of 59232 LinkedIn

Bewoners actiever in mooie dorpen

Dat blijkt uit de publicatie Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners, afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dorpen met een bovengemiddeld mooie ligging zijn bewoners iets vaker actief dan in andere dorpen. Ze zetten zich meer in voor leefbaarheid en hulp aan buren. Deze bewoners hebben een relatief sterke lokale binding.

Leefbaarheid en omgevingskwaliteit

Dat blijkt uit de publicatie Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners, afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Rond de stad onderscheiden bewoners van mooiere dorpen zich door meer inzet voor de leefbaarheid (36 versus 32%) en de omgevingskwaliteit (18 versus 11%). Op het meer afgelegen platteland onderscheiden bewoners van mooie dorpen zich door meer inzet voor de leefbaarheid (38% versus 35%) en een grotere hulpbereidheid jegens buren en buurtgenoten (19 versus 16%).

 

Zwakke sociale binding in kleinste dorpen

De studie maakt gebruik van het databestand Sociaal Vitaal Platteland. Hieraan namen ruim 7000 bewoners deel van buitengebieden en kleine dorpen (<3000 inwoners). Een opvallende uitkomst is dat bewoners van de kleinste dorpen weliswaar een sterke culturele en landschappelijke binding ervaren, maar een zwakke functionele en sociale binding hebben met hun dorp.

 

Lees hier de uitkomsten van het SCP-rapport.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.