of 59108 LinkedIn

Nieuws

 • De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kondigt een harde aanpak van zware milieucriminaliteit in Noord-Oost Brabant aan. Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen namelijk steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen.

  Harde aanpak milieucriminaliteit Noord-Oost Brabant

  Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen in Noord-Oost Brabant steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen. Reden voor de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een harde aanpak van zware milieucriminaliteit aan te kondigen.

 • De gemeente Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland die de ‘ISO 26000’ heeft ondertekend, een verklaring waaruit blijkt dat de gemeente duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering heeft doorgevoerd.

  Eindhoven tekent voor duurzaamheid

  De gemeente Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland die de ‘ISO 26000’ heeft ondertekend, een verklaring waaruit blijkt dat de gemeente duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering heeft doorgevoerd.

 • Het is voor gemeenten moeilijk op te treden tegen campings die permanente bewoning toestaan. Gemeenten mogen namelijk alleen maatregelen nemen tegen de bewoners, niet tegen de camping. Maar dan moet er wel glashard bewijs zijn dat mensen er het hele jaar wonen.

  Optreden tegen permanente campingbewoners moeilijk

  Het is voor gemeenten moeilijk op te treden tegen campings die permanente bewoning toestaan. Gemeenten mogen namelijk alleen maatregelen nemen tegen de bewoners, niet tegen de camping. Maar dan moet er wel glashard bewijs zijn dat mensen er het hele jaar wonen. 

 • Je ziet ze niet in het buitengebied van Bladel, maar ze zijn er wel: 460.000 kippen, 121.000 varkens en 1.200 vleeskalveren. Als de Bladelse veebedrijven ingaan op de impliciete uitnodiging van de gemeente om te groeien, dan telt de gemeente voor we het weten 330.000 varkens, bijna 5.000 kalveren en meer dan een miljoen kippen. Veldhuizen: ‘Die dan rond de 900 miljoen kilo mest produceren. Dat giftige spul houden we hier en 80 procent van het vee gaat naar het buitenland. Daarvoor wilde ik als wethouder gezondheid niet de verantwoordelijkheid dragen.'zegt wethouder Joan Veldhuizen.

  Ex-wethouder Bladel: ‘Veel te veel vee’

  Nog meer varkens en kippen in Bladel? Niet zolang ik hier wethouder voor gezondheid ben, zei Joan Veldhuizen (PRO5), en ze stapte op. De kansen op infectieziekten en aandoeningen aan de luchtwegen zijn al nu al enorm, maar worden met nog grotere veefabrieken volgens de ex-wethouder onacceptabel groot. 

 • Vorig jaar werden door gemeenten 51.000 bouwvergunningen afgegeven. Genoeg is dat niet. Er zou een structureel tekort zijn van circa 200.000 woningen. Bovendien wordt tot 2040 een groei voorzien van het aantal huishoudens met één miljoen. Daarnaast zou er een vervangingsopgave zijn van 600.000 woningen.

  Trage uitgifte vergunningen remt woningbouw

  Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar meer woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

 • Omvangrijke veehouderijen hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veerijke gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van negatieve gezondheidseffecten. Provincies hebben met de huidige wetgeving onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen als de leefbaarheid onder druk komt te staan door de omvang van de veehouderijen. Met de nieuwe wet in de hand kunnen de provincies wel regels stellen aan het aantal dieren dat op een veehouderij wordt gehouden.

  Grenzen aan veestapel

  Provincies krijgen meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. Althans, als het nieuwe wetsvoorstel ‘Interimwet veedichte gebieden’ er door komt. Sinds dinsdag 11 april is de internetconsultatie van dit voorstel van start gegaan. 

 • De zes BRZO-Omgevingsdiensten, die toezicht houden op bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, hebben samen een app ontwikkeld waar informatie wordt gegeven over het toewerken naar uniform en kwalitatief hoogwaardig toezicht. De eerdere versnippering in het toezicht verdwijnt momenteel in rap tempo, zo meldt Milieudienst Rijnmond.

  App voor toezicht op risicovolle bedrijven

  De zes BRZO-Omgevingsdiensten, die toezicht houden op bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, hebben samen een app ontwikkeld waar informatie wordt gegeven over het toewerken naar uniform en kwalitatief hoogwaardig toezicht. De eerdere versnippering in het toezicht verdwijnt momenteel in rap tempo, zo meldt DCMR Milieudienst Rijnmond.

 • Moerdijk kan beter worden opgeheven. Zo luidde in 2013 het advies van de commissie Nijpels over de toekomst van het dorp aan het Hollands Diep. Het dorp wist zich echter uit het dal te worstelen en de inwoners zien weer toekomst, zo blijkt uit de documentaire ‘Van paniek tot perspectief’

  Moerdijk van paniek tot perspectief

  Moerdijk kan beter worden opgeheven. Zo luidde in 2013 het advies van de commissie Nijpels over de toekomst van het dorp aan het Hollands Diep. Het dorp wist zich echter uit het dal te worstelen en de inwoners zien weer toekomst, zo blijkt uit de documentaire ‘Van paniek tot perspectief’

 • De ladder voor duurzame verstedelijking wordt vereenvoudigd. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwsbouwplannen buiten de stedelijke gebieden nog uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat zal tot minder onderzoekslasten leiden

  Ladder duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger

  De ladder voor duurzame verstedelijking wordt vereenvoudigd. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwsbouwplannen buiten de stedelijke gebieden nog uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat zal tot minder onderzoekslasten leiden

 • Demissionair minister Schultz heeft de Eenvoudig Beter Trofee 2016 uitgereikt aan de vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Dit wegens handelen in de geest van de nieuwe omgevingswet

  Markdal duurzaam en vitaal wint omgevingswet Trofee

  Het onmogelijke bestuurlijk mogelijk maken. Dat was in 2011 de drijfveer achter de oprichting van de particuliere vereniging ‘Markdal duurzaam en vitaal’. Deze week kreeg de vereniging de “Eenvoudig Beter Trofee 2016”, wegens pionieren met de omgevingswet.

 • Hoes is voorzitter van het 'schakelteam' dat zich bezighoudt met de problematiek. Vanaf medio 2018 moeten gemeenten een werkende aanpak hebben voor verwarde overlastgevers. Hoes vindt dat hulpverleners beter moeten gaan samenwerken met politie en justitie. Hij wil dat eerste signalen van verward gedrag vaker worden opgemerkt, zodat hulpverleners kunnen ingrijpen op een moment dat de problemen zich nog niet hebben opgestapeld.

  Meer woningen nodig voor verwarde overlastgevers

  1 reactie

  Om overlast door verwarde personen terug te dringen moet meer werk worden gemaakt van preventie en zijn meer woningen voor hen nodig. Dat schrijft Onno Hoes aan informateur Edith Schippers die met VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelt over een nieuw kabinet.

 • Gemeenten zijn bezig met het maken van een inhaalslag met het beschikbaar stellen van openbare laadpalen. Of ze daarmee gelijke tred weten te houden met de onverminderde toename van de vraag naar oplaadmogelijkheden blijft een vraag. Met name de G30 gemeenten laten het afweten.

  Gemeenten maken inhaalslag elektrisch rijden

  Gemeenten zijn bezig met het maken van een inhaalslag met het beschikbaar stellen van openbare laadpalen. Of ze daarmee gelijke tred weten te houden met de onverminderde toename van de vraag naar oplaadmogelijkheden blijft een vraag. Met name een aantal van de G30 gemeenten laat het afweten.

 • Vermilion is teleurgesteld over die stap van de toezichthouder. Volgens het SodM heeft Vermilion de put in gebruik genomen voordat het ministerie van Economische Zaken daar toestemming voor had gegeven. Inmiddels heeft Vermilion Energy Netherlands, een werkmaatschappij van het beursgenoteerde Vermilion Energy Inc. met het hoofdkantoor in Canada, een gewijzigd winningsplan ingediend.

  Gaswinning Heerenveen stopt

  Reageer

  Gaswinningsbedrijf Vermilion is dinsdag gestopt met het winnen van gas uit een put bij Heerenveen. Het bedrijf nam die stap nadat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dreigde met een dwangsom van maximaal 10 miljoen euro.

 • De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Ondanks de aantrekkende economie, blijft de ontwikkeling in de middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen en neemt de concurrentie van dichtbij gelegen steden toe.

  Zorg om vitaliteit centrum middelgrote steden

  De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Ondanks de aantrekkende economie,

  blijft de ontwikkeling in de middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen en neemt de concurrentie van dichtbij gelegen steden toe.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu