of 59221 LinkedIn

Provincie: duurzame veehouderij moeilijk af te dwingen

Brabant wil een landelijk voorbeeld worden met een zorgvuldige veehouderij. Boeren die nog willen uitbreiden moeten daarom extra maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof. Maar de provincie wil ook boeren zonder groeiplannen stimuleren of dwingen.
7 reacties

Noord-Brabant heeft nauwelijks mogelijkheden om hardleerse veehouders snel te dwingen duurzamer te gaan werken. Onderzoeksbureau Arcadis schrijft dat in een rapportage in opdracht van de provincie.

Zorgvuldige veehouderij
Brabant wil een landelijk voorbeeld worden met een zorgvuldige veehouderij. Boeren die nog willen uitbreiden moeten daarom extra maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof. Maar de provincie wil ook boeren zonder groeiplannen stimuleren of dwingen.

Overlast
Arcadis concludeert dat de mogelijkheden om een lagere uitstoot van ammoniak te eisen heel beperkt zijn. Voor geur en fijnstof zijn die er niet. Vooral het ontbreken van mogelijkheden om minder stank te eisen maakt het moeilijk om de situatie in overbelaste Brabantse dorpen binnen een redelijke termijn op te lossen, schrijven de onderzoekers.

Concurrentiepositie
Brabant telt ruim 11.000 veehouderijen. Twee derde heeft voorlopig geen groeiplannen en heeft niets met de nieuwe regels te maken. De strengere regels voor veehouders in Brabant zijn niet onomstreden. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders is naar de rechter gestapt omdat varkenshouders vanwege de strengere regels meer kosten moeten maken. Ze zeggen dat hun concurrentiepositie wordt verzwakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jolanda (realist) op
ik dacht hier op een pagina te komen die gelezen word door intellectueel.
inkrimpen van Natuur??? Hoeveel ha is er afgelopen jaren uit het reguliere circuit gehaald en toegevoegd aan Natuur.
Bij elke hectare die hier terug word gegeven aan "de wilde Natuur" word er in het regenwoud een hectare gekapt want de grond in Nederland word ontnomen om voedsel te produceren.
Gras, mais, bieten (veel zuurstof) wortelen, bladgewassen enc is ook natuur maar op dit moment word wijsgemaakt aan de electoraten dat een perceel dat door een boer verwerkt word geen natuur meer is.
Willen echt al die burgers hier in een wildernis wonen? Als politici nu werkelijk eens eerlijk na gaan denken en een keer niet luisteren naar de natuurclubs is het dan nog steeds zo slecht in een dorp stinkt het daar dan echt zo veel. Ben je dan echt bang voor ziektes van die dieren. Nee is mij opgevallen, de meeste burgers weten helemaal niet waar die provincie of gemeente het over heeft die ervaren het zo niet. Het zijn die enkelingen die zo hard gillen die gehoord worden. Laatste vraag, Hoeveel koeien en varkens zijn er de laatste 10 jaar meer geworden in Brabant?
Door R. van Disseldorp-Sweep (comissielid en duo raadslid PvdA Reusel-de Mierden) op
Wat worden de boeren weer gepamperd. Dinsdag j.l. heeft de raad beslist om eerst een stappenplan te maken ( idee van ZLTO) alvorens een urgentiegebied aan te wijzen. Nu wordt de concurrentiepositie v.d. varkensboeren verzwakt. Met al dit gekrakeel wordt de gezondheid van omwonende steeds verder verzwakt.
Wat is belangrijker gezondheid of nog meer winsten opstrijken?????????????????????????
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Persoonlijk heb ik het "10 jaar-teruggegooid"-gevoel wanneer ik de steenkolencentrales zie, de matige vooruitgang in milieuvriendelijke oplossingen en dit soort discussies en dan schaam ik me toch een beetje als Nederlander, als wellicht naïef opportunist. Onze toekomst en die van onze kinderen is direct gekoppeld aan korte termijn-gewin van enkelen, van politiek netwerken en buitenlands-"we blijven vrienden"-beleid. We laten het tropisch regenwoud, wat aan de oorsprong maar ook aan de toekomst staat van ons lijfsbehoud, de zee leegroven, de natuur steeds meer inkrimpen, overijverige lustbeluste jagers everzwijnen afschieten en waarvoor!??! VOOR GEWIN! We vernielen en vernietigen, hebben nauwelijks oog voor wat rondom ons plaatsvindt. De volgende stap is de ruimte in, niet omdat we dat kunnen, maar omdat we straks wel moeten simpelweg omdat we overal waar we komen niet het besef van waarde voor leven hebben! Waarom niet overheidswege bouwen waarin groen gewoon als uitgangspunt geldt, waarom niet produceren waarin groen verplicht wordt, waarom niet de vleesproductie reduceren en meer "menselijk" maken; het is gezonder. Waarom de mensheid geen spiegel voorhouden. Er is genoeg geld in de wereld om iedereen voldoende voeding te geven, vrede en veiligheid te creëren, er is echter een markt voor menselijk/dierlijk leed gevoed door GEWIN. Wat zou het mooi zijn als een aantal mensen eens gewoon genoeg zou hebben... Als gezegd, wat naïef en opportuun...ik heb hele mooie dromen...
Door S.Taal op
'Ze zeggen dat hun concurrentiepositie wordt verzwakt'.
Vraag hierbij is hoever deze varkensfabrikanten willen gaan in hun onderlinge ratrace. Politici moeten deze fabrikanten tegen zichzelf beschermen in ieders belang.
Door Ronald op
Ik ben ook zeer benieuwd naar dit onderzoek.
Door Claud op
Is het onderzoek van Arcadis ergens beschikbaar gesteld?

Afbeelding