of 59142 LinkedIn

Erik Kemink

Erik Kemink is directeur van PitPoint clean fuels. Met PitPoint gaat Erik voor 100% schoon vervoer in 2030. Over deze missie zegt hij: “het is een ambitieuze doelstelling maar wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is en doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren”. 

Erik geeft sinds 2008 met veel plezier leiding aan het inmiddels internationaal opererende PitPoint. Hij werkte tussen 2002 en 2008 in verschillende functies voor Ballast Nedam en The Netherlands Water Partnership en studeerde Civiele Techniek in Delft. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen.

In zijn blogs geeft Erik een open en heldere visie op de ontwikkelingen in de markt voor schone brandstoffen. Hij volgt de politieke en publieke opinie over dit onderwerp op de voet en zegt hierover: “We moeten ons zich niet vastleggen op één duurzame brandstof.  Het gaat om een optimale transitie om te komen tot schoon rijden”. Hij ziet een groot voordeel in politieke- en publieke samenwerkingsverbanden. “Door een goede samenwerking kan ons doel van schoon rijden veel sneller worden gerealiseerd”.

 

Meer informatie:       

Twitter: @ErikKemink

Website: www.pitpoint.nl


 

 • Brief aan de programmacommissie

  Reageer

  Nu de Tweede-Kamerverkiezingen achter de rug zijn en de formatiegesprekken niet gelukt zijn, hoopt PitPoint alsnog vurig dat er een duurzaam regeerakkoord gevormd kan worden. Hoe vertalen we het Akkoord van Parijs in trefzekere maatregelen om de klimaatdoelen te halen? Hoe zetten we stappen in de verduurzaming van onze energievoorziening? En hoe bereiken we het ideaal van 100% duurzaam vervoer in 2030? PitPoint, de bouwer van de tankstations van de toekomst, is klaar om haar bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Door alle duurzame brandstoffen te leveren – elektriciteit, waterstof en groengas – stimuleert PitPoint automobilisten en zakelijke vervoeraanbieders over te stappen van diesel en benzine naar schoon transport. Daarvoor werken we graag samen met het nieuwe kabinet.

 • Duurzaam regeerakkoord

  Reageer

  Geachte programmacommissie,

  Nu de Tweede- Kamerverkiezingen achter de rug horen we weinig vanuit Den Haag. VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen over wat – zo hopen wij vurig – een duurzaam regeerakkoord wordt. Hoe vertalen we het Akkoord van Parijs in trefzekere maatregelen om de klimaatdoelen te halen? Hoe zetten we stappen in de verduurzaming van onze energievoorziening? En hoe bereiken we het ideaal van 100% duurzaam vervoer in 2030?

 • Mooie woorden in 2016, resultaat in 2017!

  Reageer

  Nu 2016 op haar einde loopt is het tijd om terug te kijken. Voor PitPoint was het een bijzonder jaar. Ik ben trots op de ontwikkeling die wij doormaken: van kleine afsplitsing van Ballast-Nedam tot een solide marktpartij die diverse schone brandstoffen aanbiedt.

 • Overheid, neem het voortouw!

  Reageer

  Met veel plezier heb ik naar Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen gekeken. Het blijft toch het politieke hoogtepunt van het jaar. Zeker met de komende Tweede Kamerverkiezingen in aantocht zijn de meeste partijen al in de campagnemodus gaan staan. Ik vond het goed om te horen dat de Koning in zijn Troonrede aandacht vroeg voor investeringen in verduurzaming en de energietransitie, zoals ook GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren opmerkte.

 • Zo veel mensen, zo veel meningen

  Reageer

  Een paar maanden geleden werd ik uitgenodigd door de Vaste Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Ik mocht deelnemen aan een rondetafelgesprek over ‘elektrisch rijden’. Uiteraard ben ik op deze bijzondere uitnodiging ingegaan: het is voor mij een eer te mogen spreken in het hart van onze democratie. Afgelopen donderdag was het zo ver en mocht ik de visie van PitPoint over schoon vervoer uiteenzetten. Met mij aan tafel zaten verschillende mensen uit de industrie, de wetenschap en vertegenwoordigers van diverse ngo’s.

Contactgegevens

AfbeeldingPitPoint

Gelderlandhaven 4, 3433 PG Nieuwegein
030-4100800
www.pitpoint.nl 
info@pitpoint.nl

Twitter / Linkedin

Whitepapers

Zijn uw tankstations al toekomstklaar?

Afbeelding

Bloggers

PitPoint post

Afbeelding


Blijf op de hoogte van schone brandstoffen en de toepassing ervan!

 

Schrijf u hier in voor digitale post van PitPoint