of 59232 LinkedIn

Dronten tegen uitbreiding Lelystad Airport

Nut en noodzaak voor uitbreiding van Lelystad Airport ontbreekt. Alternatieve routevarianten zijn onvoldoende in overweging genomen. Geluidseffecten die naast overlast ook tot een waardedaling van woningen in Dronten en Biddinghuizen kunnen leiden, zijn niet adequaat bestudeerd.

Nut en noodzaak voor uitbreiding van Lelystad Airport ontbreekt. Alternatieve routevarianten zijn onvoldoende in overweging genomen. Geluidseffecten die naast overlast ook tot een waardedaling van woningen in Dronten en Biddinghuizen kunnen leiden, zijn niet adequaat bestudeerd.

Ontwerpluchthavenbesluit

Dat stelt de gemeente Dronten in haar bezwaar tegen het ontwerpluchthavenbesluit Lelystad Airport. Dat besluit maakt uitbreiding van het regionale vliegveld mogelijk. Dronten dringt er bij staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) op aan het luchthavenbesluit niet vast te stellen.


Strijdig

Volgens het college van Dronten zijn het onderzoek naar andere milieueffecten dan geluid eveneens niet toereikend. De gemeente doelt daarbij op de vermindering van de kwaliteit van landbouwproducten, toename van stikstofuitstoot en de strijdigheid met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk windmolenbeleid. De gemeente stelt dat beleidsmatige en juridische redenen ontbreken om het luchthavenbesluit vast te stellen. Als de staatssecretaris toch haar plannen wil doorzetten, dan vindt Dronten dat er maximaal 25.000 vliegtuigbewegingen mogen plaatsvinden, in plaats van de nu voorgestelde 45.000.


Twin-airport

Het is de bedoeling dat Lelystad Airport zich ontwikkelt tot ‘twin-airport’ van Schiphol, omdat de nationale luchthaven de maximum capaciteit van 510.000 vliegtuigbewegingen heeft terwijl er de komende jaren behoefte is aan 580.000 vliegtuigbewegingen. Lelystad zou er daarvan 45.000 moeten opvangen en Eindhoven 25.000. Dronten stelt echter dat nog onduidelijk is wanneer Schiphol echt uit zijn jasje is gegroeid, en daarmee wanneer Lelystad de helpende hand moet bieden, en voor hoeveel vluchten. Het is in de ogen van de gemeente dan ook voorbarig om op korte termijn tot uitbreiding van de Lelystadse capaciteit over te gaan.

 

Een nieuw luchthavenbesluit moet voor 1 november zijn vastgesteld. Tot 1 augustus kunnen zienswijzen worden ingediend.

 

 


Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.