of 59180 LinkedIn

Commissie MER: Beantwoord 'waar-vraag' over schaliegas

Het milieueffectonderzoek naar schaliegas moet ook antwoord geven op de vraag in welke gemeenten schaliegas kan worden gewonnen. Zowel de 'of-vraag' als de 'waar-vraag' moet worden beantwoord, stelt de Commissie m.e.r. in een advies aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Het milieueffectonderzoek naar schaliegas moet ook antwoord geven op de vraag in welke gemeenten schaliegas kan worden gewonnen. Zowel de 'of-vraag' als de 'waar-vraag' moet worden beantwoord, stelt de Commissie m.e.r. in een advies aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Structuurvisie Schaliegas

Kamp werkt op dit moment aan een Structuurvisie Schaliegas. Daarin wil hij bepalen of hij schaliegaswinning gaat toestaan. Belangrijk onderdeel van de visie is een milieueffectrapport, dat door de Commissie m.e.r. moet worden getoetst. Kamp heeft de Commissie op voorhand gevraagd om advies over wat er in het milieueffectrapport moet worden beschreven.

 

Effecten en scenario's

De Commissie adviseert om daarin zowel de milieueffecten als de economische effecten te omschrijven en af te wegen. “Vergelijk in het rapport de effecten van een toekomst met schaliegas met een toekomst zonder schaliegas. Kijk hierbij naar twee scenario’s: een scenario gericht op (import van) fossiele brandstoffen en één gericht op energiebesparing en duurzame energie”, aldus de Commissie.

 

Ook informatie over 'waar-vraag'

Hoewel het beantwoorden van de ‘waar-vraag’ afhangt van het antwoord op de ‘of-vraag’ vindt de Commissie het logisch dat de informatie hiervoor gelijktijdig in het rapport bijeengebracht wordt, omdat informatie over effecten op mens, natuur en milieu voor het beantwoorden van beide vragen nodig is.

 

Voorwaarden en maatregelen 

Bij het beantwoorden van de ‘waar-vraag’ moet goed worden onderbouwd in welke gebieden en op welke dieptes schaliegasboringen wel of niet toegestaan kan worden, onder welke voorwaarden en welke maatregelen nodig zijn in de wingebieden. De criteria voor deze keuze moeten goed uitgewerkt worden.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Koos op
En dan nu even zonder de paniektoon.
Schaliegas is veilig te winnen en de toekomst zal dat uitwijzen. Het is niet de vraag of, maar wanneer wij in ons land ook schaliegas gaan winnen. Dat hangt voornamelijk af van de economische winbaarheid. Niet de technische, en ook het milieu zal niet meer geschaad worden dan bij grondwaterwinning; wist u overigens dat voor het zekerstellen van de toestroom van grondwater ook gebruik wordt gemaakt van fracking? Zou dat dan echt zo schadelijk zijn?
Het zou best fijn zijn als wij voor ons gas niet afhankelijk hoeven te zijn van o.m. Rusland.....
Nee, zet de paniekknop maar uit en ga over naar de echte wereld waar ratio nog telt.
Door R. Hoijtink op
De vraag 'waar?' beantwoorden is de eerste stap in de richting van exploitatie. Bedenk bovendien dat de aardkorst dynamisch is. Er bestaat dus geen ondoordringbare laag.
Door wwoud op
Min. van EZ Gabriel, SPD, bereidt in het minder dicht bevolkte Duitsland een wet voor op schaliegasboringen.