of 59232 LinkedIn

Na 2020 alle grote vervuilde bodemlocaties veilig

Schoongemaakte locaties of vervuilde plaatsen die onder controle staan, kunnen weer worden gebruikt voor woningbouw, als bedrijventerrein of als park. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tot 2021 536 miljoen euro gereserveerd voor kosten die gemeenten en provincies voor bodemsaneringen maken.
1 reactie

Alle plaatsen waar de grond ernstig is vervuild, mogen over vijf jaar geen gevaar meer opleveren voor mensen en het milieu. De locaties moeten zijn gesaneerd, de risico's van de verontreiniging moeten onder controle zijn of er moeten veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Drinkwaterwinning
Dat hebben staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu), de provincies, gemeenten en de waterschappen dinsdag afgesproken. Nederland telt nog 1500 plaatsen waar de vervuiling het grondwater en daarmee de winning van drinkwater bedreigt. Provincies en gemeenten moeten die met voorrang aanpakken. Na 2020 moeten de locaties veilig zijn.

Functieverandering
Daarnaast zijn er ongeveer 200.000 locaties waar de bodem mogelijk minder ernstig is verontreinigd. Die plaatsen hoeven niet met spoed te worden gesaneerd, omdat bij het gebruik ervan geen risico's zijn. Als de functie verandert of als er gebouwd gaat worden, kan het noodzakelijk zijn de grond te saneren.

536 miljoen
Schoongemaakte locaties of vervuilde plaatsen die onder controle staan, kunnen weer worden gebruikt voor woningbouw, als bedrijventerrein of als park. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tot 2021 536 miljoen euro gereserveerd voor kosten die gemeenten en provincies voor bodemsaneringen maken. Als er onvoldoende geld is om een spoedlocatie op tijd te hebben aangepakt, moeten over vijf jaar in elk geval de risico's duidelijk zijn en moet er zicht zijn op uitvoering van het schoonmaakwerk. Provincies en gemeenten zien hierop toe, zo is afgesproken. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Noort (kustbewoner ) op
Volgens mij zijn er in gemeente Schagen nog wel discutabele grondkavels. De belangrijkste is het radioactief afvalkerkhof op de onderzoeksreactor in Petten. Het afval wil men proberen op te graven, te sorteren en opnieuw in te pakken waarna het naar Borselen vervoerd gaat worden. Alleen de benodigde apparatuur met robotbesturing moet nog ontwikkeld worden.
In de Hargerpolder is een tankval als vuilnisbelt gevuld. Er ligt daar een enorme partij historisch afval uit de jaren 60 en 70 in de tankval, die de Duitsers daar in WO II hadden gegraven. Na de oorlog is die L-vormige tankval door de voormalige gemeente Schoorl benut om afval te dumpen. Overdag zat er een mannetje in een houten keet als bewaker/beheerder. Maar na vijven en in de weekenden werd er door Jan en Alleman rotzooi gedumpt. Ook door garagebedrijven uit Schagen en door Philips Duphar. Rond 1973/1974 was de tankval vol en is de stort gesloten. De kwaliteit van het water in de omringende sloten was slecht. In die sloten zag je altijd die "mooie" regenboogkleuren die je ziet bij weglekkende olie. Bij wat lagere waterstanden zag je het vuil in de slootkanten zitten.

Een jaar of zes geleden heeft NM in de HP-Polder weilanden afgegraven om ze wat natter te maken. Die afgegraven grond hebben ze, bewust of onbewust uitgereden op die voormalige vuilstort. Het gevolg daarvan is dat er meer druk op kwam te staan. En meer druk had als gevolg meer uitspoeling van smeerlapperij in de sloten.

Dat je dan zo'n vervuild perceel met landbouwplastic en een beschoeiing inpakt om zo veel mogelijk te voorkomen dat die troep die sloten in blijft sijpelen, vind ik verdedigbaar. Maar draai er dan niet omheen en roep niet dat uitbaggeren zo duur is.

Natuurmonumenten beheert deze NATUURLIJKE KLIMAATBUFFER in een Natura 2000 GEBIED.