of 59232 LinkedIn

Goede infrastructuur trekt banen weg uit perifeer gebied

Banen verdwijnen erdoor uit achtergebleven gebieden, hoogopgeleiden keren er als forenzende bewoners voor terug.

Investeringen in asfalt en openbaar vervoer hebben een ander effect dan beleidsmakers vaak veronderstellen: ze maken regionale verschillen niet kleiner, maar juist groter. Banen verdwijnen erdoor uit achtergebleven gebieden, hoogopgeleiden keren er als forenzende bewoners voor terug. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB).

Achterland ziet banen verdwijnen 

Als achtergebleven gebieden maar goed bereikbaar zijn, worden ze aantrekkelijker om te wonen, werken en winkelen. Vanuit die gedachte pleiten veel beleidsmakers voor investeringen in infrastructuur. Zo eenvoudig ligt het echter niet, volgens het CPB. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat een achterland door een betere transportverbinding met het centrum banen naar dat centrum ziet verdwijnen. Het achterland hoeft er echter niet op achteruit te gaan. Het kan als woonlocatie aantrekkelijker worden, waardoor beide gebieden profiteren, aldus het planbureau.

 

Hoogopgeleiden profiteren

In het onderzoek Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart keken de onderzoekers naar agglomeratievoordelen: de baten die ontstaan als mensen en bedrijven samenklonteren in centrumgebieden, bijvoorbeeld door kennisoverdracht, een groter klantenpotentieel, een groter draagvlak voor voorzieningen, of betere matching op de arbeidsmarkt. Het blijkt dat vooral mensen met een hogere opleiding voordeel hebben van nieuwe wegen en spoorverbindingen die een langere afstand overbruggen. Ze gaan graag met de trein, zijn bereid ver te forenzen voor een aantrekkelijke baan, willen woonlocaties met goede voorzieningen en kunnen een dure plek om te wonen makkelijker betalen. Laagopgeleiden wonen dicht bij hun werk en hebben meer baat bij korte transportverbindingen. Om deze redenen concentreren hoogopgeleiden zich in een beperkt aantal hoogstedelijke gebieden, waar laag- en middelbaar opgeleiden minder sterk zijn vertegenwoordigd. Een investering in transportinfrastructuur verandert de relatieve aantrekkelijkheid van verschillende locaties en daardoor de bevolkingssamenstelling terplekke, aldus het CPB.

 

Invloed op bevolkingssamenstelling 

Transportinvesteringen kunnen dus – bedoeld of onbedoeld – de economie, de bevolking en de bevolkingssamenstelling van regio’s beïnvloeden. Daar moeten beleidsmakers rekening mee houden, stellen de onderzoekers. Want toenemende concentratie van economische activiteit op één plek gaat ten koste van de afnemende concentratie elders. Zo komen de welvaartsbaten voor de regio’s met verbeterde transportinfrastructuur deels voor rekening van de rest van het land, stelt het CPB.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op

Een Niet erg terzake doend Gebied....... Foei saskia. Waar komt dit waardeoordeel vandaan?
Door Hannes Haganum (creatief denker ) op
Als je veel onnuttige beleidsfuncties afschaft en het creatieve en innovatieve denken bevordert, kun je miljarden euro/'s besparen. Met relatief kleine investeringen kun je de perifere gebieden een enorme impuls qua werkgelegenheid geven. In veel gevallen gaat het om grensgebieden en door een effectief ondernemersbeleid en fiscale gelijkschakeling, is de werkloosheid makkelijk te bestrijden. Laten ondernemers en politici dat in Euregio-verband oplossen en niet via die logge Europese Unie. Die bureaucratie moet opgeheven worden en vervangen worden door een innovatieve en krachtige Europese handelsorganisatie. Je kunt nooit 27 verschillende landen en culturen vanuit Brussel de wet voorschrijven. Allemaal onzin. Op beperkte schaal hoeven alleen OV- en wegverbindingen wat verbeterd te worden, zoals een betere aansluiting in Zeeuws-Vlaanderen op het Vlaamse wegen- en OV netwerk of een paar verbeteringen in Zuid-Limburg opknappen en laten uitsluiten op de Duitse infrastructuur. Dat hoeven geen zesbaanssnelwegen te zijn of HSL-spoorlijnen.
Alle wegenplannen voor de Rotterdamse haven zijn onzin en getuigen van een volkomen achterhaalde filosofie van investeren in bulktransport.
Door Henk Jense (Geograaf en Idee-Architect) op
Het is maar hoe je de cijfers leest.
Perifere gebieden hebben enorme kansen op het moment dat ze door goede spoorverbindingen ontsloten worden. Hoog opgeleiden kunnen dan nog makkelijker forenzen. Betekend dus wel dat bij meer forenzen er ook meer ruimte ontstaat in het investeren/handhaven van basisvoorzieningen. Voor de centrumsteden wat verder buiten de Randstad betekend dat kansen voor goede onderwijs instellingen etc.
Niet investeren in asfalt maar in snel en hoogwaardig OV is dus heel interessant voor de bereikbaarheid van de Randstad en de ontwikkeling van de periferie !
Kortom het achterland ziet een bepaald soort banen verdwijnen als alleen maar wordt geïnvesteerd in asfalt en niet in OV en ook bv. glasvezel.
Kortom het is maar hoe je het leest en cijfers wil interpreteren !
Door J. Schrik op
Mijn bewering komt wel uit, dat de hooggeleerden uit m.n Groningen naar het Westen gaan voor werk, en daar door de dun bevolkte gebieden als toegift, als opslag voor het Westen mag worden aangemerkt

Afbeelding