of 59232 LinkedIn

Niet provincie maar rijk verantwoordelijk voor soortbescherming

Het actief beschermen van bepaalde planten- en dierensoorten is geen verantwoordelijkheid van provincies. Die taak ligt bij het rijk. Dat stellen de provincies in  hun reactie op de nieuwe Natuurwet.

Het actief beschermen van bepaalde planten- en dierensoorten is geen verantwoordelijkheid van provincies. Die taak ligt bij het rijk. Dat stellen de provincies in  hun reactie op de nieuwe Natuurwet.

Geen resultaatsverplichting

De wet moet op dat punt worden aangepast, betoogt het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij monde van de Gelderse gedeputeerde en IPO-portefeuillehouder Jan Jacob van Dijk. In het wetsvoorstel staat nu dat provincies een resultaatverplichting hebben met betrekking tot het actief beschermen van specifieke planten- en dierensoorten. Volgens Van Dijk gaat het echter om Europese verplichtingen. Provincies spannen zich daarvoor in, maar de resultaatsverplichting ligt bij het rijk, stelt de gedeputeerde.

 

Niet alleen de otter beschermen

Van Dijk verwijst naar een actuele casus over de otter. Het rijk werd onlangs gedwongen door de rechter om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat otters niet langer worden aangereden. Nu het rijk zegt dat provincies hiervoor verantwoordelijk zijn zou dit kunnen betekenen dat provincies een groot deel van hun budget aan één soort, namelijk de otter, moeten besteden in plaats van de biodiversiteit in een groter gebied, terwijl dat is waar voor de provincies de nadruk ligt: het op orde brengen van de kwaliteit van grotere gebieden, waarvan meer soorten kunnen profiteren.

 

Rol gemeenten onderbelicht

Afgezien van dit kritiekpunt, zijn de provincies enthousiast over de Natuurwet, waarmee ze hun  rol als gebiedsregisseur goed waar denken te kunnen maken. Ook de VNG ziet de Natuurwet als een positieve ontwikkeling, maar vindt wel dat de rol van gemeenten daarin nog onderbelicht is. De VNG vreest dat gemeenten meer vergunningsaanvragen te verwerken krijgen en voorziet ook een toename van de handhavingslast. Het ministerie van Economische Zaken moet de gevolgen voor gemeenten in kaart brengen, vindt de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Noort (adviseur kustwerken) op
Voor het vernietigen van de natuur op en rond strekdammen van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn beiden verantwoordelijk. EZ heeft dan wel de grenzen van Natura2000-gebieden in N-H onverklaarbaar bepaald de provincie had hier op toe moeten zien. Strekdammen op Vlieland en Texel vallen in Natura2000 die van N-H niet ????????

Welk belang heeft EZ met of bij dit onderscheid ?
Inmiddels is de natuurramp voor 50 % uitgevoerd, alles is verwoest. De Raad van State moet zich nog uitspreken op vragen vanuit Europa over instandhouding van biodiversiteit en natuurlijke habitat in Natura2000 gebieden. Zo'n 600 voetbalvelden groot gebied wordt van het Natura2000-gebied Noordzeekust vernietigd en toegeëigend als kuststrook waarvan de identiteit nog moet worden bepaald.
Door Lady op
Zoals in de laatste alinea al wordt gehint: soortbescherming en natuurbeheer in het algemeen ook naar de gemeente. Alleen Defensie moet dan nog gedecentraliseerd worden, is het niet?
/ cynisme uit

Afbeelding