of 59232 LinkedIn

Kamer steunt motie tegen schaliegas

Behalve de PvdA en GroenLinks schaarden eerder de SP, de PVV en de ChristenUnie zich er al achter. D66 besloot dinsdagochtend de motie ook te steunen, waarmee er een ruime Kamermeerderheid is.
7 reacties

Het kabinet mag in deze regeerperiode niet beginnen met het winnen van schaliegas. Een motie daarover van PvdA-leider Diederik Samsom en GroenLinks-leider Bram van Ojik zal dinsdagmiddag bij de stemmingen in de Tweede Kamer een meerderheid krijgen.

Ruime kamermeerderheid
Behalve de PvdA en GroenLinks schaarden eerder de SP, de PVV en de ChristenUnie zich er al achter. D66 besloot dinsdagochtend de motie ook te steunen, waarmee er een ruime Kamermeerderheid is. Volgens D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven moet er duidelijkheid komen over de veiligheid bij de winning van schaliegas, bijvoorbeeld over de bescherming van drinkwater.

Proefboringen
Premier Mark Rutte had de motie in een Kamerdebat vorige week woensdag ontraden, maar vrijdag zei minister Henk Kamp van Economische Zaken dat hij er wel mee uit de voeten kan. Rutte zei vrijdag dat het winnen van schaliegas deze kabinetsperiode niet mogelijk is, maar hij hield de mogelijkheid van proefboringen naar het gas dat 'vastzit' in diepe kleisteenlagen nadrukkelijk open.

Moratorium

In de motie wordt het kabinet gevraagd het 'moratorium' (tijdelijk verbod) op schaliewaswinning te verlengen. Wat de PvdA en GroenLinks betreft geldt dat ook voor proefboringen. Maar over dit begrip is veel verwarring. Formeel heeft het kabinet zo'n moratorium nooit afgekondigd, maar volgens Samsom is het er feitelijk wel. Rutte zei in het Kamerdebat vorige week dat hij niet goed begrijpt wat Samsom en Van Ojik met het woord bedoelen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joop Vogel (Gepensioneerd) op
In de ruimte zwerft een gigantische berg afval, van de aardbewoners afkomstig. In de lucht is veel luchtvervuiling aanwezig, in de oceanen liggen ook bergen afval, in de aarde zit een enorme hoeveelheid giftige stoffen, in de aarde, de zee en de lucht is veel nucleair materiaal, o.a. van Fukushima, aanwezig, in rivieren en meren ….. , alles van de aardbewoners afkomstig.

Maar ..., creatieve geesten hebben, mede door de door de banken veroorzaakte crisis en de steeds groter wordende roep om duurzaamheid, oplossingen gevonden voor veel zaken. Bovendien, in de komende tien jaar zal de technische ontwikkeling naar verwachting even groot zijn als die van de afgelopen zestig jaar samen.

Er is nu bijv. alternatieve energie aanwezig: eb en vloed, zout en zoet water, windenergie op land en op zee, zonne-energie op daken en in velden, biogas, waterstof, elektrisch voortgedreven auto's en fietsen .... en wat nog meer ontdekt is en nog ontdekt zal worden in de nabije toekomst. Er is een herstelproces gaande.

Welnu, in Nederland is de aardgasbron niet onuitputtelijk en tegelijk een hulpmiddel om het begrotingstekort te managen. Waarom zullen we dan, met de kennis van bovenstaand, de aarde opnieuw belasten met roofbouw, vervuiling en wat over enige jaren nog meer als bezwaren zullen worden ondervonden als gevolg van schaliegaswinning?

Het is bekend dat grote bedrijven lobbyen bij overheden. Het is bekend dat vaak enkele mensen beslissen over grote zaken. Zaken waar veel mensen het niet mee eens zijn maar niet aan bod komen, behalve bij de verkiezingen. Laten we daarom in Nederland en masse de politiek laten weten dat het nu echt anders moet:

- Dat we niet meer willen denken in oude, niet duurzame oplossingen maar het nieuwe met moed en creativiteit en vindingrijkheid tegemoet moeten zien.
- Dat de aarde ons draagt ons voedt en ons beschermt, Moeder Aarde dus.
- Dat wijzelf nu die Moeder Aarde moeten beschermen tegen die oude mentaliteit. De toekomst is voor onze kinderen en kleinkinderen. Die mogen niet belast worden met de gevolgen van eerdere niet aflatende uitbuiting, vervuiling,verkrachting als het ware.
- Dat er de laatste jaren veel aandacht besteed is aan het opnieuw onder de aandacht brengen van Respect. Respect voor het kind thuis en op school, op de sportvelden, in het verkeer, respect voor de vrouw en nog veel meer. Dit begint vorm te krijgen.
- Dat het nu nodig is om Respect te betuigen naar Moeder Aarde. Zij die ons draagt en die ons voedt.

Ik roep U op om deze oproep via Avaaz en andere media te steunen en deze voor de toekomst belangrijke beslissing niet over te laten aan die kleine groep mensen die nog vanuit een oud en vervuilend economisch principe denken (Met zo weinig mogelijke middelen een zo groot mogelijk resultaat verkrijgen).

Maak de groep groter en groter door deze oproep via Avaaz aan U bekende mensen te sturen die deze zaak een goed hart toe dragen. Zo kunnen wij ook andere groeperingen ondersteunen die deze zaak ook aankaarten.

Laat het niet meer afhangen van de politiek. Wellicht omwille van slechte peilingen heeft een partij zich tegen het winnen van schaliegas gekeerd. Morgen zijn er verkiezingen en wordt er misschien weer anders gehandeld. Vraag Minister Kamp nu te stoppen.
Steun s.v.p. op:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Minister_Ka …

Joop Vogel
Groesbeek

December 2014
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaliegas en www.avaaz.org en veel andere berichtgevingen over schaliegas

Door m de vet op
Dat volksvertegenwoordigers niet langer kritiekloos 'geloven' in het economisch schaliegas-sprookje dat ons wordt voorgeschoteld door de olie- & gasindustrie is een mooi begin. Nu nog het spindoctors-jargon ontmantelen: proefboringen bestaan niet, het zijn opsporingsvergunningen! Als een bedrijf eenmaal een opsporingsvergunning heeft dan bestaat er bijna geen mogelijkheid om de verdere winning nog tegen te houden. De enige manier om winning dan nog tegen te kunnen houden is een wijziging van de Mijnbouwwet.

Voor wie wil weten hoe 'veilig' schaliegaswinning is... in de documentaire 'Unearthed' vertelt een ingenieur dat er geen garanties te geven zijn over 'veiligheid', dat iedere boorput anders is. En wat als het mis gaat? Dan worden de gedupeerden ‘monddood’ gemaakt, want de industrie wil het economisch ‘sprookje’ in stand houden ten koste van de omwonenden die te maken krijgen met onleefbare omstandigheden. ?
Hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid?
Dat zou de vraag moeten zijn. En als onze volksvertegenwoordigers (bereid zijn om te) luisteren naar het volk dan kennen zij het antwoord: ernstige en onomkeerbare schade voorkomen door het voorzorgsprincipe te hanteren.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Dit is toch een motie voor de tribune?
Alleen mondeling bevestigde Diederik Samsom dat hij "vindt" dat proefboringen niet tot onderzoek horen. Maar de minister mag nog steeds gewoon proefboringen toe staan. Toch?
Door Koos (Bodemspecialist) op
Eigenlijk is deze motie net zoiets als 130 op de snelweg invoeren; je wint er weer wat stemmen mee, maar het land schiet er niets mee op.
Iemand bekend met de hoofdreden van de huidige lage olieprijs? Amerikaanse winning van schaliegas en schalie olie.
De economie in de VS draait goed en de milieu-nadelen zijn inmiddels volledig ondervangen.
Waarom zouden wij tegen moeten zijn en allerlei kostbare onderzoeken moeten doen, terwijl de kennis en techniek daar al volledig ontwikkeld zijn?
Vreemd staaltje symboolpolitiek en meeliften op onredelijke angsten.
Door Piet van Noort (Kustcriticus) op
Willen onze topambtenaren schaliegas inzetten om de bodemdaling van Groningen te beperken zodat hun gascontracten met Rusland zonder sancties door kunnen gaan?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Wat is er nou op tegen om eerst eens gedegen (technisch en milieu) vooronderzoek te doen/af te wachten en daarna een afgewogen beslissing te nemen? Ook proefboringen behoren bij een dergelijk vooronderzoek. De motie van Samsom en Ojik is m.i. geheel overbodig en lijkt ingegeven door politiek motieven. Of beschikken zij over een glazen bol en zoveel voorinformatie dat zij hun standpunt nu reeds hebben bepaald?
Door Ron de Jong (Burger) op
Dit heeft wel iets weg van de asbest-politiek. De gevaren waren al lang bewezen en bekend, maar door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de grote economische voordelen, stopten regering en bouwindustrie de vingers in de oren met ontelbaar veel doden tot gevolg. De geschiedenis herhaalt zich nu, terwijl de burger al op de hoogte is, nog voor de minister president ondergronds probeert de weg vrij te maken!