of 59221 LinkedIn

Grondtransactie: hoofdpijndossier of eerlijke deal?

Reageer

Second opinion Jaarbeursterrein

Publiek-private samenwerking bij stedelijke ontwikkeling vereist vaak ingewikkelde deals over grondtransacties. Voor marktpartijen is het vaak corebusiness, maar voor gemeenten niet. Hoe kan een raadscommissie beoordelen of een overeenkomst goed is uit onderhandeld? Twynstra Gudde geeft met een second opinion snel een helder zicht op de financiële en beleidsmatige risico’s en kansen.

Jaarbeurs

Bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht. De raadscommissie vroeg Twynstra Gudde om een second opinion op een ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs. Het gaat om een grondruil van bijna negen hectare en het omzetten van erfpachtrechten. Voor de Jaarbeurs is de deal essentieel om structureel te kunnen investeren in het complex. De gemeente kan door de grondruil een nieuw bouwprogramma aan de westkant van het station realiseren. Voor beide partijen is de overeenkomst cruciaal om weer verder te kunnen.

 

Drie weken

Binnen drie weken hebben we een onderbouwd oordeel gegeven over de voorgestelde overeenkomst. We hebben daarbij specifiek gekeken naar de belangrijkste aspecten van de deal: de grondruiling en de erfpachtconversie. Hiervoor hebben we expertise samengebracht op het gebied van grondexploitatie, parkeerexploitatie, vastgoedtaxaties en vastgoedrecht, risicoanalyses en het doorrekenen van financiële businesscases in politiek-bestuurlijke context. We zijn regelmatig betrokken bij ontwikkelovereenkomsten waardoor we de belangen van publieke en private partijen snel op waarde kunnen schatten. Door de losse onderdelen van de deal als één geheel te beschouwen hebben wij inzicht gegeven in de (financiële) kansen, risico’s en belemmeringen voor beide partijen. Onze bevindingen hebben wij gepresenteerd aan de raadscommissie.

 

Verdere ontwikkeling

Op basis van onze second opinion heeft de gemeenteraad met de overeenkomst ingestemd. Hiermee is de weg vrij gemaakt voor herontwikkeling van het Jaarbeurscomplex en de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving.

 

“De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs is omvangrijk en complex. Twynstra Gudde heeft in korte tijd een second opinion uitgevoerd en in begrijpelijke taal de gemeenteraad geïnformeerd over de essentie.”

 

Frank Lith – commissiegriffier gemeente Utrecht

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding