of 59232 LinkedIn

Bijna miljard geïnvesteerd in Gelderland

De provinciale subsidie van 220 duizend euro bracht door cofinanciering in totaal ‘een kleine miljard euro’ aan investeringen in de provincie teweeg, die in alle Gelderse gemeenten een of meer projecten opleverden.

Samenwerken loont, leerde de provincie Gelderland met het investeringsprogramma Stad en Regio de afgelopen vier jaar. De provinciale subsidie van 220 miljoen euro bracht door cofinanciering in totaal ‘een kleine miljard euro’ aan investeringen in de provincie teweeg, die in alle Gelderse gemeenten een of meer projecten opleverden. Op het congres Samen werken aan Gelderland stonden woensdag de succesverhalen in de schijnwerpers. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk licht het programma toe.

Gelderland noemt dit programma uniek. Maar cofinanciering is niets nieuws onder de zon. Wat maakt dit bijzonder?


‘Dat gaat in de eerste plaats over de voorwaarde die wij stellen, dat een project niet iets eenmaligs mag zijn. Het moet een structurele verbetering opleveren voor bijvoorbeeld de toeristische infrastructuur of de agrosector. Ten tweede stellen we een duidelijke deadline: als een project eind 2015 niet is gerealiseerd, betaalt de provincie niet mee. Dat leidt in de praktijk dat een sterke motivatie, waardoor nagenoeg alle projecten te eindstreep halen. Dat komt ook door het derde punt: flexibiliteit. We rekenen niet af op individuele projecten, maar op doelstellingen. Als een indiener gaande het project een beter plan heeft om de doelstelling te realiseren, dan mag hij dat naar voren schuiven. We leggen de verantwoordelijkheid daarvoor bij de regio’s zelf. Tot slot vind ik het wel uniek dat wij met 220 miljoen euro een investering van 850 tot 900 miljoen euro weten te realiseren. Dat is niet iets wat iedere provincie kan zeggen.’

 

Dat is inderdaad knap, want welke gemeente heeft nog geld in deze tijd? Grote Gelderse steden zoals Apeldoorn en Nijmegen zitten krap bij kas. Waar komt dat geld vandaan?


‘Deels komt het ook van particuliere organisaties, ondernemers en corporaties. Bovendien is er bij gemeenten altijd wel wat geld om iets te doen. Het kan gaan om een plan dat al op tafel lag, maar waar geen geld voor was en dat nu door partijen gezamenlijk toch van de grond is getrokken. Zoals de wijk Kanaalzone in Apeldoorn, waar woningbouwplannen door de crisis dreigden te sneuvelen. Met een beetje steun van ons kan de corporatie daar toch sociale huurwoningen en koopwoningen realiseren. De gemeente draag er ook aan bij, omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid, een prioriteit. In Doetinchem is op die manier de wijkaanpak bij het station gerealiseerd.’

 

Zijn de projecten gelijk verdeeld over de provincie? Of vielen gemeenten buiten de boot?


‘We hebben in alle Gelderse gemeenten iets gedaan. Logisch, want ze willen graag. En als ze weten dat er bij ons geld beschikbaar is, komen ze wel met plannen. Het budget is verdeeld over zes regio’s, die allemaal per inwoners een vergelijkbaar bedrag hebben gekregen. Hoewel de bijdrage aan grote steden iets groter was dan aan middelgrote en kleine gemeenten.’

 

Op het congres zijn de succesverhalen gepresenteerd. Met een politiek doel? Na de verkiezingen opnieuw een investeringsprogramma?


‘De enorme belangstelling voor het congres, ook dat van vorig jaar, toont wel aan dat deze werkwijze interessant is. Bijna 700 mensen willen laten zien wat ze hebben gedaan of leren van andere projecten. Wij willen hier graag in een volgende collegeperiode een vervolg aan geven, ja. Volgens mij moet je met succesvolle trajecten altijd doorgaan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.