of 59232 LinkedIn

‘Bottom-upacceptatie windmolens is sleutel tot succes’

Zij kunnen een tegenwicht bieden aan het verzet tegen windparken. De overheid moet dan wel stoppen met het van bovenaf bepalen waar windmolens komen te staan. Dat staat in de Monitor Duurzaam Nederland 2014.

Overheden moeten veel meer gebruik maken van de motivatie van energiebewuste bewoners om draagvlak te creëren voor lokale windmolenplannen. Zij kunnen een tegenwicht bieden aan het verzet tegen windparken. De overheid moet dan wel stoppen met het van bovenaf bepalen waar windmolens komen te staan.

Derde monitor over duurzaamheid

Dat staat in de Monitor Duurzaam Nederland 2014, die vandaag aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu is aangeboden. Deze derde editie van de Monitor is op verzoek van het kabinet geschreven en bestaat uit twee delen: een indicatorenrapport, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); en een verkenning over energie-innovatie, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 

Kabinet heeft weinig aandacht voor innovatie

Het hoge niveau van welvaart en levenskwaliteit in Nederland heeft een prijs. Nederland stoot per inwoner relatief veel broeikasgassen uit en doet te weinig om dat substantieel te veranderen, stellen de planbureaus. Het kabinet wil dat de energievoorziening in 2050 CO2-arm is, maar heeft weinig aandacht voor de innovatie die nodig is voor een energietransitie. “Het huidige beleid richt zich vooral op het bereiken van 20 procent CO2-reductie en het bereiken van het aandeel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 tegen zo laag mogelijke kosten. (…) Hierdoor neemt de kans op een succesvolle energietransitie af”, staat in het rapport.

 

Overheid onderschat belang draagvlak

Ook het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor deze overgang krijgt nog weinig aandacht, volgens de opstellers van de Monitor. Terwijl energie-innovatie staat of valt met de acceptatie van nieuwe technologieën in het dagelijks leven. Uit het rapport: “Het is een misvatting om te denken dat als de techniek er is, die alleen nog maar even geïmplementeerd hoeft te worden. Het betrekken van de samenleving bij besluitvorming over concrete toepassingen is essentieel voor de acceptatie door de bevolking. In geval van windenergie op het land onderschat de overheid al sinds de jaren ’80 dit belang van draagvlak. Onlangs zijn er bijvoorbeeld elf plekken aangewezen om windmolenparkenneer te zetten (…)”.

 

135 clubs tegen windmolens opgericht

In de afgelopen twee jaar zijn minstens 135 stichtingen en actiecomités opgericht, die zich verzetten tegen de aanleg van specifieke windmolenparken, staat in de Monitor. En dat, terwijl Nederlanders in algemene zin wel voorstander zijn van windenergie. De weerstand is vaak gericht tegen de top-downaanwijzing van windmolengebieden door de rijks-, provinciale of lokale overheid. De argumenten wisselen van “lelijk in het landschap” tot hinder, veiligheidsrisico’s en verwachte waardedaling van de woning.

 

Omwonenden inzetten voor lokale acceptatie

Juist deze wisselende visies bij omwonenden bieden de opening om de lokale acceptatie in positieve zin om te buigen, denken de opstellers van de Monitor. “Zoals de sceptische omwonenden zich verenigen tot een hindermacht, zo kunnen ook de energiebewuste omwonenden het plan ondersteunen door zich te verenigen en bottom-up de acceptatie van de verandering in de lokale gemeenschap te bewerkstelligen. (…) Het ruimte geven aan initiatief vanuit, en het (vroegtijdig) betrekken van deze ‘community capacity’ bij planvorming in plaats van centralistische en hiërarchische planning zou wel eens de sleutel tot succes kunnen zijn.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Noort (Kustcriticus) op
Een overheid die geen beleid heeft gooit enkel de stok in het hoenderhok met alle problemen van dien. Energieopwekking en kustveiligheid zouden door de overheid beter ingevuld moeten worden zodat windmolens 20 km uit de kust op een nieuwe beschermende zeedijk geplaatst worden. Windenergie zou op deze manier veel goedkoper zijn in plaatsing en onderhoud en het opwekken van schone energie helpt mee om de veiligheid betaalbaarder te maken.
http://www. buff.ly/11SxndJ /deltares mist het onderdeel van zeespiegelstijging en energieopwekking en opslag. www.haaksezeedijk.nl weet dit bijna allemaal te verwoorden.
Door D.Kuipers (burger) op
De overheid moet m.i. stoppen met het aanmoedigen van deze achterhaalde vorm van "energie aanmaken". De bijdrage aan de landelijke behoefte is slecht 8-10%, maar de onzekerheidsfactor, door wind en lokaties, is dermate groot, dat mede daarom de huidige energiecentrales node gemist kunnen worden. Bovendien "verdienen" de makers, projectontwikkelaars en de financiers er extra veel aan! En dat mogen U en ik betalen.........
Door Jan de Haan (lid actiecomite) op
U bedoelt te zeggen met uw artikel, dat u de burgers tegen elkaar moet uitspelen ? Kennelijk begrijpt u het nog steeds niet, vaak zijn de mensen die tegen de plaatsing van de windmolens protesteren niet tegen duurzame energie, maar het gaat om het feit dat de overheid/PvdA geen enkel respect toont voor de gevoelens van de omwonenden en alles gewoon, kostte wat het kost, wil doordrukken. Dat is het waar jullie aandacht aan moet geven !
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Beetje naieve opvattring van CPB enm PBL, ze zeggen: burgers moeten de windmolesn accepteren, dan is er draagvlak.

Het zijn echter juist de tweedracht zaaieden regels en regelingen van ambtenaren van EZ, VROM en Financieen, die verhinderen dat burgers vorodeel krijgen van windmolens, en de extra gezaaide tweedracht, stopt elke vorm van draagvlak.
Als je alleen naar hety gedrag van de Rijksambtenaren kijkt, dan zijn zij juist de regisseurs van de weerstand.

Wat nodig is voor draagvlak:
- Burgers moeten het recht op vruchtgebruik krijgen van hun eigen stukje windpark.
- Vervolgens moeten de ontwikkelaars, windparken vooraf aan burgers verkopen, elk huishouden krijgt dan de kans een stukje voor eigen gebruik te kopen. Meer niet.
Ze betalen bij oplevering, net zoals bijeen nieuwbouwhuis, evt in termijnen.
- door die kopers, al in de planfase te laten intekenen voor een eigen stukje windpark, wordt het draagvlak zichtbaar.
- De gemeente zal hierbij voor zijn eigen bugers moeten opkomen, en van weindpark ontwikkerlaars moeten eisen dat ze een deel van een plan aan burgers verkopen. Net zoals de gemeente bij een nieuwbouw wijk bepaald welk deel huur of koop wordt.
Deze aanpak is goed te combineren met de huidige aanpak, waarbij er niets verkocht wordt, en stroomgebruikers stroom kopen van andermans windpark. Dit lijkt op huren.

Echter als huishoudens een stukje windpark kopen, gebruiken ze het goedkoopste geld dat er is, hun spaargeld.
Door dit goedkope geld, en doordat de stroom niet op de energiemarkt verkocht wordt, krijgen de huishoudens hun stroom tegen kostprijs, 3 cent per kWh.
Op de markt is de prijs 7 cent, voor consumenten

Dit prijsvoordeel is natuurlijk essentieel voor draagvlak.
Dat wordt alleen mogelijk al;s de Rijksoverheid eigenaren het vruchtgebruik gunt van hun eigen stukje windpark.
Net zoals kopers van een bouwkavel ook het vruchtgebruik hebben van die grond

Bovendien moeten deze kopers geen BTW moeten betalen over hun stukje windpark

Evt gemiste inkomsten kan de overheid weghalen bij de 10 miljard indirecte subsidie die bedrijven krijgen voor hun fossiele energie verbruik.

Zo gaat het echt werken.
Door peter jansen op
Inderdaad gaat de monitor duurzaam nederland over heel veel meer dan alleen windmolens en is de hier gehanteerde tekst van BB aardig uit zijn verband gehaald en onjuist. Is de NUON soms hoofdsponsor?
Door henk op
De windmolen lobby is sterk en heeft al jaren grote invloed bij de redactie van binnenlandsbestuur. Ook dit artikel staat weer bol insinuaties en onjuistheden.
De weerstand is niet gericht tegen het top down aanwijzen, maar tegen:
- subsidieverspilling
- geen bijdrage aan co2 reductie (zie berekeningen cpb)
- horizonvervuiling en geluidsoverlast
- ziekmakend voor veel omringende bewoners
- geen enkele windmolen is rendabel zonder subsidie
- er wordt zelfs subsidie gegeven op sloop
Voor al dit geld kun je elk gezin een zonnepannel gratis geven.....