij hebben de laatste jaren gewerkt aan betere waterberging bij zware buien. Nu moeten we zorgen dat we bij droogte ook water kunnen vasthouden. Dat kan op dezelfde bergingslocaties, maar vraagt een andere strategie. Er moet bijvoorbeeld wel doorspoeling zijn, anders krijg je problemen met botulisme en blauwalg.’ Volgens Gremmen is in de meerjarenraming rekening gehouden met deze ‘finetuning’. Een lastenverzwaring voor burgers is in de projectperiode tot 2021 niet nodig.

 

Zandgronden en Groene Hart

Andere gebieden waar de komende jaren zoetwatermaatregelen worden getroffen zijn onder andere het IJsselmeergebied, de Zeeuwse delta, het Groene Hart en de hoge zandgronden van zuid- en oost-Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.