of 59054 LinkedIn

Nieuws

 • In verband met onrust onder de omwonenden wil de Brabantse gemeente een herstart van het bedrijf voorkomen. Met de ondernemer werd al langer gesproken over een overname. De gemeente heeft hem nu verboden de bedrijfsactiviteiten te hervatten. De eigenaar krijgt 802.000 schadevergoeding op voorwaarde dat hij zijn eigendom overdraagt aan de gemeente.

  Someren koopt bandenopslag

  Reageer
 • De betaling voor beheer en onderhoud van groen, wegen, riolering en waterhuishouding is in de Brabantse gemeente de komende twee jaar afhankelijk van het oordeel van burgers en bedrijven. Met de pilot bekijkt Loon op Zand of en hoe die waardering een extra prikkel kan zijn voor de uitvoerder om het beter te doen. De gemeente is daarvoor een samenwerking aangegaan met ‘Incudem, burgergericht beheer’, een uitvoeringsorganisatie waarin M.J. Oomen Groep en Gebr. Van Kessel samen optrekken.

  Niet-goed-geld-terugbeheer

  Als inwoners ontevreden zijn over de kwaliteit van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte, krijgt de uitvoerder minder betaald voor de klus. En omgekeerd kan goed werk meer budget opleveren. Een mooi concept, maar werkt het ook? Gemeente Loon op Zand gaat het onderzoeken.

 • NWO-onderzoeker Ioannis Tikoudis onderzocht in het kader van zijn promotie aan de Vrij Universiteit Amsterdam verschillende interacties tussen stedelijke tolsystemen en bijvoorbeeld de belastingen op inkomen uit arbeid en onroerendgoedbelastingen. Wie op een afgelegen plek woont zonder veel openbaar vervoer, is op de auto aangewezen voor het woon-werkverkeer. Stel dat je verplichte vaste werktijden hebt en bovendien tol moet betalen, dan fungeert die tol als extra belasting op je inkomen.

  Bij-effect tolheffing op wegen

  Tolheffing kan een oplossing zijn voor het terugdringen van maatschappelijk onwenselijke effecten van verkeer, zoals CO2-uitstoot en files. Tolheffing staat echter niet op zichzelf en heeft effecten op bijvoorbeeld de regionale arbeidsmarkt.

 • Ambtenaren ontwikkelden zelf werkwijze voor efficiënte afhandeling vergunningen

  Ambtenaren Staphorst trots op hun vergunningensysteem

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

 • Festival Muziek op de Dommel

  Gezonde stad vraagt samenwerkende overheden

  Juist vanwege het belang van water voor de gezonde stad, zijn in Brabant drie waterschappen betrokken bij de Brabantse Health Deal. Samenwerking creëert meerwaarde, ziet Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel en medeondertekenaar van de Deal. ‘Als je met elkaar aan tafel zit – wethouders, bestuurders van waterschappen, ambtenaren – dan komen onderwerpen op tafel die verder gaan dan veilige dijken, voldoende en schoon water.’

 • Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie.

  Vooraf scheiden plastic afval relatief duur

  De manier waarop we in Nederland plastic recyclen is relatief duur. Volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) levert nascheiding van plastic afval een groter voordeel op.

 • Impressie van de look and feel van het Beurskwartier, bron: cu2030.nl

  ‘Cultuuromslag nodig voor gezondheid in r.o.’

  Nadenken over gezondheid is een kwestie van een cultuuromslag in de wereld van de ruimtelijke ordening, zegt wethouder Victor Everhardt van Utrecht (D66, Volksgezondheid/Stationsgebied). Hij ziet dat stapsgewijs gebeuren sinds zijn college het onderwerp een belangrijke plek heeft gegeven. 

 • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het Kadaster gaan bewoners, bedrijven en overheden ondersteunen bij stedelijke kavelruil. Ze willen het vrijwillig ruilen van gronden stimuleren als nieuwe methode voor gebiedsontwikkeling.

  Niet wachten op Omgevingswet voor stedelijke kavelruil

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het Kadaster gaan bewoners, bedrijven en overheden ondersteunen bij stedelijke kavelruil. Ze willen het vrijwillig ruilen van gronden stimuleren als nieuwe methode voor gebiedsontwikkeling.

 • Ontwerp van het Ecodorp Boekel, Van Laarhoven Combinatie Architecten

  Handen ineen voor de gezonde stad

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad?

 • Teun Meulepas (midden) wordt tijdens zijn fietstocht door Afrika geïnterviewd door lokale media in Togo.

  Brabantse ambtenaar inspireert VN Veiligheidsraad

  Teun Meulepas (31) is projectleider Energie bij de provincie Noord-Brabant maar doet zijn inspiratie ook buiten het provinciehuis op. Voor de ‘Global Goals’ van de VN ging hij zelfs per fiets naar Kaapstad om onderweg aan jongeren te ontmoeten en uit te zoeken wat zij nodig hebben. ‘Ik zocht naar persoonlijke verhalen, niet naar data voor de statistieken’, vertelt de afgestudeerde socioloog. 'En die ervaringen probeer ik weer in te zetten bij mijn werk voor de provincie.

 • Haarlemmermeer wil binnen vijf jaar de hoeveelheid restafval terugbrengen van 198 naar 24 kilo per inwoner per jaar. De afvalstoffenheffing kan dan ook omlaag. Beter sorteren van grondstoffen zoals groente- fruit- en tuinafval (gft), papier, karton, plastic en drinkpakken is daarvoor essentieel.

  Bewoners Haarlemmermeer kiezen eigen afvalproef

  Drie wijken in de gemeente Haarlemmermeer gaan experimenteren met verschillende vormen van afvalinzameling. Bewonersgroepen hebben zelf een keuze gemaakt voor manieren om meer grondstoffen te sorteren en minder restafval over te houden. De proeven moeten uitwijzen wat de beste inzamelmethoden zijn voor de hele gemeente.

 • De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor zelfstandig wonenden blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit zijn gemeentekoepel VNG en VWS overeengekomen.

  Landelijk fonds voor woningaanpassingen

  Gemeenten moeten de kosten van woningaanpassingen de komende jaren goed bijhouden. Zij moeten apart gaan registreren of de cliënt een dergelijke voorziening vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. De wens van een aantal gemeenten om een landelijk fonds in te stellen voor woningaanpassingen boven de 50.000 euro zal waarschijnlijk niet door VWS worden gehonoreerd, vreest gemeentekoepel VNG.

 • Gemeenten kunnen vanaf nu via een internetconsultatie hun mening geven over de invoering van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen rechtstreeks reageren maar vanuit de VNG wordt ook een gezamenlijke reactie voorbereid. Daarvoor wil de vereniging reacties van gemeenten verzamelen.

  Mening over invoering Omgevingswet gevraagd

  Gemeenten kunnen vanaf nu via een internetconsultatie hun mening geven over de invoering van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen rechtstreeks reageren maar vanuit de VNG wordt ook een gezamenlijke reactie voorbereid. Daarvoor wil de vereniging reacties van gemeenten verzamelen.

 • Amsterdammers en bezoekers leggen dagelijks 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet, per auto of openbaar vervoer. Ondanks aan afname in gebruik, is de auto nog altijd het meest gebruikte vervoermiddel. Dat blijkt uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid (ATB).

  Ondanks toename fiets, auto op nummer één

  Dagelijks leggen Amsterdammers en bezoekers 12 miljoen kilometer af in de stad; op de fiets, te voet, per auto of openbaar vervoer. Ondanks een afname in gebruik, is de auto nog altijd het meest gebruikte vervoermiddel. Het aantal snorfietsen is er sinds 2008 met 223 procent toegenomen. 

 • Eeuwigdurende erfpacht betekent dat het jaarlijkse bedrag dat de erfpachter moet betalen aan de eigenaar van de grond, namelijk de gemeente, voortaan eenmalig wordt vastgesteld en niet meer tussentijds wordt herzien. Dat nieuwe systeem is transparanter en biedt meer zekerheid, zegt wethouder Eric van der Burg (Grondzaken).

  Erfpachtplan Amsterdam ter inzage

  2 reacties

  Amsterdammers kunnen hun mening gaan geven over het plan van B en W voor eeuwigdurende erfpacht, in plaats van het huidige stelsel waarbij de canon (de jaarlijkse erfpachtbijdrage) eens in de vijftig jaar wordt vastgesteld en dan ineens omhoog kan schieten. Vanaf maandag ligt het plan zes weken ter inzage, heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu