of 59221 LinkedIn

Gregor Heemskerk

Adviseur

 

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen.

Meestal wordt ik gevraagd om veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanpassen van de organisatie of plannen omdat het project – na jaren van visievorming – nu toch echt uitgevoerd moet worden en er een uitvoeringsorganisatie opgezet moet worden. Of als plannen onhaalbaar gebleken zijn en met een realistische business case haalbaar gemaakt moeten worden. Of als de juiste samenwerkingspartners geselecteerd moeten worden en afspraken en contracten gemaakt moeten worden en vervolgens het opzetten en inrichten van de publiek private samenwerking.

Soms moet de organisatie of het project worden doorgelicht met behulp van een second opinion of een risico analyse en geef ik advies over governance-vraagstukken, met name op het gebied van Campusontwikkelingen, Science Parks, Deelnemingen, Verbonden Partijen en Grond Exploitatie Maatschappijen.
Campus- en clusterontwikkelingen zijn een speerpunt. Zo heb ik gewerkt aan Brainport Industries Campus als kwartiermaker, aan Flevo Campus Almere, Social Enterprise Campus Apeldoorn, The Hague Humanity Hub, World Food Center Ede Wageningen, Utrecht Science Park en Deventer Open Innovation Center.

Als manager ben ik langdurig verbonden geweest aan Brainport Industries Campus Eindhoven, woningbouwlocatie Leidsche Rijn, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, science park Delftech Park, Amsterdam Zuidas, stationsgebied Gouda, herstructurering Amsterdam West en herstructurering van oude kassengebieden in Zuidplaspolder en Kaag&Braassem.

 

Mail of bel: 033 - 467 72 30

 • Staatssteun of ontwikkelstrategie bij gebiedsontwikkeling: de scheidslijn is dun

  Reageer

  Twee plannen van Rem Koolhaas in Rotterdam, ‘het Timmerhuis’ en ‘De Rotterdam’, konden alleen gebouwd worden door steun van de overheid. Deze steun was geoorloofd, de recente steun aan de Markthal niet. Gregor Heemskerk (Twynstra Gudde) beschrijft in een artikel in het vakblad GrondZaken in de Praktijk de strategie van overheden om ontwikkelingen op gang te brengen aan de hand van Amsterdamse en Rotterdamse voorbeelden.

 • Vinex 2.0 is aanstaande

  Reageer

  Afbeelding

   

  De vraag naar nieuwbouwwoningen is op dit moment groot. Kan in deze vraag worden voorzien door in de bestaande stad te bouwen? Of is het bebouwen van weilanden weer nodig? Wie heeft er gelijk in deze discussie?

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Whitepapers Twynstra Gudde

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding