of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • De rekenkamers van Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Oss doen gezamenlijk onderzoek naar de invoering van de Omgevingswet in de vijf gemeenten. Daarbij nemen ze vooral de rol van de raad onder de loep.

  Rekenkamers onderzoeken Omgevingswet

  De rekenkamers van Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Oss doen gezamenlijk onderzoek naar de invoering van de Omgevingswet in de vijf gemeenten. Daarbij nemen ze vooral de rol van de raad onder de loep.

 • Veruit de meeste gemeenten staan er economisch een stuk beter voor dan een jaar geleden. Ook in het milieu en het sociaal-culturele domein tekent zich vooruitgang af. Kleine gemeenten scoren het best. Voormalige industriegebieden blijven nog altijd achter.

  Gemeenten een stuk duurzamer

  Veruit de meeste gemeenten staan er economisch een stuk beter voor dan een jaar geleden. Ook in het milieu en het sociaal-culturele domein tekent zich vooruitgang af. Kleine gemeenten scoren het best. Voormalige industriegebieden blijven nog altijd achter.  

 • De Omgevingswet werd deze zomer voor de tweede keer opgeschort. Een nieuwe invoeringsdatum dient zich nog niet aan. Hoe kunnen gemeenten de extra tijd die ze in de schoot geworpen hebben gekregen het beste benutten?

  Uitstel Omgevingswet biedt gemeenten kansen

  De Omgevingswet werd deze zomer voor de tweede keer opgeschort. Een nieuwe invoeringsdatum dient zich nog niet aan. Hoe kunnen gemeenten de extra tijd die ze  in de schoot geworpen hebben gekregen het beste benutten?

 • Het Drentse dorp Witteveen is dit weekend met haar toekomstvisie winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Een tweede plaats was er voor het Gelderse Beltrum. Het Groningse Garnwerd werd derde. In totaal hadden zich 28 dorpen kandidaat gesteld.

  Witteveen verbetert leefbaarheid het best

  Het Drentse dorp Witteveen is dit weekend met haar toekomstvisie winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Een tweede plaats was er voor het Gelderse Beltrum. Het Groningse Garnwerd werd derde. In totaal hadden zich 28 dorpen kandidaat gesteld. 

 • De opgave voor een gemeente om ‘klimaatbestendig’ te worden is zo fors en wijdvertakt, dat die het beste kan worden opgepakt door de nieuwe functie te creëren van ‘lokale deltacommissaris’ of ‘klimaatregisseur’. Dat stelt (nationaal) deltacommissaris Wim Kuijken als aanvulling op het eerder deze week door hem gepresenteerde Deltaprogramma 2018.

  'Elke gemeente een eigen deltacommissaris’

  De opgave voor een gemeente om ‘klimaatbestendig’ te worden is zo fors en wijdvertakt, dat die het beste kan worden opgepakt door de nieuwe functie te creëren van ‘lokale deltacommissaris’ of ‘klimaatregisseur’. Dat stelt (nationaal) deltacommissaris Wim Kuijken als aanvulling op het eerder deze week door hem gepresenteerde Deltaprogramma 2018.

 • Deze week promoveerde Dóci aan de Vrije Universiteit op dit onderwerp door de succesvolle Duitse energiepraktijk naast de haperende Nederlandse te leggen. Het grote verschil tussen beide landen zit volgens Dóci in de wijze waarop de risico's van coöperatiedeelnemers worden afgedekt.

  Hoe energie-coöperaties wel renderen

  Zonder sterke toename van energiecoöperaties komt de transitie van fossiele naar duurzame energie niet van de grond, stelt onderzoekster Gabriella Dóci. Maar welke door burgers opgezette coöperaties zijn succesvol en welke niet? En hoe kunnen ze door overheden en andere partijen beter worden gefaciliteerd?

 • Brabant besloot op 7 juli dat verouderde veestallen versneld in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Volgens Brabantse varkenshouders worden zij zo op kosten gejaagd en ontstaat er een concurrentienadeel ten opzichte van boeren in andere provincies of andere landen.

  Varkenshouders dagen provincie Brabant voor rechter

  3 reacties

  De Producenten Organisatie Varkenshouders (POV) sleept de provincie Noord-Brabant definitief voor de rechter. De boeren zijn het niet eens met strengere eisen die de provincie oplegt aan veehouders.

 • Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg nemen maatregelen om te zorgen dat stadsvogels en vleermuizen de komende jaren meer nest- en verblijfplaatsen krijgen in gebouwen

  Brabantse steden bieden ruimte aan stadsvogels

  Reageer

  Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg nemen maatregelen om te zorgen dat stadsvogels en vleermuizen de komende jaren meer nest- en verblijfplaatsen krijgen in gebouwen. Het gaat dan onder meer om het inmetselen van zogenoemde 'neststenen' in nieuwe gebouwen. De vijf steden hebben hiertoe een samenwerking gesloten met verschillende partijen, waaronder de Vogelbescherming.

 • Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet worden verbrand.

  Inzamelen plastic helpt milieu amper vooruit

  Het huidige systeem van het inzamelen van plastic levert nauwelijks winst op voor het milieu, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het door gemeenten ingezamelde plastic is van zo matige kwaliteit, dat een groot deel alsnog moet worden verbrand.

 • Het rijk zal niet treuzelen om in te grijpen als nieuwbouwplannen van gemeenten te traag van de grond komen. Dat stelde topambtenaar Chris Kuijpers, geciteerd in Cobouw, eerder deze week op een woningmarktdebat georganiseerd door de NVB Bouw. Volgens hem neemt het rijk in het nieuwe regeerakkoord de regie weer meer in handen.

  ‘Rijk gaat ingrijpen bij met bouw treuzelende gemeenten’

  Het rijk zal niet treuzelen om in te grijpen als nieuwbouwplannen van gemeenten te traag van de grond komen. Dat stelde topambtenaar Chris Kuijpers, geciteerd in Cobouw, eerder deze week op een woningmarktdebat georganiseerd door de NVB Bouw. Volgens hem neemt het rijk in het nieuwe regeerakkoord de regie weer meer in handen.  

 • ‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg (IPO) in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent.’

  Koepels: Wachten op nieuw kabinet

  ‘De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen’, stelt het Interprovinciaal Overkeg (IPO) in een reactie op de vandaag gepresenteerde plannen. ‘Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent.’

 • Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen.

  Waterstresstest voor alle gemeenten

  Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen.

 • De verzamelde waterschappen legden vorig jaar 2,7 miljard euro aan heffingen op, zo’n 60 miljoen euro meer dan in 2015. Dat betekent een stijging van 2,3 procent. De waterschappen verwachten in 2017 nog eens 26 miljoen extra te innen.

  Waterschappen inden 60 miljoen meer

  De verzamelde waterschappen legden vorig jaar 2,7 miljard euro aan heffingen op, zo’n 60 miljoen euro meer dan in 2015. Dat betekent een stijging van 2,3 procent. De waterschappen verwachten in 2017 nog eens 26 miljoen extra te innen.

 • Hebben woningcorporaties ruimte om buiten het keurslijf van de Woningwet iets extra's te doen voor wijkbewoners? Ja, blijkt in Enschede. In de oude Polaroidfabriek laat woningcorporatie Domijn maatschappelijke en commerciële initiatieven samensmelten.

  Skaten in de Polaroidfabriek

  Hebben woningcorporaties ruimte om buiten het keurslijf van de Woningwet iets extra's te doen voor wijkbewoners? Ja, blijkt in Enschede. In de oude Polaroidfabriek laat woningcorporatie Domijn maatschappelijke en commerciële initiatieven samensmelten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu