of 59232 LinkedIn

Schouw via Google Street View telt niet

Ambtenaren kunnen een “rondgang ter plaatse” niet afdoen met een digitale rondgang via Google Street View. Dat heeft de Raad van State bepaald in een uitspraak over de Amersfoortse urilift , waarover een lokale ondernemer al jaren in conflict is met de gemeente. De gemeente moet de vrouw waarschijnlijk alsnog een schadevergoeding betalen.

Ambtenaren kunnen een “rondgang ter plaatse” niet afdoen met een digitale rondgang via Google Street View. Dat heeft de Raad van State bepaald in een uitspraak over de Amersfoortse urilift, waarover een lokale ondernemer al jaren in conflict is met de gemeente. De gemeente moet de vrouw waarschijnlijk alsnog een schadevergoeding betalen.

Onvolkomenheden in ambtelijk advies

Amersfoort werd eerder al verplicht de urilift (een verzinkbaar urinoir) te verplaatsen; die stond aanvankelijk op het deel van de openbare weg waarvoor de exploitant van een bed & breakfast een terrasvergunning heeft, op tien meter van de voorgevel. Een verzoek om het vergoeden van de gederfde inkomsten wees de gemeente af, maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat dat besluit niet in stand. De exploitant krijgt op alle vijf aangehaalde argumenten gelijk. De rechters concluderen dat het ambtelijke advies over de schadevergoeding ‘zodanige onvolkomenheden’ vertoont dat het college het niet aan het afwijzingsbesluit ten grondslag had mogen leggen.

 

Geen adequate indruk via Street View

Meest opvallende element in het oordeel van de Raad van State is de uitspraak over de digitale rondgang. De ambtelijk adviseurs schreven in hun advies aan het college van burgemeester en wethouders: "Een rondgang ter plaatse bevestigt dat de Groenmarkt het karakter heeft van een ‘horecaplein’." Ze wekten daarmee de indruk dat zij in persoon een rondgang hadden gemaakt, terwijl het ging om een digitaal bezoek, via Google Street View. De Afdeling volgt de stelling van de onderneemster: via Google Street View kan geen adequate indruk van de omgeving worden verkregen en de conclusie van de adviseurs kunnen niet worden gedragen door hun observaties.

 

Geen tijd om langs te gaan

De ambtenaren baseerden hun conclusies ook op foto’s en informatie op de website van de exploitant, bijvoorbeeld over de uitstraling van het pand en het aantal terrasplaatsen. Ook die werkwijze keurt de Raad van State in dit geval af. De adviseurs hebben onzorgvuldig gehandeld door niet om nadere informatie te vragen of de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen, stellen de rechters. De ambtenaren meenden dat ze daar geen tijd voor hadden en dat het weinig zou toevoegen aan de informatie die zij al hadden.

 

Schadevergoeding

Volgens de Raad van State is aangetoond dat de exploitant inkomsten heeft misgelopen in de bijna vier jaar dat de urilift voor de deur stond. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak moet vaststellen hoe groot die schade is en welk deel daarvan tot het normaal maatschappelijk risico van de ondernemer kan worden gerekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Queens (eigenaar) op
Geachte heer Dalmijn,
Hartelijk dank voor uw reactie. De gedachten die u heeft, heb ik ook regelmatig. Mijn beeld was altijd dat een overheidsinstantie betrouwbaar en integer zou moeten zijn. Ik vraag mij inderdaad af dit soort handelen niet onder het strafrecht valt. Wij hebben onlangs na 8 jaar strijden gelijk gekregen van de Raad van State, waarbij de uitspraak opmerkelijk in hele begrijpelijke taal verwoord is. Wij hebben inderdaad een verzoek tot schadevergoeding al in 2008 ingediend, maar deze is op elk denkbare manier getraineerd. Zelfs de urilift verplaatsen wat heel erg voor de hand ligt en veel fijner voor ons bedrijf was niet bespreekbaar vanwege openbare orde en veiligheid ;).. Agenten willen geen wildplassers hoeven te beboeten! De wereld op zijn kop!

De kosten van deskundigen rijzen overigens ook de pan uit. Zo ben je zomaar ineens 20.000 euro armer voor een advies!

Gezien de langdurige kwestie en de grote psychische- en gezondheidsgevolgen voor ons en voor onze familie & vrienden lijkt mij een letselschadeprocedure ook een logische vervolgstap. En.. dit jaar komt ons boek uit hierover!
De Lift - deel 2 :)
Door Mr. R. M. Dalmijn op
Nog even een overpeinzing ; wellicht wil Binnenlandsbestuur , al of niet via de Wob procedure, eens nagaan wat dit machtsmisbruik de burgers van Amersfoort heeft gekost. Inclusief externe juridische bijstand.
Door Mr. R. M. Dalmijn op
Geachte Queens uw verhaal lezende heeft de Gemeente Amersfoort op weerzinwekkende wijze misbruik van haar macht gemaakt. Lezende de email en het voortdurende bezoek van Ambtenaren. Toen wel mogelijk maar niet ten tijde van de klacht en het dubieuze Google recherche werk. De ambtelijke top van Amersfoort dient tegen een groot aantal medewerkers arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen. Ik raad u aan een enorme claim wegens derving van inkomsten en alle daaraan gerelateerde kosten bij de rechter aanhangig te maken. Daarnaast bent u bewust en wellicht ook onbewust geterroriseerd ; jaren lang en met wellust gelet de rechtsgang. De immateriele schade is nauwelijks berekenbaar maar loopt in de honderdduizenden euro's . Waarbij het zomaar mogelijk zal kunnen zijn dat de ambtenaren boosdoeners in persoon aanspreekbaar zijn. Zuinig op het mailbericht zijn! Ik wens u en de uwen sterkte. Evenzo hoop ik dat de Burgemeester de kracht zal vinden deze anarchie van zeer onbehoorlijk bestuur te beteugelen.
Door Queens (eigenaar) op
Beste lezer,
Er is inderdaad sprake van een onjuistheid. De urilift stond midden op ons terras, voor onze voordeur en urinerende, dronken mannen met hun handen in hun broek (die ook nog eens regelmatig op de grond lag) was het uitzicht vanuit onze hotelkamers.
Dit 'grapje' is in 2007 begonnen, nadat wij het pand hadden gekocht. Vreemd genoeg kregen wij onze aanvankelijk toegezegde bestemmingswijziging niet. Achteraf een voorbode van alle ellende, want in die tijd dachten ze nog de zaak te 'corrigeren' door wel een urilift te kunnen plaatsen en ons onze vergunningen dan maar niet te geven. Na een jaar verbouwen bleken we niet open te kunnen als hotel en moesten we van start als een gehandicapt bedrijf. Zonder vergunningen, want die kregen we niet meer. Slechts door tussenkomst van de pers en door protestacties kregen we onze vergunningen, maar dan met allerlei beperkingen erin. Speciale terrastijden zodat mannen al om 20.00 uur konden urineren in het openbaar op vrijdag- en zaterdagavond en op alle evenementen. Wie kreeg de sleutel van de urilift? De buren. Die bepaalden wanneer de urilift omhoog ging en ja, dat was meestal als het druk was want dan moesten onze gasten van het terras af.
We werden net een dag te laat geinformeerd over de plannen voor de urilift en onze vergunningaanvragen werden geantidateerd om de urilift mogelijk te maken. Maar het besluit bleek onomkeerbaar. Ook al stelde ik bij het eerste telefoontje met de betrokken ambtenaar al voor om de urilift in de Windsteeg te plaatsen, want daar werd ook het meest aan het wildplassen gedaan, kon dit niet. Want er lagen teveel kabels (noot: de urilift staat nu op deze locatie. Dit bleek een merkwaardige verdraaiing van de werkelijkheid).

In 2008 kregen we onze vergunningen dus pas en al die tijd werden we gepest en getreiterd door de buren, die ons oorlog verklaard hadden. We hadden geen vergunningen, dus in hun ogen werden we 'gedoogd'.
Pas in 2010 na ettelijke bezwaren kregen we onze terrasvergunning. Wel met de urilift erop, en met buren die de urilift bedienden, te pas en te onpas.
En we kregen wintertijden. 's winters werd ie wel weer gewoon omhoog gezet om 20.00 uur 's avonds. Leuk uitzicht in de sneeuw!

In 2008 hebben we een aanvraag gedaan voor een planschade vanwege een 'rechtmatig overheidsbesluit'. In 2009 kregen we een hoorzitting met de betrokken ambtenaar erbij en in 2010 werd onze schade afgewezen door 'SAOZ'. Juist, ja omdat de urilift 10 meter naast ons terras zou staan en de vergunningen niet verstrekt waren. De Raad van State heeft de vloer aangeveegd met SAOZ en nu druppelen zo langzamerhand de verhalen binnen. De SAOZ speelt onder een hoedje met de Gemeente en zat zelfs in de rechtbank naast de jurist van de Gemeente, als 'onafhankelijke' partij.
We zitten nu in 2010 en zien ons genoodzaakt vanwege het niet kunnen uitoefenen van ons bedrijf om via de gemeenteraad de urilift buiten gebruik gesteld te krijgen. Het lukt wel uiteindelijk, maar de gemeente voert het besluit niet uit. Het wordt teruggedraaid na een paar weken en de ellende begint van voren af aan.

Pas in 2012 wordt het besluit uitgevoerd dat in 2010 genomen is. Het lukt uiteindelijk. na 4 moties en diverse raadspeilingen om een meerderheid van de raad zover te krijgen dat ze het met ons eens zijn, ondanks dat de feiten heel helder en duidelijk zijn overlegd, onderbouwd met alle stukken.

Bij de Raad van State beweert de Gemeente dat zij niet begrijpen dat wij enige hinder van de urilift kunnen hebben, want de jurist heeft eraan geroken en het rook lekker! Daarom was een schadevergoeding van 0 euro op zijn plaats! Dit vond de Gemeente een redelijk en billijk voorstel.

De Raad van State stelt ons in het gelijk en vraagt de Gemeente om een schade voorstel. Dhr. van Zundert wordt ingeschakeld. Deze dr. blijkt zeer 'ervaren' in het managen van dit soort 'akkefietjes'. Een ellenlang epistel vol kwetsende opmerkingen en met daarin opgenomen dat we meer dan 50% kans hebben op een urilift omdat we in de binnenstad zitten, dat we slechte ondernemers zijn ons bedrijf op een slechte locatie zit, er veel concurrentie is en daarom 0 euro wederom op zijn plaats is.

Inmiddels zijn we 8 jaar verder, een heleboel geld armer, we zijn bijna failliet gegaan ettelijke keren, we zijn alles kwijtgeraakt en hebben elke dag sinds de start van ons bedrijf in grote angst en vol stress geleefd oa. vanwege de voortdurende bezoeken van de Gemeente om beslag te leggen op ons pand omdat wij de precariorechten van de Gemeente weigeren te betalen.
Wij hebben een schoonmaakrekening ingediend als vergoeding voor de gemaakte schoonmaakkosten gedurende 4 jaar (want lekker fris was het allerminst ;)). Als je van braaksel, urine, condooms, frites doordrenkt met urine houdt, zit je goed! Wij vonden het wel stinken en erg vies om op te ruimen al die jaren, laat staan als terras kunnen functioneren.

We hangen de vlag uit als we deze geschiedenis (nachtmerrie) kunnen beeindigen en zijn ontzettend dankbaar dat onze rechtsbijstand ons gesteund heeft en we een hele goede advocaat hebben gevonden.

We gaan er een boek over schrijven en hopen dat er aandacht komt voor onze situatie! Het heeft ons 8 jaar van ons leven afgepakt! En van de kinderen, van familie en vrienden die ons heel vaak te hulp zijn geschoten en die we nog steeds terugbetalen door hard te werken!

O ja, en tijdens de vorige zitting hebben we ons dossier eens geraadpleegd. We vonden een leuke email.. met een oproep van het afdelingshoofd aan 9 collega hoofden om ons het leven goed zuur te maken. Bedankt, het is is goed gelukt!

Vragen van een raadslid hierover werden beantwoord met 'ja, ook ambtenaren zijn weleens gefrustreerd'.

Er is iets goed mis op het stadhuis in Amersfoort!
Door Hans Guldemond (Dir. eig. Veiligheid Advies Centrum Guldemond) op
Deze uitspraak van de RvS heeft verstrekkende gevolgen voor gemeenten en provincie. Er zijn verschillende thema's te benoemen waarbij deze situatie van toepassing is. Geen tijd is geen argument om de belangen van gedupeerden of belanghebbenden te schaden.
Door Mr. R. M. Dalmijn op
Wijze Rechters. Hulde!

Dat de Gemeente de schijn van in persoon schouwen heeft willen ophouden is ontluisterend.

Het schets een beeld van 2d denkende ambtenaren , waar de 3D wereld om de hoek in alle geuren en kleuren aanwezig is.

Dat ondergraaft het respect voor de kennisrijke meedenkende overheid.

Door bewoner uit Amersfoort (ozb betaler) op
weet u hoeveel meter het lopen is van het terras met de urinelift en het gemeentehuis?
ongelooflijk dat die luie keistad ambtenaar dat stukje niet heeft willen lopen en google heeft gebruikt
Door Anoniem op
Dit artikel bevat een onjuistheid. De urilift stond OP het terras, niet pal ernaast!

Uit evaring kan ik vertellen dat deze hele situatie een hel is geweest. Niet alleen dat de Gemeente ons niet serieus nam, maar ook de inwoners van Amersfoort ons ridiculiseerden. En daar kwam nog bovenop dat Queens een Bed and Breakfast runt, wat betekent dat de urilift niet alleen tijdens de zomeravonden een strop was (konden geen terras voeren tot laat zoals andere ondernemers, want dan werd dat ding al omhoog gezet), maar het zorgde ook voor geluids- en stankoverlast van dronken mannen 's avonds/ 's nachts. Wij hebben ook vaak zat mensen zien struikelen over de urilift omdat hij niet goed was afgesloten. Dat er op ons terras vieze dingen (braaksel, zakjes waar wiet in had gezeten, peuken etc.) te vinden waren, naast de urilift en dat wij die 's ochtends op moesten ruimen. En dat er bovendien nog steeds mannen tegen de Kerk aan gingen plassen (dat had het toch moeten voorkomen door die urilift te plaatsen?!).

Ik ben heel erg blij dat wij eindelijk in het gelijk zijn gesteld. Gelukkig zijn er mensen zoals Paula, die heel erg vasthoudend zijn en niet gelijk opgeven. Want anders stond dat vieze ding nog steeds op het terras! Het grapje van 'miscommunicatie' wordt trouwens wel vaker geflikt bij andere ondernemers in Amersfoort. Lijkt wel alsof Gemeente Amersfoort tegen horeca is, terwijl het juist een aanvulling is voor de stad!
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Een totaal andere streetview kreeg ik van mijn energieleverancier die mij zonnepanelen wilde aansmeren. De panelen werden aan de schaduwzijde van mijn dakkapel gesitueerd terwijl de zuidelijke kant van mijn dak volgens hen na een mailwisseling daarover niet goed was. Wie weet hoe streetview uit gaat pakken voor het krijgen van het juiste energielabel.
@ JaapvV en Henk: het is best een kunst om in je reactie bij de kern van de zaak te blijven in plaats van meteen ambtenaren op de korrel te nemen. Blijf oefenen!
Door JaapvV (adviseur o.a. openbare ruimte) op
Als die ambtenaren zo goed met de muis kunnen omgaan dan wordt het misschien ook tijd om de benen eens te strekken. Vanuit de belanghebbende bezien lijkt het me onaanvaardbaar om af te moeten gaan op digitale opnames. Weten die moderne ambtenaren die de rechter als achterlijk beschrijven wel hoe een schouw in elkaar zit? Die doe je in persoon en anders niet.

Afbeelding