of 59232 LinkedIn

'Expertise waterschappen beter commercieel benutten'

De Nederlandse waterschappen moeten meer naar buiten treden met hun betekenis voor de Nederlandse economie.

De Nederlandse waterschappen moeten meer naar buiten treden met hun betekenis voor de Nederlandse economie. Ook kunnen zij hun expertise gebruiken om innovatie en economische groei te stimuleren. Kortom, waterschappen moeten ondernemender zijn, betoogde voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW maandag tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag van de Unie van Waterschappen.

Maakindustrie afhankelijk van waterbeheer

Volgens De Boer spelen de waterschappen een belangrijke rol in het mogelijk maken van economische bedrijvigheid in grote delen van Nederland die anders door water zouden worden bedreigd. ‘Dankzij het werk van de waterschappen heeft Nederland zich ontwikkeld tot wereldwijd tweede agrarische exporteur’, aldus De Boer. Volgens hem is bijna de hele maakindustrie afhankelijk van goed waterbeheer. Waterschappen zouden zich veel beter moeten profileren als overheid die niet alleen zorgt voor veiligheid en schoon water, maar die ook de economie stimuleert, stelt hij.

 

Innovatief aanbesteden

Dat laatste kunnen de waterschappen wat De Boer betreft bovendien nog beter doen. Hij roept de waterschappen op om innovatieve projecten te bedenken en daarbij samen te werken met het bedrijfsleven. De waterinnovaties uit Nederland zijn een belangrijk exportproduct, waarmee Nederland zich goed op kaart kan zetten, stelt De Boer. Hij daagt de waterschappen uit om ook bij aanbestedingen innovatie te stimuleren. En hij vraagt hen om zijn plan te ondersteunen om de Worldexpo 2025 naar Rotterdam te halen. Dat is de gelegenheid bij uitstek waarop Nederland kan laten zien wat het op watergebied aan expertise in huis heeft.

 

Efficiency in Limburg: Centrale Regelkamer

De Limburgse waterschappen zijn op dat gebied al goed op weg, samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Juist vorige week presenteerde het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de dochteronderneming van de twee waterschappen, de Centrale Regelkamer van waaruit nagenoeg alle zuiveringsinstallaties, gemalen en bergbezinkbassins in de provincie worden bediend. Deze ‘controlekamer’ is de vervolgstap in het automatiseringsproces WAUTER, dat de Limburgse waterschappen in 2012 als eerste in Nederland in gang zetten. Bij de Centrale Regelkamer worden ook rioolgemalen van diverse gemeenten bediend. De bedoeling is dat op termijn alle Limburgse gemeenten zich aansluiten bij de regelkamer, zodat jaarlijks tonnen kunnen worden bespaard op het aansturen van de installaties. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Perry Peeters (kandidaat algemeen bestuurslid Aa en Maas namens de Algemene Waterschapspartij) op
Ik sluit me aan bij de reactie van Jan Stellingwerff. Laten we als waterschappen eens ophouden met onszelf zo enorm belangrijk te vinden. We zijn veel te veel naar binnen gericht en dat merk je in verkiezingstijd. We zijn als waterschappen heel veel bezig met de andere overheidslagen en veel te weinig met onze inwoners.
De oproep van De Boer is mijn inziens eenvoudig: Waterschappen geef meer geld uit, want jullie hebben toch genoeg. Snap ik, vanuit zijn toko is dat een logische benadering. Onze inwoners hebben er echter geen donder aan. We zijn als waterschappen al meer dan genoeg risicovolle prestigeprojecten aangegaan. Ik zeg: kom we maken een stap vooruit! Naar een sober, praktisch en eenvoudig waterschap dat denkt vanuit de inwoners en niet te veel bezig is met de rest van de BV Nederland.
En dan moet je als waterschappen ook maar eens stoppen met het discussiëren over de toekomst van de waterschapsverkiezingen. Dat bepalen ze in Den Haag en heb je dus geen donder over te zeggen.
Door Jan Stellingwerff (eigenaaar stellingwerff advies en management) op
Ik twijfel eraan of de waterschappen er goed aan zouden doen hun expertise economisch uit te buiten. Mijns inziens is het vele malen belangrijker dat de naar binnen gekeerde waterschappen zich eerst beter en democratischer profileren naar hun klanten. En dat zijn we allemaal. Dat aan een goede presentatie en PR veel te verbeteren valt, blijkt alleen al uit het motto voor de verkiezingen van Waterschap Rivierenland. Dat luidt: "zwemmen of stemmen". Hoezo dat dan? Gaat het waterschap haar taken verzaken als ik niet ga stemmen, zodat we dan moeten gaan zwemmen? Nee toch? Ook als ik niet zou gaan stemmen, komt er heus wel een bestuur. Waarom wordt ik niet actiever benaderd door de partijen waardoor ik makkelijker tot een keuze kan komen. Nu moet ik het doen met kieskompas. Daarmee lukt het overigens ook wel hoor.
Samenvattend: eerst de zaken naar de directe klanten beter op orde en dan eens over andere opties gaan denken.
Door Annemieke Hendriks (sectorleider water) op
Als adviseur van de watersector kan ik mij helemaal vinden in Hans de Boer van VNO-NCW die waterschappen oproept om meer over hun toegevoegde waarde voor onze economie naar buiten te treden. Vorig jaar in de 'strategische dialoog' van de OECD over de toekomst van het Waterschapsbestel heb ik zelf ook dit punt ingebracht. Als er meer mensen als Hans de Boer aanwezig waren geweest had dit geluid waarschijnlijk meer aandacht gekregen. De economische betekenis van de watersector is niet alleen in harde euro's uit te drukken. Het kan ook bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van waterschappen in de samenleving en daarmee aan de legitimiteit van deze bestuurslaag. Met de verkiezingen in aantocht hoor ik veel vragen om mij heen, waarom het nodig is dat wij kunnen en gaan stemmen op de waterschappen op 18 maart! In mijn poging om vrienden, familie en collega's hiervoor naar de stembus te krijgen zal ik ook de economische waarde van water benoemen.
Door jan peters op
Die uitdaging zijn woningbouwcorporaties en schoolbesturen ook ooit aangegaan. Belangrijkste les? Schoenmakers doen er verstandig aan bij hun leest te blijven.