of 59232 LinkedIn

Aanpak wateroverlast Nijmegen internationaal voorbeeld

Het Europese Milieuagentschap EMA roept de lidstaten op zich voor te bereiden op de klimaatverandering. De aanpak van de Waal bij Nijmegen wordt ten voorbeeld gesteld.

De Klimaatverandering wordt ook in Europa meer en meer merkbaar. Aanpassingen in beleid en inrichting van het landschap zijn urgent nodig om de schade te beperken. Het verleggen van de rivierdijken bij Nijmegen is een schoolvoorbeeld van succesvol adaptiebeleid.

Dat stelt het Europese Milieuagentschap (EMA) in een deze week gepubliceerde studie naar –de gevolgen van - klimaatverandering in Europa. Aan de hand van 13 indicatoren is berekend dat de temperatuur de laatste 10 jaar rond de 0,8 graden Celsius is gestegen. Daarmee is dit het warmste decennia ooit gemeten. Het agentschap stelt de verwachte stijging van de zeespiegel naar boven bij en voorspelt toenemende stormen en ander natuurgeweld.

 

Voorbereiden of puin ruimen

Als Europa zich niet voorbereidt dan zullen de gevolgen ernstig zijn, aldus het  EMA. De organisatie stelt het Nederlandse programma ‘Ruimte voor de Rivieren’ ter voorbeeld aan landen die nog aarzelen. Vooral het graven van een nevengeul bij Nijmegen wordt geroemd. ‘Het overstromingsgevaar verminderd sterk, terwijl de hele stad profiteert van een nieuw ontstaan eiland met mogelijkheden voor natuur, cultuur, wonen en recreatie.’

 

De milieuorganisatie onderscheidt een aantal succesfactoren in het programma:

  • Het politieke gevoel van urgentie, gestoeld op de bijna watersnoodrampen in 1993 en 1995. Hierdoor kreeg het programma prioriteit en werden geld en middelen vrijgemaakt.
  • De totaal aanpak waarbij de nationale overheid de leiding nam. Hierdoor werd voorkomen dat de oplossing binnen de ene regio tot problemen leidde bij de volgende regio.
  • Het betrekken van alle betrokken ‘stakeholders’. Zowel burgers als maatschappelijke organisaties werden op de hoogte gehouden en mochten meedenken.
  • De investeringen -315 miljoen- kunnen strikt economisch gesproken niet uit. Gezien de maatschappelijke baten en het voorkomen van overlast en latere dure maatregelen wegende baten ruim tegen de kosten op.

Tussen de regels door raadt het EMA andere landen aan eens goed naar de aanpak bij Nijmegen te kijken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Weijdeveld (gepensioneerd) op
Alle gedachten en plannen op een rij. Maar wanneer bij hoosbuien (die een regelmaat gaan worden), het water op de 1e verdieping via een afvoerput omhoog bruist. Via de galerij pop een hoog de voordeur binnen stroomt, daarna de huiskamer enz. dient er snel tye worden nagedacht ov er een rioolsysteem die de afvoer van water IN DE STAD aankan.. Al dat geleuter over de oorzaak....Pak aan wat gedaan moet worden.
Snelle of trage verhoging van temp. Preventief denken. Niet achteraf oplossen wanneer de schade al stevig en lang in diverse landen aanwezig is. Nu ook simpel in Nijmegen. Een "rijke"stad die overloopt in de wijken door slecht rioolbuizen beleid.
Door Koos (Meteoroloog) op
Nog één ding vergeten te melden; de afgelopen 13 jaar zou de temperatuur 0,8 graad zijn gestegen. Tenminste, dat tonen 'berekeningen' aan.
Daarbij is geen rekening gehouden dat de meetpunten in de tussentijd niet meer in landelijk, maar in bebouwd gebied staan.....het zgn 'Urban heat-island effect' is dus niet gecorrigeerd.
Dit jaar was El Nino al voorbij voor het begonnen was, is er record na record gesneuveld waar het om Antarctis zeeijs gaat en is de Noord-Amerikaanse zomer nog nooit zo koud geweest. Met het Siberisch en Alaskisch permafrost gaat het overigens ook uitstekend....
Ik word een beetje moe van de halsstarrigheid waarmee de alarmisten vasthouden aan de laatste strohalm die op opwarming zou kunnen wijzen.
Wees toch reëel en accepteer dat wij er allemaal naast zaten met ons Co2- verhaal en accepteer de 'inconvenient truth' dat de wetenschap feilbaar is en dat nieuwe kennis tot nieuwe inzichten kunnen leiden.
Door Koos (Meteoroloog) op
Goede aanpak, zeker.
Maar kan die onzin over opwarming aub uit het artikel gehaald worden?
Mondiaal is de laatste 17 jaar geen opwarming meer geconstateerd. In Zwitserland groeien de eerste gletchers aantoonbaar weer en in Oostenrijk is aangetoond dat het de afgelopen 20 jaar is afgekoeld.
Het klimaat verandert; klopt, dat doet het constant. Op dit moment staan we aan het begin van een Global-cooling. Dat is inmiddels wel aangetoond en ook de oorzaak; afgenomen zonneactiviteit. Dat is een cyclisch proces waar al diverse malen bewijs genoeg voor is gevonden.
De kleine ijstijd komt er aan!!
Stop met die opwarmings-onzin!!
Door Arie op
Als Inwoner van Rivierenland valt het mij op dat de uiterwaarden de afgelopen 10 jaar helemaal begroeid raken. Sinds de boeren er af gejaagd zijn in het een grote bende en bossage. Die bossage zorgt ervoor dat het waterpeil in tijden van hoog water met 31, 653 cm hoger staat dan voorheen.
Door Güero Canelo op
Kletsartikel, in tien jaar meet je geen klimaatverandering en de laatste alinea (de successen) is potsierlijk. Dit moet beter.
Door Ivo op
Die temperatuurtoename is niet conform de rapporten van het IPCC waarin de hiatus vermeld wordt: het (tijdelijk?) niet meer stijgen van de temperatuur in de afgelopen 17 jaar.
Ook in de Bilt is van een toename weinig te zien. http://klimaatgek.nl/wordpress/de-bilt/

Daarmee is overigens niet gezegd dat het klimaat niet verandert of de neerslag voor problemen zorgt. Ook vanwege de steeds verdergaande verharding waardoor de grond minder water vasthoudt.

De voorbeelden bij Nijmegen zijn een goed voorbeeld en verdienen nationaal en internationaal navolging.
Door Jan van der Maas (burger) op
Het is de redacteur blijkbaar ontgaan dat de totale nationale aanpak Ruimte voor de Rivier ten voorbeeld wordt gesteld en niet het kleine (kun je nagaan hoe groot het geheel is) onderdeel bij Nijmegen.
Dit gigantische nationale werk kent tal van waterstaatkundige hoogstandjes. Ga eens in de Biesbosch kijken! Of bij kade projecten zoals rondom Venlo enzovoort enzovoort. Voorbeeld van een overheid die nog wist wat optreden was. Hulde voor het totaal.
Alleen jammer dat de politiek de overheid alleen laat acteren als we daadwerkelijk met de voeten in het water staan. Wath's Next alleer de overheid durft op te treden: energie-crisis? Kennis-drainage? Goederenstroom-congestie? Onleefbare buurten? Wegkwijnende ouderen? "Regeren is Vooruitzien" is allang vervangen door "Wachten op de volgende ramp"