of 59221 LinkedIn

Overheid vergeet de fiets

Met betere regionale fietsroutes kunnen grote investeringen in (snel)wegen worden bespaard. Dat stelt Rients Dijkstra (Rijksadviseur Infrastructuur en Stad) in zijn pleidooi NL Fietsland.

Fietsland Nederland laat kansen liggen. De tweewieler is een onmisbare schakel in de Nederlandse mobiliteit en onontbeerlijk voor de leefbaarheid van steden en dorpen. Met betere regionale fietsroutes kunnen grote investeringen in (snel)wegen worden bespaard. Dat stelt Rients Dijkstra (Rijksadviseur Infrastructuur en Stad) in zijn pleidooi NL Fietsland, gisteren gepresenteerd op het jaarlijkse Fietscongres in Zwolle.

Gelijkwaardig instrument

Nederland staat internationaal bekend als fietsland, maar inmiddels glijden we af naar de middenmoot, stelt Dijkstra. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met de decentralisatie van beleid de handen afgetrokken van de fiets, terwijl juist op een hoger schaalniveau grote stappen kunnen worden gezet, stelt de Rijksadviseur. De gemeenten en provincies vragen hier volgens hem ook om. Hij vindt dat de rijksoverheid de fiets niet alleen moet benaderen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, maar als een gelijkwaardig instrument om te werken aan bereikbare, leefbare steden en dorpen.

 

Investeren in snelfietsroutes

Een groot deel van het fileverkeer op ringwegen is lokaal verkeer. Als deze automobilisten kiezen voor de fiets, is dat kosteneffectiever dan hoge investeringen in spitscapaciteit, aldus Dijkstra. Toch richt hij zich met zijn boodschap in eerste instantie op de rijksoverheid, die een aanjagende rol moet spelen. Het effect daarvan is groot, toont Dijkstra in zijn publicatie, met voorbeelden uit de regio Arnhem-Nijmegen, waar flink werd geïnvesteerd in snelfietsroutes. Voor iedere euro die het rijk uitgeeft aan de fiets, leggen de lagere overheden er vier bij.

 

Aandacht 'van bovenaf'

Dijkstra in zijn betoog: ‘Dit hefboomeffect laat zien dat het aan wil en draagvlak bij lokale en regionale overheden niet ontbreekt. Anderzijds maakt het ook duidelijk dat er soms een zetje nodig is. Maar er is ook sprake van een mentale hefboom. Dat wat ‘van bovenaf’ belangrijk gevonden wordt, vraagt ‘van onderaf’ om een antwoord. Aandacht en urgentie voor het vraagstuk, en communicatie van het belang van het gebruik van de fiets door het Rijk, leidt tot verhoogde inzet bij decentrale overheden en stimuleert samenwerking op regionaal niveau.’

 

Gezondheidsvoordeel versus veilgheidsrisico

Het rendement van investeringen in de fiets is bovendien hoog. De maatschappelijke baten overtreffen de kosten ruimschoots. Zo wegen de gezondheidsaspecten van fietsen – langer leven, minder ziekteverzuim - zwaarder dan de veiligheidsrisico’s, meent Dijkstra. Tot slot versterkt de fiets de ruimtelijk-economische structuur van steden en daarmee de concurrentiekracht van Nederland. Waarom wordt ondanks al deze voordelen de fiets dan niet serieus genomen als instrument voor een scala aan beleidsdoelen? Probleem is volgens de Rijksadviseur dat de huidige verkeersmodellen de effecten van fietsmaatregelen niet kunnen voorspellen. Daarmee ontbreekt inzicht in de efficiëntie van de hele keten.

 

Gemeenten: coördineer plannen

In een toelichting laat Dijkstra weten wat gemeenten volgens hem moeten doen. ‘Lokale overheden moeten een duidelijk signaal afgeven over welke bijdrage en rol ze van de overheid verwachten. Dat moet gecoördineerd gebeuren, omdat er anders een kakofonie van verzoeken binnenkomt waar geen beleid of reactie op te formuleren valt.’ Zo zouden de vier grote steden en Eindhoven gezamenlijk plannen moeten indienen voor de economische hotspots. De G32 of de VNG zouden dat voor kleinere gemeente kunnen doen. Ook de provincies en het Fietsberaad moeten worden betrokken. ‘Hoe meer afstemming, prioritering en fasering hoe beter. Stel vervolgens een realistisch pakket van voorstellen samen, kom met heldere suggesties en stel gesprekspartners met een mandaat aan.’

 

Lees hier het stuk van Rients Dijkstra.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezertje (fietsende burger) op
Het gebrek aan overheidsaandacht voor de fiets als volwaardig vervoermiddel is niet nieuw, dit was een van de redenen voor het oprichten van de ENFB in 1975. Toen al liet de overheid de zorg voor onze 'gewone' fiets liggen, nu nog steeds kiest de overheid telkens voor het pompen van geld in modieuze (of zo je wilt 'sexy') nieuwe snufjes of megalomane, geldverslindende projecten. Al moet gezegd dat in het beleid van gemeenten en provincies tegenwoordig veel meer aandacht is voor de fiets. En gelukkig hebben buitenlanden wel al veel geleerd van onze fietsende gewoonheid, bijv. het gemakkelijk meenemen van fietsen in treinen en bussen. M.n. het meenemen in de trein is de afgelopen jaren door bedrijven als de NS gesaboteerd met slechte voorzieningen en dure kaartjes - misschien daar 's langdurig en heel gewoon in investeren?
Door jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Die sukkels op het ministerie van I&M zijn ondanks een investering van 7 miljard euro !!!! in de HSL-Zuid niet eens staat om een monderne, snele intercitytrein naar Brussel te laten rijden !! De onregelmatig rijdende IC doet er anno 2014 langer over dan de Benelux-sneltrien in 1957 !! Is dit nu Europees beleid ? En de jaknikkers in de Kamer geloven nog steeds de meest onzinninge praatjes van staatssecretaris Mansveld. Ze verkocht ook de Fyra treinstellen op kosten van de belastingbetaler terug aan de Italianen.... Je moet ook nooit je portemonneee aan een socialist geven, zei mijn opa al.
Door Ark op
Het gaat niet alleen om snelle routes, maar ook om de kwaliteit van de routes. Auto's rijden vaak over glad asfalt, terwijl fietsen het vaak moeten doen met hobbelige tegelpaden...
Door Hans (oud-raadslid) op
Dit is inderdaad wat zuur, zeker vergeleken met die omvangrijke en naar mijn idee nutteloze operatie voor het verhogen van de maximum auto snelheid naar 130 km. Dat diende enkel het doel van spielerei. De fiets blijft toch altijd het stiefkind.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
Ja.... speed pedelecs.

Dat zijn geen fietsen, maar snorfietsen en per 1 januari 2017 zelfs bromfietsen.

Daarom zijn fietspaden dus ineens allemaal te smal geworden en praten we over fietssnelwegen (dubbelbaans). Teveel snelheidsverschil tussen fietsers...nou ja...bromfietsen en fietsers.

Door Jonas (Beleidsadviseur) op
Eens met stuk en voorgaande reacties. Jammer dat fietsplan juist verdwijnt. Zelf nog net mee kunnen doen en speed pedelec aangeschaft met het oog op toekomstig woon-werkafstand van 17km (nu 7) vooral buiten de bebouwde kom. Maar de fietspaden zijn van de minimumbreedte volgens CROW-richtlijnen. Gemeente heeft geen geld voor verbreding; financiering vanuit het Rijk zou welkom zijn. Dan kan inderdaad de slag auto>fietsforens op grotere schaal comfortabel en veilig gemaakt worden
Door roland (niet relevant , edoch :gem. ambtenaar) op
Dit is een nietzeggend artikel als de overheid het fietsplan voor werknemrs afschaft, weer een sigaar uit eigen doos VVD Vooral doorgaan rijksoverheid met bezuinigen voor de nog werkenden.....en zelf met een chauffeur naar je werk gaan in den haag.... BAH
Door Jantje op
Ja natuurlijk is fietsen veel beter. Ik begrijp ook niet waarom er zo weinig aandacht voor is. Behalve de al genoemde nadelen van een VVD-minister op de post verkeer. Het is zo fijn om 's morgens en 's avonds naar en van het werk op de fiets te stappen als je een kantoorbaan hebt. Ik fiets zelf een half naar het station om daar de trein te pakken. Alle spanning fiets je weg. Heerlijk.
En met de elektrische fietsen in opkomst wordt het steeds makkelijker om steeds verder te fietsen voor woon-werk. Dat zou je moeten willen als land. Laten we daar ens veel meer mee gaan doen. Verbetering van fietspaden. Asfalt niet meer door auto's laten gebruiken maar een deel afschermen voor fietsers.
Ik heb er nu al zin in.
Door Willem op
Met een minister van VVD-huize is het slecht kersen eten voor de fietsers. Asfalt wordt slechts (in grote mate) aangelegd voor de automobilist, alwaar liberaal Nederland het gaspedaal diep kan indrukken, want ja, al dat gezeur over CO2, opwarming en zeespiegelstijging is toch niets meer dan links gelul.
Door Jhr, Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Dat is geen wonder met een minister die fungeert als zetbaas van Bouwend Nederland. Kernpunt van haar beleid is om met een laag decolleté de recepties van de wegenbouwers af te lopen en er voor miljarden euro's maatschappelijk nutteloze projecten toe te zeggen op kosten van de belastingbetaler. Een groot deel van die bezuinigingen zijn klinkklare onzin, er is geld zat. Het probleem zit in de zinloze verspilling.

Afbeelding