of 59183 LinkedIn

Lokale overheden zijn de cruciale factor in realisatie circulaire economie

Afbeelding

De circulaire economie is inmiddels goed bekend. Hij moet alleen nog gerealiseerd worden. Recent had de VNG een bestuurlijke top over dit onderwerp. De conclusie van dit congres: bestuurders moeten politiek lef tonen en stappen zetten. Hoe je dat doet? In deze blog een aantal stappen die je zetten kan.

De rechtszaak door Urgenda tegen de Nederlandse staat is hierin erg interessant: hoever gaat de verplichting van de overheid om iets wat hoort, iets wat we willen, zoals de nieuwe duurzame wereld, te realiseren? Naast dat de overheid misschien wel een plicht heeft om de wereld mooier te maken, vind ik de vraag erg belangrijk: hoever wíl de overheid gaan om de nieuwe duurzame wereld mogelijk te maken? En als de overheid dat dat dan wil of gaat doen, wat voor stappen kun je dan aan denken?

 

Ik heb een kleine steekproef gedaan in de coalitieakkoorden en uitwerkingsprogramma’s in de gemeenten rondom mijn woonplaats. Deze akkoorden zijn in 2014 geschreven, hierin wordt nog niet of nauwelijks melding gemaakt van de circulaire economie. In uitvoeringsprogramma’s, zoals afvalplannen, structuurvisies en duurzaamheidsagenda’s wordt er wél melding van gemaakt. Dat laat zien dat bestuurders niet stil zitten: ze gaan mee met de nieuwe inzichten die ontstaan. Tegelijk is er, door het ontbreken van harde circulaire ambities, weinig noodzaak om de circulaire economie echt aan te jagen. Terwijl een circulaire economie lokale werkgelegenheid en een gezonde omgeving bevorderen kan! Genoeg praktijkvoorbeelden laten dit al zien.

 

Om die mogelijkheden te realiseren moeten de bestuurders politiek lef tonen en echt aan de slag gaan. De overheid kan de circulaire wereld niet maken: de overheid produceert immers diensten en geen producten. Ze kan hem echter wel breken door gebrek aan actie. Ik zie een cruciale rol voor de overheid in het voor elkaar krijgen van de circulaire economie met die middelen die wij aan onze overheden gegeven hebben om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te realiseren. En daar wil ik graag bij helpen. Ik zie vijf rollen die de publieke sector op kan pakken.

 

1. Lead by example

Zelf elektrische dienstvoertuigen aanschaffen heeft misschien een kleiner milieueffect dan een verbod op verbrandingsmotoren, tegelijk is geen gedrag zo nuttig als voorbeeldgedrag. Maak je eigen organisatie zo circulair mogelijk in aanbesteding, inkoop, hergebruik. Hier zijn diverse scans voor beschikbaar. Waarmee je niet allen inzicht krijgt maar ook handvatten om concreet aan de slag te gaan.

 

2. Maak het interessant

Investeer in onderwijs, kenniscafés en maak mensen op een hele kleine schaal bekend met de win-win van circulair denken. De kunst is om dit te doen op een manier dat het iets van iedereen is, een mooi voorbeeld is de manier waarop Haarlemmermeer omgekeerd afval inzamelen propageert: door een basale drive van mensen, geld, te motiveren en niet alleen het ideële perspectief te schetsen. Zonder dat mensen beginnen met nadenken over het sluiten van kringlopen en het hergebruiken van afvalstromen zullen we in de slopende lineaire economie blijven hangen. Koester de initiatieven die er zijn (wijkvergisters, repair cafe’s) en zet deze mensen in het zonnetje.

 

3. Samenwerking aanjagen

Zorg dat partijen elkaar ontmoeten. Dat er verbindingen gelegd worden. Het concept van Green Circles is hierin een mooie: vanuit wat er nu al gebeurt in uw gemeente onderzoekt u hoe partijen met elkaar verbonden kunnen worden, hoe transport-, energie- en productiestromen mogelijk elkaar kunnen versterken. Waar er financiële of juridische belemmeringen zijn, speel dan een actieve rol om dit uit de weg te nemen. Start een lokaal of regionaal investeringsfonds. Treed in overleg met andere overheden en banken om uw regio niet alleen vandaag maar ook in de toekomst economisch sterk te maken. Genoeg rapporten (www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten) laten zien dat de circulaire economie hier een prachtige kans voor biedt.

 

4. Ga gewoon bezig en bouw lokale voorbeelden

Om verder te komen geldt praktisch altijd het Nike-motto: Just Do It. De perfecte, grootschalige circulaire wereld is misschien ver weg, maar kleine stapjes zijn op korte termijn te zetten. En via deze kleine stapjes werk je in jouw omgeving beetje bij beetje richting de wereld waarin afval niet meer bestaat en we ophouden met vervuilen en uitputten van de aarde. Begin gewoon, jaag een lokaal partnerschap aan, stimuleer je lokale MKB én grootbedrijf om stappen te zetten en communiceer deze voorbeelden. Help initiatieven en ondernemers om te starten en de (soms) onrendabele aanloop te financieren.

 

5. Visie en beleidskaders bouwen

Deze staat bewust als laatste. Maar is wel degelijk belangrijk. Veranker circulaire dromen in beleidskaders, zodat beleidsmakers iets hebben om op terug te vallen als circulariteit aan bod komt. Stel de juiste eisen in bouw, infra, afval of events, en maak daardoor verandering mogelijk. Vanuit andere transities, zoals in de energie en het sociaal domein, hebben wij gezien dat dit in regionale netwerken sneller en effectiever kan door van elkaars lessen te leren.

Staat u ook te springen om aan deze wereld van morgen te werken?

 

Downloads

Informatiekaart Circulaire economie
Terugblik Bestuurlijke Top ‘Circulaire Economie'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding