of 59100 LinkedIn

Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)

Training Strategisch Omgevingsmanagement. Effectiever werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen.
Reageer

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Organisaties zijn voor het bereiken van hun (strategische) doelen in steeds grotere mate afhankelijk van hun omgeving. Dat kan zowel intern als extern zijn. Als professional ben je gebaat bij constructieve relaties in een voorspelbare omgeving. Een omgeving die per sector of organisatie kan verschillen. De opgaven waar professionals voor staan, zijn vaak wel overeenkomstig: een resultaat dat aansluit op het eigen belang, houdbaar over tijd en tot stand gekomen met oog voor goede persoonlijke verhoudingen.

 

Het toepassen van SOM is niet eenvoudig. Voor het bereiken van resultaten die goed zijn voor de eigen organisatie en voor betrokken stakeholders, is een betrouwbare en transparante manier van handelen nodig. En soms ook een hoop geduld en doorzettingsvermogen. Om projecten of programma’s tot een goed einde te brengen speelt degene die zich met stakeholders bezighoudt een belangrijke rol. Met deze training legt u de basis voor uw eigen visie op omgevingsmanagement en de wijze waarop u het inzet bij uw eigen opgave.

 

De training is bedoeld voor een ieder die werkt in de wereld van projecten en programma's en die zijn of haar competenties op het gebied van omgevingsmanagement en professioneel onderhandelen wil verbeteren.

 

In de training komende volgende onderdelen aan bod:
- een integraal beeld van omgevingsmanagement
- de visie achter SOM; de Mutual Gains Approach (MGA)
- de planmatige werkwijze (SOM cirkel)
- de competenties en rollen van een omgevingsprofessional
- praktische instrumenten ter ondersteuning van uw vak
- houvast bij het inrichten en organiseren van SOM in uw eigen context
- gevoel voor hoe u zelf het beste uw rol kunt invullen in uw opgave.

In de training is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma's. Juist dit aspect wordt hoog gewaardeerd door de deelnemers.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die zich verder willen verdiepen in het vak van omgevingsmanagement en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: project- en programmamanagers, omgevingsmanagers en communicatieadviseurs. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse sectoren. Van de deelnemers wordt wel enige ervaring gevraagd met het werken met stakeholders, projectmanagement of programmamanagement.

 

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Roelof Benthem en Thijs Kraassenberg. Zij zijn ervaren adviseurs op het gebied van omgevingsmanagement, project- en programmamanagement en communicatie. Ze hebben zelf ook in diverse projecten en programma's geacteerd als omgevings- of communicatiemanager.

 

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse training bedragen € 1.650,-- (ex. BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, een reader met artikelen over Strategisch Omgevingsmanagement in theorie en praktijk en catering gedurende de dag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding