of 59045 LinkedIn

Over Morgen

Wij zijn Over Morgen, wij werken als team aan oplossingen voor Over Morgen. Ons werkveld van ruimtelijke ontwikkeling is divers en onze aanpak altijd anders. Omdat deze tijd dat vraagt. We moeten antwoorden geven op vragen die we onszelf nog niet eerder gesteld hebben. Wat willen woonconsumenten eigenlijk? Wat doen we met onze kleinere budgetten nog wel en wat niet meer? Hoe betrekken we de omgeving bij een project? Hoe krijgen we onze grondposities toch tot ontwikkeling?

Wij durven met een frisse blik te kijken en zien kansen waar veel anderen bedreigingen ervaren. Wij geloven dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen succesvol kunnen zijn als eindgebruikers centraal staan. Of het nu gaat om elektrisch rijden in Den Haag, over het verbouwen van vriesgebouwen of over het her ontwikkelen van oude wijken.

 

Wij zijn een adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling voor gemeenten, provincies, rijksoverheid, woningcorporaties en marktpartijen. Onze 30 collega’s onderscheiden zich op de volgende vakgebieden: 

 • Project- en procesmanagement
 • Gebiedseconomie
 • Juridica
 • Gebiedscommunicatie en marketing
 • Virtual Reality modellen en participatie platformen

 

Wij hebben veel kennis en expertise over: 

 • Participatie
 • Vraaggericht ontwikkelen
 • Duurzaamheid
 • Nieuwe verdienmodellen

 

Verbinden is een belangrijke kernwaarde van Over Morgen. Wij geloven dat het verbinden van mensen en kennis leidt tot meerwaarde voor alle partijen. Vanuit deze gedachte zijn wij partner van Binnenlands Bestuur.

Kennis maken met  Over Morgen? Kijk dan eens op onze website overmorgen.nl, lees onze interessante blogs en bekijk ons initiatief De Nieuwe Voorhoede.

 • Klantcafé Omgevingswet, je had er bij moeten zijn

  Reageer

  Er is een stille revolutie gaande in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Plannen worden meer integraal en flexibel en initiatieven vanuit de samenleving krijgen steeds meer kans. Ambtenaren worden klaargestoomd om deze revolutie vorm te geven. Het denken in de geest van de Omgevingswet vraagt immers om een ambtenaar nieuwe stijl; vanuit een open houding zoeken naar een gemeenschappelijk belang. Nu is het tijd voor de volgende stap. Raadsleden en inwoners, grijp je kans!

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Argonstraat 28

6718 WT Ede

+31 (0) 318 624299

overmorgen.nl

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers