of 59221 LinkedIn

André Schaminée

Ik ben oprichter Is Ook. Is Ook brengt het vakmanschap van Twynstra Gudde en de creatieve kracht van vooraanstaande ontwerpers en beeldend kunstenaars bijeen. Ik geloof dat veel vraagstukken van deze tijd niet meer worden vlotgetrokken met een rapport. Samen met mijn netwerk van design thinkers, social designers en beeldend kunstenaars, ontwerp ik daarom wenkende perspectieven die mensen verleiden om in beweging te komen. Creativiteit die niet alleen inspireert en verwondert, maar die ook daadwerkelijk impact heeft!

 

Ik leef met mijn ogen en oren open. Enkele jaren geleden viel het mij op dat ontwerpers en kunstenaars dikwijls onderzoek doen naar dezelfde vraagstukken als mijn opdrachtgevers en ikzelf, maar dat zij andere observaties maken, andere vragen stellen en andere interventies voorstellen. Ik hoor bij mijn opdrachtgevers vaak de wens om zaken slimmer, innovatiever, onorthodoxer, of out-of-the-box te doen. Die wens heb ik zelf ook. Daarom ben ik de creatieve kracht van mijn netwerk gaan ontsluiten. Sindsdien heb ik vele strategieën ontworpen voor (semi-)overheden en bedrijven. De aanpak van //socialdesign is bijzonder geschikt om nieuwe perspectieven te vinden voor een taaie vraag. En om nieuwe relaties te bouwen tussen overheden en burgers, of een corporatie en haar huurders of een bedrijf en haar klanten. Enkele voorbeelden: * ik help verschillende gemeenten vorm te geven aan het begrip 'uitnodigende overheid'. * voor rijkswaterstaat maken we een innovatieve strategie voor langdurige bouwhinder. * voor een corporatie maken we, bottom-up, een strategie om huurders nauwer te betrekken bij beheer & onderhoud. Goede ideeën alléén zijn naar mijn overtuiging niet voldoende. Door mijn kennis van samenwerken en veranderen kan ik u helpen om deze ook daadwerkelijk te implementeren. Zo onstaat er beweging die leidt tot duurzame impact.

 

Email of bel: 033 467 76 01

 • In de wereld van Daniel Blake krijgt de Omgevingswet geen kans

  1 reactie

  Daniel Blake, een 59-jarige timmerman, herstelt van een zware hartaanval. Omdat hij van de dokter niet mag werken, vraagt hij een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering aan. Om zijn aanvraag te beoordelen wordt hij gebeld door een medewerker van de sociale dienst.

  - Kunt u met twee handen uw hoed opzetten?

  - Ja

  - Slaat u wartaal uit?

  - Nee. Mag ik u iets vragen? Bent u medisch gekwalificeerd?

  - …

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Whitepapers Twynstra Gudde

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding