of 59221 LinkedIn

Koen van Bezu

Adviseur Water

Water verbindt mensen. Na eeuwenlang onze kleine delta te hebben beschermd met steeds hogere dijken, krijgt water nu steeds meer een functionele en centrale plek in onze samenleving. We zijn bezig om het potentieel van water opnieuw uit te vinden, in binnen en buitenland. Met een achtergrond in integraal waterbeheer sta ik het liefst midden in dat proces waar stakeholders elkaar (opnieuw) vinden en waar met elkaar uitdagingen in waterbeheer op allerlei niveaus worden aangegaan.

 
About me

Ik zie water als hét element wat nu en in de toekomst zal verbinden omdat het niet alleen overheden maar ook burgers en het bedrijfsleven dwingt om na te denken over hoe we onze toekomst in willen richten met de huidige problematiek. Hoe gaan we in Nederland om met problemen als verzilting, eutrofiëring door mestoverschotten, zeespiegelstijging, wateroverlast in steden?  Hoe kan Bangladesh, net zozeer een delta als Nederland, zorgen dat haar burgers toegang hebben tot schoon drinkwater, droge voeten houden en hun gewassen kunnen blijven verbouwen? Met mijn analytische en scherpe blik weet ik oplossingen voor complexe vraagstukken op waarde te schatten en aan te pakken op een integrale, sociaal-technische manier.

 

Stuur E-mail of bel: 06 - 192 696 01

  • De Omgevingswet: loopt het waterschap achter de feiten aan?

    1 reactie

    De komst van de Omgevingswet past binnen de trend om de inrichting van onze fysieke leefomgeving meer integraal en gebiedsgericht te organiseren; meer samenhang tussen onderwerpen en meer samenwerking tussen partijen. Wat doet deze trend met het waterschap, of beter gezegd: wat doet het waterschap met deze trend?

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Whitepapers Twynstra Gudde

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding