of 59232 LinkedIn

Delfzijl bezorgd over veiligheid Chemiepark

Hoeveel zorgen moet Delfzijl zich maken over het effect van aardbevingen op het chemiepark, wil de burgemeester weten. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) heeft in een eigen rapport in 2013 al aangegeven dat op termijn zwaardere aardbevingen dan voorheen mogelijk zijn en dat daarbij gebouwen zwaar beschadigd kunnen raken of zelf zouden kunnen instorten.

Burgemeester Emme Groot van Delfzijl vindt dat zijn gemeente te lang moet wachten op informatie over de veiligheid van het Chemiepark in Delfzijl en de havens. Hij roept minister Henk Kamp (Economische Zaken) in een brief op meer vaart te maken met onderzoek naar de vraag of preventief versterkende maatregelen nodig zijn.

Gebouwen kunnen instorten

Hoeveel zorgen moet Delfzijl zich maken over het effect van aardbevingen op het chemiepark, wil de burgemeester weten. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) heeft in een eigen rapport in 2013 al aangegeven dat op termijn zwaardere aardbevingen dan voorheen mogelijk zijn en dat daarbij gebouwen zwaar beschadigd kunnen raken of zelf zouden kunnen instorten. ‘Het spreekt voor zich dat deze verwachtingen ook relevant zijn voor het Chemiepark in Delfzijl en de havens, aldus de burgemeester. ‘De bedrijven werken met chemicaliën en het is gevaarlijk als deze ongecontroleerd gebruikt worden.’

 

Toezeggingen nakomen

Burgemeester Groot beklaagt zich ook over het feit dat er door de minister nog steeds niet afdoende is gereageerd op eerdere brieven van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Hij vindt dit onacceptabel. Er zijn onderzoeken aangekondigd naar de aardbevingsbestendigheid van grote industriële installaties, maar hier is een jaar tijd nog onvoldoende voortgang in geboekt, constateert Delfzijl. ‘De minister heeft toezeggingen gedaan en ik wil dat de minister deze nakomt. Inwoners, ondernemers, iedereen in Delfzijl heeft daar recht op.’ Ook Commissaris van de Koning Max van den Berg en directeur Brouns van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta ondertekenden de brief.

 

Bewijslast schade bij de NAM

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met Kamp over de Mijnbouwwet. Er staan ten minste twee amendementen op de agenda. PvdA en Partij voor de Dieren willen dat de bewijslast voor schade niet langer bij bewoners ligt, maar bij de NAM. De exploitant moet aantonen dat de schade niet door de gaswinning komt, stelt de PvdA. Zo is dat in omringende landen ook geregeld. De NAM is tegen, maar vooor dit voorstel lijkt een nipte Kamermeerderheid te zijn.

 

Lokaal advies over vergunning

Ook GroenLinks dient een amendement in, dat regelt dat colleges van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van waterschappen en Gedeputeerde Staten advies kunnen uitbrengen over vergunningen en winningsplannen onder de Mijnbouwwet. Dat was een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport over aardbevingsproblematiek in Groningen. De rijksoverheid en de exploitant zullen hierdoor sterker de noodzaak voelen om de belangen mee te wegen van de burgers die de effecten van de olie- en gaswinning ervaren, meent GroenLinks. PvdA steunt dit plan.

 

Meer vragen

In het debat zullen niet alle vragen over de gaswinning worden beantwoord. Meerdere Kamerleden stelden de afgelopen weken schriftelijke vragen, ook over de veiligheid rond Chemiepark Delfzijl. Kamp kondigde gisteren aan dat hij eind april alle vragen tegelijkertijd beantwoordt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.