of 59221 LinkedIn

Gebiedsontwikkeling is basis voor één miljoen woningen

Reageer

Tot 2040 heeft Nederland één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat is evenveel als de naoorlogse wederopbouw. De aard van de opgave is echter volledig anders. De hoeveelheid is belangrijk, maar kwaliteit en differentiatie zijn maatgevend. In de visie van Twynstra Gudde ligt de sleutel tot succes bij gebiedsontwikkeling nieuwe stijl: een ontwikkeling waarin harde en zachte waarden samenkomen.

Hard én zacht

De harde dimensie van gebiedsontwikkeling bestaat uit alle fysieke functies: gebouwen, voorzieningen, openbare ruimte en infrastructuur. De zachte kant betreft gemeenschapsvorming. In onze visie is een vitale en waardevaste woonomgeving mogelijk als beide dimensies in samenhang worden ontwikkeld. De tijd is er rijp voor. Mensen nemen geen genoegen meer met opgelegde uniformiteit. Mensen willen zich betrokken voelen bij gebieden met identiteit en eigenheid. Mensen willen zeggenschap over de eigen woonomgeving en daarvoor verantwoordelijk zijn. En de kansen zijn er. De woningmarkt is meer ontspannen en de regelgeving biedt ruimte voor lokaal maatwerk.

 

De kunst van samenwerking

Bij gebiedsontwikkeling nieuwe stijl lossen we vraagstukken niet vanuit één punt op, maar vanuit een samenwerking tussen ondernemende burgers, ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, beleggers en andere belanghebbenden. De kunst is om die samenwerking te organiseren, passend bij de situatie. Door lokale kansen en aanwezige krachten in stelling te brengen, kan de kwantitatieve bouwopgave met succes worden gepaard aan kwaliteit en differentiatie.

 

Centrale rol voor gebiedsontwikkelaar

De gebiedsontwikkelaar speelt in dit proces een centrale rol. Dat kan een marktpartij zijn, maar ook een woningcorporatie of een kopersvereniging. Op basis van gedegen marktonderzoek, visie en durf om te kiezen, bepaalt hij een herkenbaar en coherent ruimtelijk concept qua locatie, stedenbouwkundig plan, architectuur, voorzieningen en openbare ruimte. Hij werkt dat concept tot in detail uit en houdt er in het ontwikkelproces aan vast.

De gebiedsontwikkelaar neemt ook het voortouw bij gemeenschapsvorming. Hij organiseert kennismaking, bindt potentiële kopers rond gezamenlijke interesses en organiseert festiviteiten. Hij zorgt ervoor dat mensen zich snel thuis en onderdeel van de gemeenschap voelen. De gebiedsontwikkelaar heeft de regie, bewaakt het concept en blijft langjarig betrokken bij de woningen en de wijk.

 

Ondersteuning

Twynstra Gudde biedt ondersteuning bij het proces van gebiedsontwikkeling. Wij hebben methodieken en instrumenten om harde én zachte waarden in te zetten. We combineren inhoud en vorm en verbinden mensen en partijen. Het concept van een gebied is daarbij het focuspunt. Een consequent volgehouden concept legt de basis voor de bouw van gewilde woningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding