of 59232 LinkedIn

Grondprijzen bedrijventerreinen grensregio’s fors hoger

De grondprijzen van bedrijventerreinen in grensregio’s zijn aanzienlijk hoger dan buiten de landsgrens, vooral in Duitsland. Toch zijn die verschillen geen groot probleem voor het vestigingsklimaat in de grensregio’s. De prijzen verlagen is dan ook nauwelijks effectief. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB).

De grondprijzen van bedrijventerreinen in grensregio’s zijn aanzienlijk hoger dan buiten de landsgrens, vooral in Duitsland. Toch zijn die verschillen geen groot probleem voor het vestigingsklimaat in de grensregio’s. De prijzen verlagen is dan ook nauwelijks effectief. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB).

Verschil van 1 miljoen

Het CPB deed de verkennende studie Grondprijzen en grensregio's op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, omdat daar zorgen waren geuit over hoge grondprijzen van bedrijventerreinen in Nederlandse grensregio’s. Dat zou bedrijven ervan kunnen weerhouden zich in Nederland te vestigen. De prijzen zijn in elke Nederlandse grensregio hoger dan aan de Duitse kant van de grens; het gaat om een verschil van een factor 2 tot 10, constateert het CPB. Bij aankoop van een hectare kan dit een verschil van 1 miljoen euro betekenen. Voor de vergelijking met België zijn veel minder data beschikbaar, maar is het beeld dat de prijzen in de buurt van Limburg meestal ook hoger zijn in Nederland, behalve in Zeeuws-Vlaanderen.

 

Bouwrijp maken en vergunning duurder

De hoge grondprijzen hebben niet met vraag te maken, maar vooral met aanbod, aldus het CPB. “In Nederland is grondverwerving over het algemeen aanzienlijk duurder, lijken de kosten van het bouwrijp maken hoger, zouden ook kosten voor vergunningen en natuurcompensatie hoger kunnen zijn en zijn de subsidies misschien lager. Verschil in kosten zou ook kunnen komen door meer of betere voorzieningen en infrastructuur aan de Nederlandse kant.”

 

Imago en infrastructuur belangrijker

Het onderzoek toont echter aan dat grondprijzen slechts een kleine rol spelen in de vestigingskeuze. Andere vestigingsfactoren zijn van groter belang, zoals fiscaal klimaat, imago van het land en de regio, infrastructuur en beschikbaarheid van kavels van voldoende omvang en mogelijkheden van uitbreiding. Ook de afstand tot economische netwerken en klanten en de beschikbaarheid en flexibiliteit van werknemers spelen een rol, meldt het CPB op basis van geraadpleegd onderzoek.

 

1300 banen erbij in Limburg

Een lage grondprijs is dan ook hooguit een bijkomend voordeel; een hoge grondprijs is vooral in Limburgse grensregio’s geen belemmering. In 2013 werden in Limburg 1300 arbeidsplaatsen gecreëerd door elf nieuwe bedrijven, acht nieuwe vestigingen en drie uitbreidingen. Venlo staat bovenaan de ranglijst van aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor logistieke bedrijven in Europa, volgens onderzoek van een grote vastgoedbeheerder (Prologis 2013). En de gemeente Echt-Susteren wist onlangs een groot distributiecentrum van winkelketen Action binnen te halen, dat levert aan winkels in België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

 

Ontsluiting naar snelwegen

Het distributiecentrum van 80 duizend vierkante meter is inmiddels al uitgebreid, zegt René Goertz, plaatsvervangend bedrijvencontactfunctionaris van Echt-Susteren. De functionaris zorgt ervoor dat bedrijven die vragen hebben over vestiging in de gemeente, goed worden begeleid. En voor de komst van Action heeft de gemeente het bedrijventerrein een betere ontsluiting naar de snelwegen A2 en A73 gegeven. Die infrastructuur is volgens Goertz de grote kracht vn zijn gemeente. De Action fungeert inmiddels als trekker voor de komst van transportbedrijven. ‘Het is vooral de Ontwikkelingsmaatschappij Limburg die actief beleid voert om bedrijven binnen te halen in deze regio.’

 

Prijs verlagen niet zinvol

De CPB-onderzoekers stellen vast dat het verlagen van de grondprijzen nauwelijks zinvol is en wel nadelen kent, omdat gemeente de lagere inkomsten elders in de begroting moeten opvangen. Vervolgonderzoek moet in kaart brengen wat dan wel effectieve manieren zijn om het vestigingsklimaat van de grensregio’s te verbeteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.