of 59221 LinkedIn

Helmuth Stoop

Partner

Als partner 'project- en programmamanagement' houd ik mij bezig met het adviseren en begeleiden van (profit- en non-profit-) organisaties die project- en/of programmamanagement willen implementeren en/of professionaliseren. Daarnaast kom ik graag langszij bij complexe projecten en programma's. Opstarten, organisatorisch inrichten, doorlichten, begeleiden, coachen zijn daarbij mijn activiteiten. Daarnaast ben ik expert in het ontwerpen en begeleiden van professionaliseringstrajecten. Unieke opgaven in de sport en rond de decentralisaties in het sociaal domein hebben mijn bijzondere interesse. Kernmerkend voor mijn stijl zijn: gedreven, betrokken en nieuwsgierig. Er uithalen wat erin zit!

 

Ik hou me bezig met het coachen van projectleiders en programmamanagers, het begeleiden van start up's, het doorlichten van projecten en programma’s, het adviseren van topmanagement en directie over de (toegevoegde) waarde van project- en programmamanagement in de organisatie en het ontwerpen en verzorgen van ontwikkeltrajecten. En dat allemaal als onderdeel van professionaliseringstrajecten voor gemeentelijke en provinciale overheden, het bedrijfsleven en zakelijke dienstverleners. En met bijzondere interesse in ‘de wereld van de sport’.

 

Iets een project of programma noemen is geen kunst, het op een professionele manier opzetten en uitvoeren van een dergelijke klus des te meer!. Mijn passie zit in het ‘werkend krijgen’ van project- en/of programmamanagement. Niet vanuit een theoretisch kader maar vanuit een praktisch oogpunt. Op zoek naar de meerwaarde voor de organisatie.

 

Contact

  • Sturen en verantwoorden in complexe provinciale opgaven

    Reageer

    Maak gebruik van al je zintuigen!

    Sturen en verantwoorden in complexe provinciale opgaven krijgt een andere betekenis. Naast 'meten' van objectief vast te stellen grootheden, neemt 'merken' van gevoelens en op gang gebrachte beweging, aan belang toe. De 'nieuwe tijd' en de veranderende rol van de provinciale overheid vragen steeds meer 'en-en'-denken als het gaat om sturen en verantwoorden. Daarover ging de door provincie Overijssel en Twynstra Gudde georganiseerde Inspiratietafel van 19 mei 2017. Aan tafel met 16 project-/programmamanagers, opdrachtgevers, lijnmanagers uit Overijssel, Gelderland, Drenthe en Noord-Holland.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Whitepapers Twynstra Gudde

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding