of 59221 LinkedIn

Modernisering Vpb: is de fiscus spekkoper?

Op 24 maart jl. is de memorie van antwoord gepubliceerd over het wetsvoorstel ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’. Het wetsvoorstel is nog volop in procedure, maar we kunnen er op rekenen dat de gemoderniseerde Vpb vanaf 1-1-2016 toch echt een feit zal zijn. Staatssecretaris Wiebes geeft in de memorie van 31 pagina’s antwoord op zo’n 100 vragen. Niet alle vragen zijn even inhoudelijk en complex, bijna een halve pagina gaat over de naamgeving van het wetsvoorstel en of de term “modernisering” wel relevant is. Dat scheelt toch weer. Maar is nu duidelijk wat de wet gaat betekenen?

Afbeelding

 

Ondernemerschap een must

Allereerst is het voor veel gemeenten een organisatorische en administratieve uitdaging. Veel gemeenten bereiden de organisatie voor op de wetswijziging met training, inventarisatie, planning en implementatie. En dat moet dus allemaal nog dit jaar gebeuren.

 

We zien daarnaast ook een andere, meer inhoudelijke, uitdaging. De huidige wetgeving voor de Vpb kent de hoofdregel dat overheidsondernemingen niet onderworpen zijn aan de Vpb, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt. In het huidige wetsvoorstel wordt dit uitgangspunt verlaten en gaan we naar de situatie “Ja, tenzij”. Voor veel gemeenten zal het grondbedrijf daardoor één van de belangrijkste ondernemingen zijn in het Vpb-vraagstuk. In onze optiek erkenning dat het voeren van grondexploitaties een ondernemersactiviteit is en hier dus ook ondernemend gedrag bij hoort.

 

Loon naar hard werken?

De afgelopen jaren is met afwaarderingen en het nemen van verliezen de waarde van veel grondexploitaties juist naar beneden bijgesteld. Robuuste grondexploitaties, wellicht met positievere resultaten als er toekomstig betere jaren aanbreken. Het is toch wel wrang dat over de winst die dan gemaakt wordt, volgens de nieuwe wet Vpb betaald moet worden.

 

Met de recente MPG’s nog vers in het achterhoofd is nu het moment om te gaan voorsorteren op de openingsbalans per 1 januari 2016. Er is een eenmalige kans om de waarde, naar eer en geweten en zo gedegen mogelijk, zo hoog mogelijk te krijgen. Dit vraagt om ondernemerschap. Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen al dan niet in combinatie met innovatie. Zou het lukken om binnen de wettelijke kaders de Vpb-druk op basis van de jaarlijkse verlies- & winstrekening zo laag mogelijk te houden of is de fiscus spekkoper?

 

Dit is het eerste blog van Laureen Geuther en Maurits Materman in een serie over de Vpb en de grondexploitatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers