of 59221 LinkedIn

Effectief samenwerken en leren in een team met verschillende generaties

Hoe doe je dat?

Hoe beïnvloedt de tijd waarin je bent opgegroeid de manier waarop je vandaag de dag werkt en leert in teamverband? Wat kunnen verschillende generaties van elkaar leren: jong van oud en oud van jong, om op die manier gezamenlijk bij de tijd te blijven?

Om inzicht te krijgen in de impact van generatieverschillen op teamleren, deed ik onderzoek naar de perceptie van verschillende generaties op samenwerken, feedback en het genereren van nieuwe ideeën. Hiervoor ben ik in verschillende organisaties het gesprek aangegaan met teamleden van verschillende generaties. In dialoog met hen kwam ik meer te weten over ieders blik op teamleren en leerde ik meer over generaties als specifieke tijdskarakters met eigen opvattingen, waarden en overtuigingen.

 

Zo kwam ik erachter dat de opvatting van Generatie X over goed samenwerken vooral op inhoud gericht is, terwijl de Generaties Y en Z hierin veel sterker relatiegeoriënteerd zijn. Ik merkte dat Baby Boomers meer moeite hebben met feedback dan andere generaties en dit vanuit hun opgroeien sneller zien als kritiek of bemoeienis. Dit terwijl deze generatie juist wel veel waarde hecht aan leren en enthousiast wordt over innovatie als hierbij ook aandacht is voor kennisoverdracht. Ik leerde ook dat vanuit Generatie Y verreweg het meeste initiatief komt om te vernieuwen en dat zij de sterkste drang naar experimenteren heeft. Maar ook dat alle generaties het genereren van nieuwe ideeën als iets belangrijks zien en erkennen dat dit iets is waarvoor je het hele team, met al zijn generaties, nodig hebt en kunt inzetten.

 

Iedere generatie levert een unieke bijdrage

Uit mijn onderzoek komt naar voren hoe verschillende generaties, door de tijd waarin zij opgroeiden, diverse kwaliteiten en valkuilen bezitten op het gebied van teamleren. Het laat ook zien dat niet één generatie het complete antwoord op teamwerk en teamleren heeft, maar dat alle generaties hier een unieke bijdrage aan kunnen leveren. Kortom, organisaties leren en presteren beter als de vier aanwezige generaties elkaar leren verstaan en van elkaars kwaliteiten gebruik weten te maken. Zo kan de diversiteit aan generaties in een team worden ingezet als iets waardevols, wat kan helpen om complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Juist in de samenwerking tussen generaties schuilt op die manier een bron van creativiteit en antwoorden.

 

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal

Het antwoord op hoe je effectief omspringt met de verschillen in het team, ligt vervolgens niet in het aanmeten van pasklare typeringen of hokjes. Om echt constructief handen en voeten te geven aan generatiediversiteit binnen teams is het belangrijk dat je investeert in het begrijpen van elkaars achtergrond, om op die manier een gemeenschappelijke taal te kunnen ontwikkelen. Het creëren van bewustzijn over hoe de tijd jou en jouw mede-teamleden gevormd heeft en over hoe dit doorwerkt in hoe je vandaag de dag aankijkt tegen het samenwerken en leren in een team, is hiervoor cruciaal.

 

Wil je meer weten over mijn afstudeeronderzoek? Lees dan de whitepaper dat ik schreef over de impact van generatieverschillen op team leren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding