of 59232 LinkedIn

Hedwigepolder mag onder water gezet

De Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag onder water worden gezet. Dat blijkt uit de uitspraak van woensdag van de Raad van State in Den Haag.
8 reacties

De Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag onder water worden gezet. Dat blijkt uit de uitspraak van woensdag van de Raad van State in Den Haag. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Natuurgebied
Het Rijk en de provincie Zeeland willen de polder weer onder water zetten, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Nederland heeft met België afgesproken dat de polder onder water wordt gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse havens. In december 2012 nam het kabinet het besluit de polder onder water te zetten, na jarenlang gesteggel.

Getijdenstroom
Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de ontpoldering bij aan het herstel van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Als de polder onder water staat, kunnen in de Westerschelde getijdenstromen ontstaan. Bij vloed stroomt het gebied onder water, bij eb vloeit het water weer terug. Hierdoor kunnen slikken en schorren ontstaan, waarop zeldzame planten en dieren leven die in de oorspronkelijke zoet-zoutnatuur horen, stelt het ministerie.

Landbouwgrond verloren
Veel tegenstanders willen dat de polder droog blijft. Ze vinden dat er in de loop der jaren al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. Ze betwijfelen ook of de getijdennatuur zich zal ontwikkelen. Ze denken dat het gebied na ontpoldering weer zal dichtslibben en het beoogde natuurherstel daarom niet wordt bereikt.

Dijksma: goed dat er nu duidelijkheid is
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is blij dat er door de uitspraak van de Raad van State nu duidelijkheid is over de Hedwigepolder. ‘Met deze uitspraak ligt er een definitief besluit om de Hedwigepolder te gaan ontpolderen. Daarmee wordt het regeerakkoord uitgevoerd’, aldus Dijksma woensdag.

Aan de slag
Dijksma wil in nauw overleg met de provincie Zeeland en Vlaanderen aan de slag om de plannen uit te voeren. ‘De planvorming heeft lang geduurd, er zijn vele alternatieve plannen de revue gepasseerd en er is veel maatschappelijke beroering geweest. Met deze uitspraak is er duidelijkheid en kan daar een punt achter worden gezet.’ In 2019 moet de Zeeuwse polder natuurgebied zijn.

Eigenaar Hedwige blijft vechten voor behoud
De eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt, legt zich niet neer bij de uitspraak van de Raad van State dat het gebied in Zeeland onder water mag worden gezet. Dat zei zijn woordvoerder woensdag. ‘De Cloedt gaat zich er niet bij neerleggen. Voorlopig komt er geen water in de polder. Het is een onzinproject’, stelt Hans Mieras, juridisch adviseur van de eigenaar. ‘We gaan ons verzetten tegen de onteigeningsprocedure. We gaan proberen om die met alle middelen tegen te houden. Die procedure gaat nog zeker twee jaar duren.’

‘Moddebak met slib’
De Cloedt overweegt naar het Europees Hof van de rechten van de Mens te gaan ‘om te kijken of de procedures wel goed gevolgd zijn. Daarvoor hebben we nog een half jaar de tijd’, aldus de juridisch adviseur. Volgens hem heeft de raad onvoldoende gekeken naar de tegenargumenten. Het Rijk hoopt dat er getijdestromen ontstaan met eb en vloed, maar volgens Mieras werkt dat niet en slibt het snel dicht. ‘Het wordt een modderbak met slib.’

'Geen draagvlak voor ontpoldering Hedwige'
In Zeeland is geen draagvlak voor ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat zei Magda de Feijter van de stichting Red onze Polders in een reactie op de uitspraak. ‘Het besluit is zeer teleurstellend voor ons. We gaan kijken welke verdere acties we kunnen ondernemen om de ontpoldering tegen te houden. Er is in Zeeland totaal geen draagvlak voor. De overheid moet de grond nog kopen en er volgt nog een onteigeningsprocedure’, aldus De Feijter. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door EMLS (Coördinator ) op
Uit de uitspraak van de Nederlandse Raad van State van woensdag 12 november 2014201402491/1/R6 valt niet te distilleren dat de verwerende partijen zich hebben beroepen op art art. 1 protocol 1 EVRM. Bijen beroep op het Straatsburgse Hof ingevolge het EVRM zal eerst in een list of documents duidelijk moeten worden gemaakt dat in de nationale procedures de verdragsschendingen aan de Nederlandse bestuursrechter uitputtend is voorgelegd, Slaagt men niet in dit voortraject dan rest een niet-ontvankelijkheids-uitspraak. Onze EMLS-onteigeningsspecialist (nationaal recht als wel Europees recht) kan desgewenst de verwerende partij bij alle Nederlandse instanties t/m/ de Nederlandse Hoge Raad bijstand verlenen.

Antwerpen / Utrecht 14 november 2014
Door Broes op
Door het onder water lopen van de Hedwigepolder bij springvloed wordt dan eindelijk het overstromingsrisico van de haven van Antwerpen verminderd. Elk land heeft recht op een eigen Deltaplan.
http://www.sigmaplan.be/.../projec.../hedwige-pr …
Door jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Lof der Zotheid ! Zulke onzin kunnen alleen bureaucraten verzinnen in wereldvreemde vergaderruimtes. 40aar lang heeft Vlaanderen totaal gedaan aan natuurcompensaties bij de uitbreiding van de Antwerpse havens en nu gaan we even kunstmatig iets regelen met een polder aan de Westerschelde. De verbreding van de vaargeul zal veel bestaande natuur sowieso doen verdwijnen. Verspilling van belastinggeld en puur schijnbeleid. En vervolgens gaan de Nederlandse bureaucraten dan weer de Vlamingen zitten zieken bij de aanleg van een spoorlijn die overigens de natuur niet of nauwelijks aantast in het Meinweggebied. Zielig gedrag voor nietsnutten en het levert advocaten veel geld op.
Door opmerker op
de volgende vraag rijst bij mij: zijn rapporten beschikbaar die melden dat uit natuurwetenschappelijk onderzoek blijkt dat de met het verdrag bedoelde gewenste gevolgen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden?
Door henk bongers (burger) op
In de titel is het juist verwoord: MAG. Dat wil nog niet zeggen dat je het dan ook MOET doen. Niemand heeft nog duidelijk gemaakt waarom je het ZAL DOEN.

Stop met dat gekrakeel en laat land land blijven.
Door Ra op
Actiegroep Red onze polder, waarschijnlijk om grootgrondbezetters nog rijker te maken.
Hoe dan ook, liever cultuurlandschap dan bedachte natuur.
Door Pacta sunt servanda (vogelwachter) op
295 hectare; waar praten we over. We hebben een verdrag met de Belgen gesloten, en daar hebben we ons aan te houden. Pacta sunt servanda.
Door van Iwaarden (Zeeuw) op
Een ding is zeker: In 2019 staat de Hedwigepolder NIET onder water.