of 59100 LinkedIn

Nieuws

 • Wethouder Joan Veldhuizen van de lokale partij PRO5 is opgestapt uit protest tegen mogelijke uitbreiding van de veestapels.

  Wethouder stapt op om groei veestapel

  4 reacties

  In de Brabantse gemeente Bladel is donderdagavond een wethouder opgestapt omdat ze vindt dat de andere wethouders onverantwoorde gezondheidsrisico's nemen door verdere groei van de veestapel toe te staan.

 • Dat is de strekking van een brief die drie Statenleden van de Provincie Zeeland, Leen Harpe van GroenLinks, Tom van Aalfs van D66 en PvdA-er Frits de Kaart, naar alle nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief beschrijven zij hoe de waterschapen zich langzaam van een beheersorgaan hebben ontwikkeld tot bestuursorgaan, terwijl dat nooit de bedoeling was.

  'Verlos ons van het waterschap'

  Waterschappen zijn archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en zeer weinig populariteit onder de bevolking. Afschaffen dus. 

 • Het Havenbedrijf Rotterdam wil samen met Gasunie, Eneco en de provincie Zuid-Holland en Warmtebedrijf Rotterdam honderden miljoenen investeren in een openbaar warmtenet. Dat hebben deze partijen donderdag bekendgemaakt.

  Zuid-Holland wil openbaar warmtenet

  Reageer

  Het Havenbedrijf Rotterdam wil samen met Gasunie, Eneco en de provincie Zuid-Holland en Warmtebedrijf Rotterdam honderden miljoenen investeren in een openbaar warmtenet. Dat hebben deze partijen donderdag bekendgemaakt. 

 • De bouwers van Nederland willen dat de watertoets als verplichting in de nieuwe omgevingswet wordt opgenomen. zo niet an vrezen ze voor stilvallen van innovatie rond bouwen en waterbeheer.

  Bouwend Nederland: houd watertoets verplicht

  De watertoets voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen moet als verplichting worden opgenomen in de omgevingswet. Anders vervalt de urgentie –en daarmee de drang tot innovatie- om de gevolgen van de projecten voor het watersysteem te minimaliseren.

   

 • De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar 107,4 miljoen euro. Dat is een groei van 13 procent.

  NWB boekt 13 procent meer winst

  De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar 107,4 miljoen euro. Dat is een groei van 13 procent. In 2015 bedroeg de winst 94,7 miljoen euro. De stijging vloeit volgens de bank vooral voort uit een verbetering van het renteresultaat. 

 • Warmtenetten zouden een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. De Rijksoverheid laat vooralsnog het initiatief over aan gemeenten en provincies. Maar die zien op tegen de financiële risico’s. Daardoor wordt er weinig vooruitgang geboekt.

  Gemeenten bang voor financiële risico’s warmtenetten

  Warmtenetten zouden een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. De Rijksoverheid laat vooralsnog het initiatief over aan gemeenten en provincies. Maar die zien op tegen de financiële risico’s. Daardoor wordt er weinig vooruitgang geboekt.

 • Gemeente Rotterdam breidt de proef met fietsstoplichten die reageren op lichaamswarmte uit. De pilot heeft zo goed uitgepakt, dat de gemeente de stoplichten ook op andere drukke kruispunten wil plaatsen. Een warmtesensor kan ‘voelen’ dat er veel fietsers staan te wachten en blijft dan langer en vaker op groen.

  Proef op warmte reagerende fietsstoplichten uitgebreid

  Gemeente Rotterdam breidt de proef met fietsstoplichten die reageren op lichaamswarmte uit. De pilot heeft zo goed uitgepakt, dat de gemeente de stoplichten ook op andere drukke kruispunten wil plaatsen. Een warmtesensor kan ‘voelen’ dat er veel fietsers staan te wachten en blijft dan langer en vaker op groen.

 • Om te voorkomen dat door de versoepelde regels voor mestverwerking ook meer vee in Brabant komt, moeten boeren die nieuwe stallen willen bouwen, oude stallen slopen.

  Noord-Brabant versoepelt regels voor mestverwerking

  Reageer

  In de strijd tegen het mestoverschot gaat de provincie Noord-Brabant geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die mag worden verwerkt. De provincie heeft dat vrijdag aangekondigd. Boeren mogen de mest van hun vee verwerken op het eigen erf of bij grote verwerkers op industrieterreinen.

 • Het interprovinciaal Overleg (IPO) wijst in zijn reactie op de verkiezingsuitslag op het belang van de onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) gelanceerde gezamenlijke duurzame investeringsagenda. ‘Het energiebeleid is een van de grootste opgaven waar we als maatschappij voor staan.’

  IPO benadrukt belang duurzaam energiebeleid

  In zijn reactie op de verkiezingsuitslag wijst het Interprovinciaal Overleg (IPO) op het belang van hun onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) gepresenteerde gezamenlijke duurzame investeringsagenda. ‘Het energiebeleid is een van de grootste opgaven waar we als maatschappij voor staan.’

 • Nog geen derde van de Nederlanders vindt dat gemeenten ruimte moeten krijgen om zelf wiet te telen en te verkopen. Een op de drie Nederlanders is tegen de instelling van een milieuzone in het centrum van gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur dat door I&O Research is uitgevoerd.

  Wietteelt niet aan gemeenten overlaten

  Nog geen derde van de Nederlanders vindt dat gemeenten ruimte moeten krijgen om zelf wiet te telen en te verkopen. Ruim vier op de tien Nederlanders zijn daarop tegen. Een op de drie Nederlanders is tegen de instelling van een milieuzone in het centrum van gemeenten; 46 procent is voor. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur dat door I&O Research is uitgevoerd.

 • In hun essay lichten de auteurs Harmen de Haas, Co Verdaas en Paul den Otter een aantal dilemma’s toe die zijn ingekleurd met praktijkverhalen uit de gemeente Leeuwarden, één van de gemeenten die bezig is met de implementatie van de Omgevingswet door in de praktijk te experimenteren.

  Omgevingswet, een te stille revolutie

  De invoering van de Omgevingswet zal de omgang met onze leefomgeving fundamenteel veranderen. Toch is er nauwelijks debat over en dreigt een louter technocratische operatie.

 • De Markt van Steenwijk.

  Ruilen tegen leegstand

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and trics van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

 • Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

  Lokale overheden slaan handen ineen voor klimaat

  Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu